Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

Főoldal 9 blog 9 Milyen károkra fizet a kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítást minden közúti forgalomban résztvevő gépjárműre, annak tulajdonosának, vagy üzembentartójának „kötelező” megkötni és azt az autó üzemeltetése során folyamatosan érvényben kell tartani. A biztosítás törvényileg elég szorosan szabályozott, hogy mennyit, kinek és mire fizet (het) a biztosító.

Most vásároltam autót mikortól kell megkötnöm a kötelező biztosítást?

A kötelező biztosítás minden közúti forgalomban részt vevő járműnek, illetve üzembentartójának a vásárlás vagy az üzembe helyezés napján rendelkeznie kell. A forgalmi engedély átíratásához az érvényes kötelező biztosítási szerződés, és a befizetési bizonylat szükséges, valamint a forgalomba helyezéshez is elengedhetetlenek ezek a dokumentumok. A biztosítást a hivatalos ügyintézéshez és a használat közben okozott károkozások pénzügyi helytállásai miatt egyaránt szükséges megkötni.

Kiknek, mit és mennyit fizet a biztosító?

A kötelező biztosítás a gépjármű szabályszerű üzemeltetése során másoknak okozott károkat téríti. Hogy pontosan mik ezek a károk, azok a törvényben nincsenek külön-külön megnevezve, de ezek a kárfajták mégis külön válaszhatóak dologi károkra, és személyi sérüléses káreseményekre. Ez az elválasztás azért fontos, mert biztosítási eseményenként pusztán dologi károk esetén is más és más összeghatárig számíthat a károkozó a biztosító jótállására, amennyiben a kárigény megalapozott.

A biztosító megtéríti a vétlen autós és az utasainak dologi kárait, valamint a kárral kapcsolatos minden további felmerült költségét, például tréleres szállítás díja, utazási költség, poggyászának, használati tárgyainak javítási, újra beszerzési költségeit, stb. Mindemellett a vétlen autó üzembentartójának és utasainak a személyi sérüléses kártérítéseket is, amely lehet egy komolyabb személyi sérülés esetén akár egy élethosszig tartó járadék is.

Néhány biztosító kínál a kötelező biztosítása mellé önvédelem kiegészítő biztosításokat, amelyek mint egy casco a saját autóban történt sérülést is fizeti. Amennyiben a károkozó autó üzembentartója ilyen kiegészítővel nem rendelkezik, akkor kártérítést nem igényelhet az üggyel kapcsolatban a biztosítójától. Annak ellenére, hogy a kárt okozó vezető nem igényelhet kártérítést, az autójának utasai azonban igen. Az utasok, a használati tárgyaik sérülésekor, vagy testi sérülés elszenvedése után igényelhetnek kártérítést a kárt okozó autós kötelező biztosítójától.

A biztosító nem csak a károsult autós illetve a károkozó autó utasainak kárait fizeti ki. Történhet baleset úgy is, hogy köz- és magántulajdont képező tárgyak is sérülnek, ilyenek lehetnek az úton elhelyezett tereptárgyak, például egy kidöntött villanyoszlop, illetve a balesetben megrongálódott jelzőtábla. Magántulajdonú tárgy lehet egy épület kerítése, vagy egy reklámcég közterületre kihelyezett hirdetőoszlopa.

A kárbejelentést követően a biztosító megvizsgálja a felelősséget, tehát, hogy valóban az az autós a károkozója teljes mértékben, akinek a biztosítására bejelentették a kárt. Bizonyos esetekben, amennyiben a biztosító vizsgálata erre okot ad, akkor kármegosztás alkalmazására kerül sor. Ez azt jelenti, hogy mind a két (vagy több) érintett fél felelős és csak a felelősség mértékének megfelelő összeget (tehát nem a kár 100%-át) fizeti ki a biztosító.

Bizonyos esetekben behajthatja a károkozótól a biztosító a kifizetett összeget

A biztosítók a törvény szerint jogosultak a károsult autósnak, az utasainak, valamint a balesetben résztvevő egyéb károsultaknak kifizetett összegeket a károkozótól követelni az alábbi esetekben:

  • Amennyiben a vezető a gépjárművet az üzembentartó, tulajdonos, vagy egyéb jogosan használó engedélye nélkül vezette, akkor a kifizetett kárt regresszálhatja a biztosító.
  • A biztosító a kifizetett kártérítéseket követelheti a biztosítottól, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozta.
  • A kifizetett kártérítéseket legfeljebb 5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a vezetőtől, ha az autót alkoholos befolyásoltság alatt, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, de abban az esetben is igényt érvényesíthet a biztosítottal szemben a biztosító, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • A biztosító 1,5 millió Ft-ig visszkeresettel élhet a vezetővel szemben, ha a gépjárművet jogosítvány nélkül vezette, de abban az esetben is, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
  • Az üzembentartótól 1,5 millió Ft-ig visszakövetelheti a biztosító a kifizetett kárösszeget, ha a baleset elsődleges okozója az autó súlyosan elhanyagolt műszaki állapota.
  • A károsultnak kifizetett kár visszakövetelhető a kárt okozó vezetőtől legfeljebb 5 millió Ft-ig, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta.
  • A biztosító élhet a visszkereseti jogával az üzembentartóval, illetve a vezetővel szemben legfeljebb 500 ezer Ft-ig, ha nem tett eleget a közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségének úgy, hogy az a fizetési kötelezettséget befolyásolta.

Mi a teendő, ha káresemény történt?

Amennyiben személyi sérülés is történt, akkor mindenképpen hívjon mentőt, rendőrt, valamint nyújtson elsősegélyt, amennyiben szükséges! Ha nem történt személyi sérülés, akkor az esemény helyszínén töltsék ki a (kék-sárga) európai baleseti bejelentő nyomtatványt, vagy használják az ekárbejelentőt. Amennyiben ön a károsult, akkor forduljon a károkozó fél biztosítójához, ahol megteheti a kárbejelentést, ezt követően pedig várja meg a biztosító további tájékoztatását, megkeresését!

Nem autó okozott kárt az autómban? Mit tegyek?

A károkozó a magyar jog szerint minden esetben felelősséggel tartozik a károsult vagyontárgyának helyreállításáért, vagy pótlásáért, akkor is, ha a kárt nem autóval okozta. A kárt okozhatja háziállat, gyalogos, biciklis, motoros, autós egyaránt. De előfordul, hogy háziállat, gyalogos, vagy biciklis által keletkezett a probléma, amely esetben a kár megtérítésére vagy rendelkeznek, vagy nem egy speciálisan ilyen esetek fedezetére szolgáló magánemberi felelősségbiztosítással, vagy egyéb biztosításban kiegészítő felelősségbiztosítással.

Jobb esetben a kárt okozó személy, vagy a károkozó gyermek szülője/gondviselője rendelkezik egyéb biztosítással (pl.: lakásbiztosítással), amely kiegészítőként tartalmaz felelősségbiztosítást, vagy egyenesen magánemberi felelősségbiztosítással. Ilyenkor a felelősségbiztosítás a kárbejelentést követően kifizeti az autó javítását. A másik eset, amikor nincs semmilyen biztosítás, amely kifizetné a kárt, akkor a károkozó, illetve gyermek esetén a törvényes képviselője, szülője, vagy háziállat tulajdonosa köteles állni a károsodott vagyontárgy javítását. Ez a második eset egy kellemetlenebb megoldás a károkozónak, hiszen egy autó javítása márkától, típustól függően sok százezres vagy milliós költség is lehet.

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900062.TV

5 kulcsfontosságú tipp a biztosítóipar induló vállalkozói számára (X)

Fedezd fel a biztosítóipar izgalmas lehetőségeit! Tippjeinkkel sikeres karriert építhetsz ebben a változatos ágazatban.

Mi a felelősségbiztosítás? Mit jelent, mire jó és ki köthet ilyet?

Az ember élete minden pillanatában, akár éppen csinál valamit, akár nem folyamatosan felelősséget vállal valakiért, valamiért. A szülő a gyermekéért, az autótulajdonos a gépjárművel kapcsolatos eseményekért, a vállalkozó a tevékenységéért és a munkavállalóiért, de a munkavállalók is az elkövetett hibákért. A felelősségbiztosításokból emiatt sokféle is létezik. Cikkünkben végignézzük, hogy milyen felelősségbiztosítások léteznek és kinek melyik a megfelelő.

Meglepő fordulat: Így változott a kötelező biztosítás ára

A legfrissebb KGFB-index szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak átlagosan 53 ezer forintot tettek ki 2023-ban, 11% éves növekedéssel. Fedezze fel az árak és kártérítések legújabb trendjeit!

MOK elnök: „az fog jól járni, aki spórol a magánellátásra”

A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint Magyarország az EU átlag 50%-át költi az egészségügyi ellátórendszer fenntartására. A valóság ennél is lesújtóbb.

Generali: Rekordszámú természeti károk Magyarországon

Megszaporodtak a természeti károk Magyarországon az utóbbi években, derül ki egy felmérésből és a kárkifizetések is rekordokat döntenek.

Betörők és időjárás: a nyaraló 2 legnagyobb ellensége

Hogyan előzhetők meg a betöréses vagy természeti károk? Milyen esetben nem fizet a biztosító és mire kell ügyelni a télen ritkán látogatott nyaralók esetében?

Sokan kötöttek biztosítást 2022-ben, így fest most a piac

A biztosítások piaca mindig nagyon sokszínű képet mutat. Lássuk, hogy 2022 végén miként festett ez a piac és várhatóan mit tartogat a jövő e téren!

Autó tulajdonos és üzembentartó, mi a különbség?

Ha hosszú távra átadja a járművét, akkor érdemes üzembentartót cserélni. Ilyen esetekben felmerül a kérdés, hogy kinek, milyen felelőssége lesz és milyen költségek terhelik. Még egy fontos kérdés is előjön: ki köti a kötelező biztosítást?

A változó időjárás veszélyei. Hogyan lehet biztosítást kötni természeti katasztrófák esetére?

Szükséges biztosítást kötni természeti katasztrófa bekövetkeztére? Egyáltalán milyen biztosítást lehet kötni? Cikkünkben eláruljuk, hogy miként kerülhetők el a váratlan és ijesztően magas kiadások!

MOK elnök: „az fog jól járni, aki spórol a magánellátásra”

A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint Magyarország az EU átlag 50%-át költi az egészségügyi ellátórendszer fenntartására. A valóság ennél is lesújtóbb.

biztosítóipar induló vállalkozásai

5 kulcsfontosságú tipp a biztosítóipar induló vállalkozói számára (X)

Fedezd fel a biztosítóipar izgalmas lehetőségeit! Tippjeinkkel sikeres karriert építhetsz ebben a változatos ágazatban.

felelősségbiztosítás

Mi a felelősségbiztosítás? Mit jelent, mire jó és ki köthet ilyet?

Az ember élete minden pillanatában, akár éppen csinál valamit, akár nem folyamatosan felelősséget vállal valakiért, valamiért. A szülő a gyermekéért, az autótulajdonos a gépjárművel kapcsolatos eseményekért, a vállalkozó a tevékenységéért és a munkavállalóiért, de a munkavállalók is az elkövetett hibákért. A felelősségbiztosításokból emiatt sokféle is létezik. Cikkünkben végignézzük, hogy milyen felelősségbiztosítások léteznek és kinek melyik a megfelelő.

kötelező biztosítás ár

Meglepő fordulat: Így változott a kötelező biztosítás ára

A legfrissebb KGFB-index szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak átlagosan 53 ezer forintot tettek ki 2023-ban, 11% éves növekedéssel. Fedezze fel az árak és kártérítések legújabb trendjeit!

Szent István kórház orvosi ellátás

MOK elnök: „az fog jól járni, aki spórol a magánellátásra”

A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint Magyarország az EU átlag 50%-át költi az egészségügyi ellátórendszer fenntartására. A valóság ennél is lesújtóbb.

vihar Budapesten

Generali: Rekordszámú természeti károk Magyarországon

Megszaporodtak a természeti károk Magyarországon az utóbbi években, derül ki egy felmérésből és a kárkifizetések is rekordokat döntenek.