Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

Főoldal 9 blog 9 Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítást minden közúti forgalomban résztvevő gépjárműre, annak tulajdonosának, vagy üzembentartójának „kötelező” megkötni és azt az autó üzemeltetése során folyamatosan érvényben kell tartani. A biztosítás törvényileg elég szorosan szabályozott, hogy mennyit, kinek és mire fizet (het) a biztosító.

Most vásároltam autót mikortól kell megkötnöm a kötelező biztosítást?

A kötelező biztosítás minden közúti forgalomban részt vevő járműnek, illetve üzembentartójának a vásárlás vagy az üzembe helyezés napján rendelkeznie kell. A forgalmi engedély átíratásához az érvényes kötelező biztosítási szerződés, és a befizetési bizonylat szükséges, valamint a forgalomba helyezéshez is elengedhetetlenek ezek a dokumentumok. A biztosítást a hivatalos ügyintézéshez és a használat közben okozott károkozások pénzügyi helytállásai miatt egyaránt szükséges megkötni.

Kiknek, mit és mennyit fizet a biztosító?

A kötelező biztosítás a gépjármű szabályszerű üzemeltetése során másoknak okozott károkat téríti. Hogy pontosan mik ezek a károk, azok a törvényben nincsenek külön-külön megnevezve, de ezek a kárfajták mégis külön válaszhatóak dologi károkra, és személyi sérüléses káreseményekre. Ez az elválasztás azért fontos, mert biztosítási eseményenként pusztán dologi károk esetén is más és más összeghatárig számíthat a károkozó a biztosító jótállására, amennyiben a kárigény megalapozott.

A biztosító megtéríti a vétlen autós és az utasainak dologi kárait, valamint a kárral kapcsolatos minden további felmerült költségét, például tréleres szállítás díja, utazási költség, poggyászának, használati tárgyainak javítási, újra beszerzési költségeit, stb. Mindemellett a vétlen autó üzembentartójának és utasainak a személyi sérüléses kártérítéseket is, amely lehet egy komolyabb személyi sérülés esetén akár egy élethosszig tartó járadék is.

Néhány biztosító kínál a kötelező biztosítása mellé önvédelem kiegészítő biztosításokat, amelyek mint egy casco a saját autóban történt sérülést is fizeti. Amennyiben a károkozó autó üzembentartója ilyen kiegészítővel nem rendelkezik, akkor kártérítést nem igényelhet az üggyel kapcsolatban a biztosítójától. Annak ellenére, hogy a kárt okozó vezető nem igényelhet kártérítést, az autójának utasai azonban igen. Az utasok, a használati tárgyaik sérülésekor, vagy testi sérülés elszenvedése után igényelhetnek kártérítést a kárt okozó autós kötelező biztosítójától.

A biztosító nem csak a károsult autós illetve a károkozó autó utasainak kárait fizeti ki. Történhet baleset úgy is, hogy köz- és magántulajdont képező tárgyak is sérülnek, ilyenek lehetnek az úton elhelyezett tereptárgyak, például egy kidöntött villanyoszlop, illetve a balesetben megrongálódott jelzőtábla. Magántulajdonú tárgy lehet egy épület kerítése, vagy egy reklámcég közterületre kihelyezett hirdetőoszlopa.

A kárbejelentést követően a biztosító megvizsgálja a felelősséget, tehát, hogy valóban az az autós a károkozója teljes mértékben, akinek a biztosítására bejelentették a kárt. Bizonyos esetekben, amennyiben a biztosító vizsgálata erre okot ad, akkor kármegosztás alkalmazására kerül sor. Ez azt jelenti, hogy mind a két (vagy több) érintett fél felelős és csak a felelősség mértékének megfelelő összeget (tehát nem a kár 100%-át) fizeti ki a biztosító.

Bizonyos esetekben behajthatja a károkozótól a biztosító a kifizetett összeget

A biztosítók a törvény szerint jogosultak a károsult autósnak, az utasainak, valamint a balesetben résztvevő egyéb károsultaknak kifizetett összegeket a károkozótól követelni az alábbi esetekben:

  • Amennyiben a vezető a gépjárművet az üzembentartó, tulajdonos, vagy egyéb jogosan használó engedélye nélkül vezette, akkor a kifizetett kárt regresszálhatja a biztosító.
  • A biztosító a kifizetett kártérítéseket követelheti a biztosítottól, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozta.
  • A kifizetett kártérítéseket legfeljebb 5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a vezetőtől, ha az autót alkoholos befolyásoltság alatt, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, de abban az esetben is igényt érvényesíthet a biztosítottal szemben a biztosító, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • A biztosító 1,5 millió Ft-ig visszkeresettel élhet a vezetővel szemben, ha a gépjárművet jogosítvány nélkül vezette, de abban az esetben is, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • Az üzembentartótól 1,5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a kifizetett kárösszeget, ha a baleset elsődleges okozója az autó súlyosan elhanyagolt műszaki állapota.
  • A károsultnak kifizetett kár visszakövetelhető a kárt okozó vezetőtől legfeljebb 5 millió Ft-ig, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta.
  • A biztosító élhet a visszkereseti jogával az üzembentartóval, illetve a vezetővel szemben legfeljebb 500 ezer Ft-ig, ha nem tett eleget a közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségének úgy, hogy az a fizetési kötelezettséget befolyásolta.

Mi a teendő, ha káresemény történt?

Amennyiben személyi sérülés is történt, akkor mindenképpen hívjon mentőt, rendőrt, valamint nyújtson elsősegélyt, amennyiben szükséges! Ha nem történt személyi sérülés, akkor az esemény helyszínén töltsék ki a (kék-sárga) európai baleseti bejelentő nyomtatványt, vagy használják az ekárbejelentőt. Amennyiben ön a károsult, akkor forduljon a károkozó fél biztosítójához, ahol megteheti a kárbejelentést, ezt követően pedig várja meg a biztosító további tájékoztatását, megkeresését!

Nem autó okozott kárt az autómban? Mit tegyek?

A károkozó a magyar jog szerint minden esetben felelősséggel tartozik a károsult vagyontárgyának helyreállításáért, vagy pótlásáért, akkor is, ha a kárt nem autóval okozta. A kárt okozhatja háziállat, gyalogos, biciklis, motoros, autós egyaránt. De előfordul, hogy háziállat, gyalogos, vagy biciklis által keletkezett a probléma, amely esetben a kár megtérítésére vagy rendelkeznek, vagy nem egy speciálisan ilyen esetek fedezetére szolgáló magánemberi felelősségbiztosítással, vagy egyéb biztosításban kiegészítő felelősségbiztosítással.

Jobb esetben a kárt okozó személy, vagy a károkozó gyermek szülője/gondviselője rendelkezik egyéb biztosítással (pl.: lakásbiztosítással), amely kiegészítőként tartalmaz felelősségbiztosítást, vagy egyenesen magánemberi felelősségbiztosítással. Ilyenkor a felelősségbiztosítás a kárbejelentést követően kifizeti az autó javítását. A másik eset, amikor nincs semmilyen biztosítás, amely kifizetné a kárt, akkor a károkozó, illetve gyermek esetén a törvényes képviselője, szülője, vagy háziállat tulajdonosa köteles állni a károsodott vagyontárgy javítását. Ez a második eset egy kellemetlenebb megoldás a károkozónak, hiszen egy autó javítása márkától, típustól függően sok százezres vagy milliós költség is lehet.

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900062.TV

Parkoló autóban okozott kár, így kaphat kártérítést

Sokféleképpen sérülhet meg a parkoló autó, most néhány gyakori esetet vizsgálunk meg és megpróbáljuk kideríteni, hogy ezekben az esetekben kitől, milyen kártérítésre számíthat.

Évente ennyit tud kivenni az államkasszából: az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye

Az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye által még többet fog érni megtakarítása a nyugdíjba vonuláskor. Mennyi ez az összeg és mire kell odafigyelni?

Mit jelent az útlemondási biztosítás és hogyan tud segíteni önnek?

Az útlemondási biztosítás is pénzügyileg segíti az utazót akkor, amikor megtörtént a baj, azonban nem az egészségügyi ellátások felkutatásában és térítésében, mint a normál utasbiztosítások.

Mi a fedezetlenségi díj? Részletfizetés lehetséges vagy elkerülhető valahogy?

Sok kérdés merül fel a kötelező biztosítás fedezetlenségi díj miatt: Kötelező megfizetni? Kinek kell kifizetni? Mekkora összeget jelent? Részletfizetés lehetséges?

Területi hatály: hol érvényes az utasbiztosítás?

Cikkünkben megnézzük, hogy milyen utasbiztosításnak, mi a területi hatálya; hol lehet felhasználni az egészségügyi ellátások fedezetére.

Mikor kell megkötni a kötelező biztosítást?

Ha nem tudjuk, hogy milyen határidők vonatkoznak ránk, akkor nem is tudjuk azokat betartani. Pedig a kötelező biztosítás megkötésénél nagyon fontosak a határidők. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amikor már rendelkezni kell kgfb-vel.

NYESZ, nyugdíjbiztosítás vagy önkéntes nyugdíjpénztár: Nyugdíj előtakarékossági lehetőségek bármilyen pénztárca mérethez

Milyen nyugdíj előtakarékossági lehetőségek vannak, amely fiataloknak, idősebbeknek, kevesebb pénzből élőknek vagy a nagyobb jövedelemmel rendelkezőknek is jó lehet? NYESZ, nyugdíjbiztosítás vagy önkéntes nyugdíjpénztár legyen a választott. Mai cikkünkben segítünk eldönteni!

A BBP biztosítás jelentése

A BBP biztosítás nagyon hasznos biztosítási fajta, hiszen a külföldön történő események rendezésében segít. Mikor tud segíteni és mi a BBP biztosítás jelentése?

3 eset, amikor szükséges a kötelező biztosítás igazolása

A kötelező biztosítás megkötésénél egyre többen választják az elektronikus fizetést az autótulajdonosok. Emiatt gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogy a biztosítás megkötése után a kötelező biztosítás igazolása hogyan történik?

13 eset, amikor segít Önnek a Storno biztosítás

Mi történik akkor, ha valamilyen váratlan esemény közbeszól és mégsem tud elutazni a várva várt nyaralásra? Ha volt Storno biztosítása, akkor a csalódás mellett legalább a lemondás anyagi vonzatait nem Önnek kell állnia. Cikkünkben 13 esetet vesézünk ki, amikor segít Önnek az útlemondási biztosítás.

parkoló autóban okozott kár

Parkoló autóban okozott kár, így kaphat kártérítést

Sokféleképpen sérülhet meg a parkoló autó, most néhány gyakori esetet vizsgálunk meg és megpróbáljuk kideríteni, hogy ezekben az esetekben kitől, milyen kártérítésre számíthat.

önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye

Évente ennyit tud kivenni az államkasszából: az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye

Az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye által még többet fog érni megtakarítása a nyugdíjba vonuláskor. Mennyi ez az összeg és mire kell odafigyelni?

Mit jelent az útlemondási biztosítás

Mit jelent az útlemondási biztosítás és hogyan tud segíteni önnek?

Az útlemondási biztosítás is pénzügyileg segíti az utazót akkor, amikor megtörtént a baj, azonban nem az egészségügyi ellátások felkutatásában és térítésében, mint a normál utasbiztosítások.

fedezetlenségi díj

Mi a fedezetlenségi díj? Részletfizetés lehetséges vagy elkerülhető valahogy?

Sok kérdés merül fel a kötelező biztosítás fedezetlenségi díj miatt: Kötelező megfizetni? Kinek kell kifizetni? Mekkora összeget jelent? Részletfizetés lehetséges?

területi hatály

Területi hatály: hol érvényes az utasbiztosítás?

Cikkünkben megnézzük, hogy milyen utasbiztosításnak, mi a területi hatálya; hol lehet felhasználni az egészségügyi ellátások fedezetére.