Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

Főoldal 9 blog 9 Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?
Főoldal 9 blog 9 Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítást minden közúti forgalomban résztvevő gépjárműre, annak tulajdonosának, vagy üzembentartójának „kötelező” megkötni és azt az autó üzemeltetése során folyamatosan érvényben kell tartani. A biztosítás törvényileg elég szorosan szabályozott, hogy mennyit, kinek és mire fizet (het) a biztosító.

Most vásároltam autót mikortól kell megkötnöm a kötelező biztosítást?

A kötelező biztosítás minden közúti forgalomban részt vevő járműnek, illetve üzembentartójának a vásárlás vagy az üzembe helyezés napján rendelkeznie kell. A forgalmi engedély átíratásához az érvényes kötelező biztosítási szerződés, és a befizetési bizonylat szükséges, valamint a forgalomba helyezéshez is elengedhetetlenek ezek a dokumentumok. A biztosítást a hivatalos ügyintézéshez és a használat közben okozott károkozások pénzügyi helytállásai miatt egyaránt szükséges megkötni.

Kiknek, mit és mennyit fizet a biztosító?

A kötelező biztosítás a gépjármű szabályszerű üzemeltetése során másoknak okozott károkat téríti. Hogy pontosan mik ezek a károk, azok a törvényben nincsenek külön-külön megnevezve, de ezek a kárfajták mégis külön válaszhatóak dologi károkra, és személyi sérüléses káreseményekre. Ez az elválasztás azért fontos, mert biztosítási eseményenként pusztán dologi károk esetén is más és más összeghatárig számíthat a károkozó a biztosító jótállására, amennyiben a kárigény megalapozott.

A biztosító megtéríti a vétlen autós és az utasainak dologi kárait, valamint a kárral kapcsolatos minden további felmerült költségét, például tréleres szállítás díja, utazási költség, poggyászának, használati tárgyainak javítási, újra beszerzési költségeit, stb. Mindemellett a vétlen autó üzembentartójának és utasainak a személyi sérüléses kártérítéseket is, amely lehet egy komolyabb személyi sérülés esetén akár egy élethosszig tartó járadék is.

Néhány biztosító kínál a kötelező biztosítása mellé önvédelem kiegészítő biztosításokat, amelyek mint egy casco a saját autóban történt sérülést is fizeti. Amennyiben a károkozó autó üzembentartója ilyen kiegészítővel nem rendelkezik, akkor kártérítést nem igényelhet az üggyel kapcsolatban a biztosítójától. Annak ellenére, hogy a kárt okozó vezető nem igényelhet kártérítést, az autójának utasai azonban igen. Az utasok, a használati tárgyaik sérülésekor, vagy testi sérülés elszenvedése után igényelhetnek kártérítést a kárt okozó autós kötelező biztosítójától.

A biztosító nem csak a károsult autós illetve a károkozó autó utasainak kárait fizeti ki. Történhet baleset úgy is, hogy köz- és magántulajdont képező tárgyak is sérülnek, ilyenek lehetnek az úton elhelyezett tereptárgyak, például egy kidöntött villanyoszlop, illetve a balesetben megrongálódott jelzőtábla. Magántulajdonú tárgy lehet egy épület kerítése, vagy egy reklámcég közterületre kihelyezett hirdetőoszlopa.

A kárbejelentést követően a biztosító megvizsgálja a felelősséget, tehát, hogy valóban az az autós a károkozója teljes mértékben, akinek a biztosítására bejelentették a kárt. Bizonyos esetekben, amennyiben a biztosító vizsgálata erre okot ad, akkor kármegosztás alkalmazására kerül sor. Ez azt jelenti, hogy mind a két (vagy több) érintett fél felelős és csak a felelősség mértékének megfelelő összeget (tehát nem a kár 100%-át) fizeti ki a biztosító.

Bizonyos esetekben behajthatja a károkozótól a biztosító a kifizetett összeget

A biztosítók a törvény szerint jogosultak a károsult autósnak, az utasainak, valamint a balesetben résztvevő egyéb károsultaknak kifizetett összegeket a károkozótól követelni az alábbi esetekben:

  • Amennyiben a vezető a gépjárművet az üzembentartó, tulajdonos, vagy egyéb jogosan használó engedélye nélkül vezette, akkor a kifizetett kárt regresszálhatja a biztosító.
  • A biztosító a kifizetett kártérítéseket követelheti a biztosítottól, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozta.
  • A kifizetett kártérítéseket legfeljebb 5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a vezetőtől, ha az autót alkoholos befolyásoltság alatt, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, de abban az esetben is igényt érvényesíthet a biztosítottal szemben a biztosító, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • A biztosító 1,5 millió Ft-ig visszkeresettel élhet a vezetővel szemben, ha a gépjárművet jogosítvány nélkül vezette, de abban az esetben is, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • Az üzembentartótól 1,5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a kifizetett kárösszeget, ha a baleset elsődleges okozója az autó súlyosan elhanyagolt műszaki állapota.
  • A károsultnak kifizetett kár visszakövetelhető a kárt okozó vezetőtől legfeljebb 5 millió Ft-ig, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta.
  • A biztosító élhet a visszkereseti jogával az üzembentartóval, illetve a vezetővel szemben legfeljebb 500 ezer Ft-ig, ha nem tett eleget a közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségének úgy, hogy az a fizetési kötelezettséget befolyásolta.

Mi a teendő, ha káresemény történt?

Amennyiben személyi sérülés is történt, akkor mindenképpen hívjon mentőt, rendőrt, valamint nyújtson elsősegélyt, amennyiben szükséges! Ha nem történt személyi sérülés, akkor az esemény helyszínén töltsék ki a (kék-sárga) európai baleseti bejelentő nyomtatványt, vagy használják az ekárbejelentőt. Amennyiben ön a károsult, akkor forduljon a károkozó fél biztosítójához, ahol megteheti a kárbejelentést, ezt követően pedig várja meg a biztosító további tájékoztatását, megkeresését!

Nem autó okozott kárt az autómban? Mit tegyek?

A károkozó a magyar jog szerint minden esetben felelősséggel tartozik a károsult vagyontárgyának helyreállításáért, vagy pótlásáért, akkor is, ha a kárt nem autóval okozta. A kárt okozhatja háziállat, gyalogos, biciklis, motoros, autós egyaránt. De előfordul, hogy háziállat, gyalogos, vagy biciklis által keletkezett a probléma, amely esetben a kár megtérítésére vagy rendelkeznek, vagy nem egy speciálisan ilyen esetek fedezetére szolgáló magánemberi felelősségbiztosítással, vagy egyéb biztosításban kiegészítő felelősségbiztosítással.

Jobb esetben a kárt okozó személy, vagy a károkozó gyermek szülője/gondviselője rendelkezik egyéb biztosítással (pl.: lakásbiztosítással), amely kiegészítőként tartalmaz felelősségbiztosítást, vagy egyenesen magánemberi felelősségbiztosítással. Ilyenkor a felelősségbiztosítás a kárbejelentést követően kifizeti az autó javítását. A másik eset, amikor nincs semmilyen biztosítás, amely kifizetné a kárt, akkor a károkozó, illetve gyermek esetén a törvényes képviselője, szülője, vagy háziállat tulajdonosa köteles állni a károsodott vagyontárgy javítását. Ez a második eset egy kellemetlenebb megoldás a károkozónak, hiszen egy autó javítása márkától, típustól függően sok százezres vagy milliós költség is lehet.

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900062.TV

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül?

A kötelező biztosítást mindig az üzembentartó köti meg a gépjárműre, de mi a helyzet, ha az üzembentartó nem vezet? Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül? Mi a teendő ilyenkor?

Kötelező biztosítás késve fizetés, mennyi a türelmi idő?

A kötelező biztosítás késve fizetése csak akkor probléma, ha már a türelmi idő is lejárt. Ennek ellenére érdemes mindig az esedékesség első napjára befizetni a biztosítási díjakat.

Ön tudja, miből fog majd megélni nyugdíjas korában?

Feltétlenül bízik az állam által nyújtott nyugellátásban? Ne tegye, mutatjuk a kalkulációt!

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

A kötelező biztosítás, ha használt autót vásárolt, akkor van néhány szabály, amit jó, ha tud. Ezzel pedig megkönnyítheti az ügyintézést a biztosítás kötéstől az átírásig.

Mikor kell megkötni a kötelező biztosítást?

Ha nem tudjuk, hogy milyen határidők vonatkoznak ránk, akkor nem is tudjuk azokat betartani. Pedig a kötelező biztosítás megkötésénél nagyon fontosak a határidők. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amikor már rendelkezni kell kgfb-vel.

Mi az ingóság és mire jó az ingóságbiztosítás?

Miben különbözik az ingóságbiztosítás a lakásbiztosítástól? Különbözik egyáltalán? Mi mindennek kell megfelelni, hogy kedvező ingóságbiztosítást köthessen? Ezekre a kérdésekre is választ adunk cikkünkből, amiben körbejárjuk, hogy mi is az ingóság, és az ingóságbiztosítás, valamint hogy miért éri meg az ügyfeleknek megkötni.

13 eset, amikor segít Önnek a Storno biztosítás

Mi történik akkor, ha valamilyen váratlan esemény közbeszól és mégsem tud elutazni a várva várt nyaralásra? Ha volt Storno biztosítása, akkor a csalódás mellett legalább a lemondás anyagi vonzatait nem Önnek kell állnia. Cikkünkben 13 esetet vesézünk ki, amikor segít Önnek az útlemondási biztosítás.

Nyugdíj-előtakarékosság okosan – Így készüljön fel idős éveire

Egyes dolgok a legtöbbünket elérnek az életben. Ilyen a nyugdíj is, ami a jelenlegi gazdasági és demográfiai helyzet miatt égető kérdéssé vált. Kérdés tehát az, hogy vajon mikortól kell elkezdeni gondoskodni a nyugdíjas évekről?

Elég lehet-e a bankkártyás utasbiztosítás?

Fontos kérdés külföldre történő utazásunk során, hogy megfelelően levédtük-e magunkat egészségügyi problémák esetére. Erre több megoldás is létezik, ilyen például a bankkártyánkhoz kapott utasbiztosítás. De vajon tényleg megfelelő szolgáltatást kapunk, ha valamilyen bajunk lesz külföldön?

Csoportos utasbiztosítás: így teheti alacsonyabbá a költségeit!

Akik rendszeresen utaznak, azok tudják, hogy az utazás az úti, és szállás költségeken túl egyéb fizetendő tételeket is vonhat maga után. A biztosítás, mint fontos és elmaradhatatlan kiegészítője az utazásnak, költségként mindig jelen van. Tegye Ön is kedvezőbbé az utazási biztosítását, csoportos utasbiztosítás megkötésével!

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül?

A kötelező biztosítást mindig az üzembentartó köti meg a gépjárműre, de mi a helyzet, ha az üzembentartó nem vezet? Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül? Mi a teendő ilyenkor?

késve fizetés, türelmi idő

Kötelező biztosítás késve fizetés, mennyi a türelmi idő?

A kötelező biztosítás késve fizetése csak akkor probléma, ha már a türelmi idő is lejárt. Ennek ellenére érdemes mindig az esedékesség első napjára befizetni a biztosítási díjakat.

nyugdíj

Ön tudja, miből fog majd megélni nyugdíjas korában?

Feltétlenül bízik az állam által nyújtott nyugellátásban? Ne tegye, mutatjuk a kalkulációt!

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

A kötelező biztosítás, ha használt autót vásárolt, akkor van néhány szabály, amit jó, ha tud. Ezzel pedig megkönnyítheti az ügyintézést a biztosítás kötéstől az átírásig.

Mikor kell megkötni a kötelező biztosítást?

Ha nem tudjuk, hogy milyen határidők vonatkoznak ránk, akkor nem is tudjuk azokat betartani. Pedig a kötelező biztosítás megkötésénél nagyon fontosak a határidők. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amikor már rendelkezni kell kgfb-vel.