Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

Főoldal 9 blog 9 Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítást minden közúti forgalomban résztvevő gépjárműre, annak tulajdonosának, vagy üzembentartójának „kötelező” megkötni és azt az autó üzemeltetése során folyamatosan érvényben kell tartani. A biztosítás törvényileg elég szorosan szabályozott, hogy mennyit, kinek és mire fizet (het) a biztosító.

Most vásároltam autót mikortól kell megkötnöm a kötelező biztosítást?

A kötelező biztosítás minden közúti forgalomban részt vevő járműnek, illetve üzembentartójának a vásárlás vagy az üzembe helyezés napján rendelkeznie kell. A forgalmi engedély átíratásához az érvényes kötelező biztosítási szerződés, és a befizetési bizonylat szükséges, valamint a forgalomba helyezéshez is elengedhetetlenek ezek a dokumentumok. A biztosítást a hivatalos ügyintézéshez és a használat közben okozott károkozások pénzügyi helytállásai miatt egyaránt szükséges megkötni.

Kiknek, mit és mennyit fizet a biztosító?

A kötelező biztosítás a gépjármű szabályszerű üzemeltetése során másoknak okozott károkat téríti. Hogy pontosan mik ezek a károk, azok a törvényben nincsenek külön-külön megnevezve, de ezek a kárfajták mégis külön válaszhatóak dologi károkra, és személyi sérüléses káreseményekre. Ez az elválasztás azért fontos, mert biztosítási eseményenként pusztán dologi károk esetén is más és más összeghatárig számíthat a károkozó a biztosító jótállására, amennyiben a kárigény megalapozott.

A biztosító megtéríti a vétlen autós és az utasainak dologi kárait, valamint a kárral kapcsolatos minden további felmerült költségét, például tréleres szállítás díja, utazási költség, poggyászának, használati tárgyainak javítási, újra beszerzési költségeit, stb. Mindemellett a vétlen autó üzembentartójának és utasainak a személyi sérüléses kártérítéseket is, amely lehet egy komolyabb személyi sérülés esetén akár egy élethosszig tartó járadék is.

Néhány biztosító kínál a kötelező biztosítása mellé önvédelem kiegészítő biztosításokat, amelyek mint egy casco a saját autóban történt sérülést is fizeti. Amennyiben a károkozó autó üzembentartója ilyen kiegészítővel nem rendelkezik, akkor kártérítést nem igényelhet az üggyel kapcsolatban a biztosítójától. Annak ellenére, hogy a kárt okozó vezető nem igényelhet kártérítést, az autójának utasai azonban igen. Az utasok, a használati tárgyaik sérülésekor, vagy testi sérülés elszenvedése után igényelhetnek kártérítést a kárt okozó autós kötelező biztosítójától.

A biztosító nem csak a károsult autós illetve a károkozó autó utasainak kárait fizeti ki. Történhet baleset úgy is, hogy köz- és magántulajdont képező tárgyak is sérülnek, ilyenek lehetnek az úton elhelyezett tereptárgyak, például egy kidöntött villanyoszlop, illetve a balesetben megrongálódott jelzőtábla. Magántulajdonú tárgy lehet egy épület kerítése, vagy egy reklámcég közterületre kihelyezett hirdetőoszlopa.

A kárbejelentést követően a biztosító megvizsgálja a felelősséget, tehát, hogy valóban az az autós a károkozója teljes mértékben, akinek a biztosítására bejelentették a kárt. Bizonyos esetekben, amennyiben a biztosító vizsgálata erre okot ad, akkor kármegosztás alkalmazására kerül sor. Ez azt jelenti, hogy mind a két (vagy több) érintett fél felelős és csak a felelősség mértékének megfelelő összeget (tehát nem a kár 100%-át) fizeti ki a biztosító.

Bizonyos esetekben behajthatja a károkozótól a biztosító a kifizetett összeget

A biztosítók a törvény szerint jogosultak a károsult autósnak, az utasainak, valamint a balesetben résztvevő egyéb károsultaknak kifizetett összegeket a károkozótól követelni az alábbi esetekben:

  • Amennyiben a vezető a gépjárművet az üzembentartó, tulajdonos, vagy egyéb jogosan használó engedélye nélkül vezette, akkor a kifizetett kárt regresszálhatja a biztosító.
  • A biztosító a kifizetett kártérítéseket követelheti a biztosítottól, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozta.
  • A kifizetett kártérítéseket legfeljebb 5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a vezetőtől, ha az autót alkoholos befolyásoltság alatt, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, de abban az esetben is igényt érvényesíthet a biztosítottal szemben a biztosító, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • A biztosító 1,5 millió Ft-ig visszkeresettel élhet a vezetővel szemben, ha a gépjárművet jogosítvány nélkül vezette, de abban az esetben is, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • Az üzembentartótól 1,5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a kifizetett kárösszeget, ha a baleset elsődleges okozója az autó súlyosan elhanyagolt műszaki állapota.
  • A károsultnak kifizetett kár visszakövetelhető a kárt okozó vezetőtől legfeljebb 5 millió Ft-ig, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta.
  • A biztosító élhet a visszkereseti jogával az üzembentartóval, illetve a vezetővel szemben legfeljebb 500 ezer Ft-ig, ha nem tett eleget a közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségének úgy, hogy az a fizetési kötelezettséget befolyásolta.

Mi a teendő, ha káresemény történt?

Amennyiben személyi sérülés is történt, akkor mindenképpen hívjon mentőt, rendőrt, valamint nyújtson elsősegélyt, amennyiben szükséges! Ha nem történt személyi sérülés, akkor az esemény helyszínén töltsék ki a (kék-sárga) európai baleseti bejelentő nyomtatványt, vagy használják az ekárbejelentőt. Amennyiben ön a károsult, akkor forduljon a károkozó fél biztosítójához, ahol megteheti a kárbejelentést, ezt követően pedig várja meg a biztosító további tájékoztatását, megkeresését!

Nem autó okozott kárt az autómban? Mit tegyek?

A károkozó a magyar jog szerint minden esetben felelősséggel tartozik a károsult vagyontárgyának helyreállításáért, vagy pótlásáért, akkor is, ha a kárt nem autóval okozta. A kárt okozhatja háziállat, gyalogos, biciklis, motoros, autós egyaránt. De előfordul, hogy háziállat, gyalogos, vagy biciklis által keletkezett a probléma, amely esetben a kár megtérítésére vagy rendelkeznek, vagy nem egy speciálisan ilyen esetek fedezetére szolgáló magánemberi felelősségbiztosítással, vagy egyéb biztosításban kiegészítő felelősségbiztosítással.

Jobb esetben a kárt okozó személy, vagy a károkozó gyermek szülője/gondviselője rendelkezik egyéb biztosítással (pl.: lakásbiztosítással), amely kiegészítőként tartalmaz felelősségbiztosítást, vagy egyenesen magánemberi felelősségbiztosítással. Ilyenkor a felelősségbiztosítás a kárbejelentést követően kifizeti az autó javítását. A másik eset, amikor nincs semmilyen biztosítás, amely kifizetné a kárt, akkor a károkozó, illetve gyermek esetén a törvényes képviselője, szülője, vagy háziállat tulajdonosa köteles állni a károsodott vagyontárgy javítását. Ez a második eset egy kellemetlenebb megoldás a károkozónak, hiszen egy autó javítása márkától, típustól függően sok százezres vagy milliós költség is lehet.

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900062.TV

Megjelent a rendelet: itt az új környezetvédelmi felelősségbiztosítás

A kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás cégeknek 2024.01.01-től. Mit takar ez a felelősségbiztosítás és kiknek szükséges megkötni?

Vadgázolás: Már minden esetben az autós a felelős, ha elgázol egy szarvast

Amikor vadgázolás történik, az minden esetben közúti balesetnek minősül, amelyet jelenteni kell a rendőrség felé. Lássuk, mi mindent érdemes tudni ezzel kapcsolatban!

Fontos tudnivalók az államilag finanszírozott tanuló balesetbiztosításról

Az állam által finanszírozott általános tanuló balesetbiztosítás minden 3. és 18. életévét betöltött gyermeknek alanyi jogon jár. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Az infláció ellenére alig változtak az utasbiztosítások árai

Idén nyáron is sokan utaztak külföldre nyaralni, de mi a helyzet az utasbiztosításokkal?

Amit az új, évfordulón kívüli lakásbiztosítás felmondásról tudni érdemes

Mit kell tudni az évfordulón kívüli lakásbiztosítás felmondásról? Cikkünkben körbejárjuk.

Különleges tárgyak és alkotások, amelyekre kötöttek már műtárgy biztosítást

A műkincseknek pénzbeli és eszmei értékük is van. A pénzbelire lehet biztosítást is kötni ma megnézünk néhány különleges tárgyat, amelyekre kötöttek már műtárgy biztosítást.

Biztosítás a C típusú schengeni-vízumhoz

Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, ezzel egy időben megszűntek a belső határok, így mi Uniós állampolgárként szabadon mozoghatunk Unión belül az országhatárokon át. Az EU-t körülvevő határon, az úgynevezett schengeni határon, azonban a külső országokból beutazóknak, néhány kivételtől eltekintve, csak vízummal lehet beutazni. Ennek megigénylésére, pedig érvényes egészségügyi biztosítás meglétének igazolása is kell.

Elektromos autó biztosítás – mire érdemes figyelni?

Mit érdemes tudni, ha biztosítást szeretne elektromos autójára? Bemutatjuk a választékot, valamint, hogy mi alapján érdemes döntést hoznia.

Mi a teendő, ha a kátyú kárt okoz?

A kátyúk kerülgetése a magyar sofőrök mindennapjainak részét képezi. Ezért, ha úton-útfélen hirtelen mozdulatokkal jobbra-balra szlalomozó autót látunk, akkor mindannyian tudjuk, hogy nem részeg sofőrrel találkoztunk, hanem az illető a kátyúkat kerülgeti. De mit tehetünk, ha a szlalomozás ellenére kátyúba hajtottunk és megsérült az autónk? Mai cikkünkben ezt foglaljuk össze.

3 eset, amikor szükséges a kötelező biztosítás igazolása

A kötelező biztosítás megkötésénél egyre többen választják az elektronikus fizetést az autótulajdonosok. Emiatt gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogy a biztosítás megkötése után a kötelező biztosítás igazolása hogyan történik?

környezetvédelmi felelősségbiztosítás

Megjelent a rendelet: itt az új környezetvédelmi felelősségbiztosítás

A kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás cégeknek 2024.01.01-től. Mit takar ez a felelősségbiztosítás és kiknek szükséges megkötni?

vadkár, vadgázolás autóval

Vadgázolás: Már minden esetben az autós a felelős, ha elgázol egy szarvast

Amikor vadgázolás történik, az minden esetben közúti balesetnek minősül, amelyet jelenteni kell a rendőrség felé. Lássuk, mi mindent érdemes tudni ezzel kapcsolatban!

állami tanuló balesetbiztosítás

Fontos tudnivalók az államilag finanszírozott tanuló balesetbiztosításról

Az állam által finanszírozott általános tanuló balesetbiztosítás minden 3. és 18. életévét betöltött gyermeknek alanyi jogon jár. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

utasbiztosítás árváltozás

Az infláció ellenére alig változtak az utasbiztosítások árai

Idén nyáron is sokan utaztak külföldre nyaralni, de mi a helyzet az utasbiztosításokkal?

évfordulón túli lakásbiztosítás felmondás

Amit az új, évfordulón kívüli lakásbiztosítás felmondásról tudni érdemes

Mit kell tudni az évfordulón kívüli lakásbiztosítás felmondásról? Cikkünkben körbejárjuk.