Orvosi felelősségbiztosítás: kérdések és válaszok

Orvosi felelősségbiztosítás: kérdések és válaszok

Főoldal 9 blog 9 Orvosi felelősségbiztosítás: kérdések és válaszok
Főoldal 9 blog 9 Orvosi felelősségbiztosítás: kérdések és válaszok

Kérdező: Miért, mikor lehet szüksége egy orvosnak, házi orvosnak valamint házi gyermekorvosnak arra, hogy rendelkezzen orvosi felelősségbiztosítással?

Biztosításszakértő.com válasza: Vannak olyan szakmák, amelyeknek az állam a tevékenység folytatásához előírja a felelősségbiztosítás meglétét, ilyen például az orvosi tevékenység is. Ez azért van így, hogy káresemény bekövetkeztekor, gondolok itt egy műhibaperre például, az orvost pénzügyileg védje.

Egy műhibaper során, az orvosi hiba súlyosságától és a kezelt beteg egészségkárosodásának mértékétől függően, több tízmilliós költségtérítést is megítélhet a bíróság, amely biztosítás nélkül bizony az egész felépített egzisztenciát romba döntheti. Az orvosi felelősségbiztosítás védi az orvost, a praxist, az orvos családját és vagyonát a teljes összeomlástól.

Kérdező: Befolyásolja-e a felelősségvállalással kapcsolatos jogi folyamatokat, a kártérítés mértékét az, hogy az orvosi praxis milyen gazdasági formában működik?

Biztosításszakértő.com válasza: Röviden nem! Hosszan kifejtve, az teljesen mindegy, hogy valaki egyéni vállalkozóként, betéti társaságként, vagy korlátolt felelősségű társaságként végzi a tevékenységét. A korlátolt felelősségű társaság nem a tevékenység szempontjából korlátolt felelősségű. A tevékenység közben személyi felelősségről beszélhetünk, míg a cég formája, illetve annak törzstőkéje pénzügyi, és gazdálkodási hibák esetén nyújthat védelmet. Ha a kft. cégforma megvédhetné a felelősségre vonástól, valamint a sok tízmilliós kártérítési kötelezettségtől, akkor nem lenne szükséges, illetve kötelező az orvosi felelősségbiztosítás sem.

Kérdező: Mi van, ha egy ilyen nemkívánatos esemény bekövetkezése esetén nincs biztosítása az orvosnak?

Biztosításszakértő.com válasza: Az nagyon komoly kérdéseket vet fel! Az első kérdés, hogy hogyan végezte a tevékenységét az adott orvos, ha a tevékenység végzéséhez törvényileg kötelező a biztosítás megléte? A másik fontos kérdés, hogy a bíróság által megítélt kártérítést hogyan tudja majd teljesíteni?

Fontos tudni, hogy folyamatban lévő peres ügyekre már nem lehet biztosítást kötni, tehát ha az orvosnak nincs élő biztosítása és közben pert indítottak ellene, akkor már hiába köt biztosítást, a biztosító erre már nem fogja kifizetni a kártérítést.

Kérdező: Sok biztosítási konstrukció évente több káreseményre (pl.: évente ötre is!) tartalmazott felelősségvállalást, ugyanakkor ezekre a bírósági gyakorlatban megítélt kártérítésekhez képest alacsony eseményenkénti összegeket biztosítottak. Lehet-e ezen változtatni? Lehet-e az orvosi ellátás tekintetében az eseményenkénti kárösszeget jelentősen megemelni, és az évenkénti eseményszámot csökkenteni?

Biztosításszakértő.com válasza: A biztosítók mindig rugalmasan, többé-kevésbé személyre szabhatóan kínálják a biztosításaikat, ez az orvosi felelősségbiztosítás esetén is igaz. Ez a szerződő személyétől is függ, hogy mennyire szeretné magát biztonságban érezni, vagy egyáltalán milyen összeget szán a saját védelmére. Például a Generali Biztosító szakmai felelősségbiztosításánál az orvosi praxisok 3 lehetséges biztosítási összeg közül választhatnak:

10 millió Ft/kár – 50 millió Ft/év

20 millió Ft/kár – 50 millió Ft/év

30 millió Ft/kár – 50 millió Ft/év

(Az első oszlop azt jelenti, hogy a biztosító káreseményenként mennyit fizet ki maximálisan, a második oszlop pedig azt mutatja, hogy egy év alatt mennyit fizet ki legfeljebb a biztosító.)

Például tegyük fel, hogy egy orvos 10 millió Ft/kár – 50 millió Ft/év biztosítási összegre szerződött. Egy kártérítési perben őt elítélik és a károsultnak megítél a bíróság 12 millió Ft-ot, akkor a biztosító 10 millió Ft-ot kifizet az orvos helyett, a fennmaradó 2 millió Ft-ot neki kell állnia. Ezen az arányon a káronkénti limit emelésével lehet módosítani. (első oszlop).

Amennyiben példánkban a 12 millió Ft kártérítés helyett 30 millió Ft-ot ítél meg a bíróság, akkor ismét bajban van az orvos, ugyanis 10 millió Ft-ot fizet ki káronként a biztosító és a fennmaradó 20 millió Ft-ot neki kell állnia a saját vagyona terhére.

Kérdező: Ha biztosítót váltunk, akkor jogfolytonos marad-e a váltás előtti időszakra a régi vagy az új biztosító helytállása? Ha igen, akkor hány évre visszamenőleg?

Biztosításszakértő.com válasza: Ez egy nagyon fontos kérdés! Sokan nem is tudják, hogy ennek milyen kiemelt szerepe van, ha meg akarják magukat és vagyonukat védeni.

Mivel a biztosító tovább nem szolgáltat, ha megszűnik a szerződés, ezért én kiemelten ajánlom minden szerződés megkötésekor az időbeli hatály kiterjesztése kiegészítőt. Ha ez benne volt a szerződésben, akkor még emiatt a nagyon egyszerű kiegészítő miatt, a megszűnéstől számított 2 évig továbbra is fedezetet nyújt a biztosítás.

Hogy példákkal szemléltessem a kiegészítő hasznosságát:

Az egyik lehetséges eset, ha az orvos megszünteti az orvosi felelősségbiztosítást az egyik biztosítónál 30 napos felmondási idővel, mert másiknál szeretne biztosítást kötni, akkor a 30 nap alatt egy újat kell kötnie máshol, kicsit olyan ez, mint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Kötelező, és kötelezően folyamatosnak kell(ene) lennie, azonban valamilyen oknál fogva mégsem köti meg az új szerződést és szerencsétlenségére pont ebben az időszakban érkezik egy kártérítési igény. Ebben az esetben az időbeli hatály kiterjesztése kiegészítés segít, ha persze volt a biztosításában ilyen.

A másik eset, amikor jól jön a hatály kiterjesztés, ha egy orvos befejezi a tevékenységét, ezzel együtt megszünteti a biztosítását, de a tevékenység és a biztosítás megszűnésétől számított 2 éven belül kártérítésre kötelezik, akkor a biztosító jótáll helyette a kiegészítő miatt.

A harmadik lehetséges eset, ha az orvos megszünteti az egyik biztosítónál 30 napos felmondási idővel a szerződését, mert másiknál szeretne biztosítást kötni. Az új biztosítónál el is indul rendben az új szerződés, azonban a káresemény bekövetkezte, még a régi szerződés hatálya alatt történt meg. (A hiba elkövetése még a régi szerződés hatálya alatt következett be, de a kártérítési igény már az újnak a hatálya idején érkezik.) Ebben az esetben is segítségére siet a korábbi biztosítás időbeli hatály kiterjesztése kiegészítő.

Kérdező: Kötelesek vagyunk-e alkalmazottainkra is biztosítást kötni?

Biztosításszakértő.com válasza: Egészségügyi személyzetre, például alkalmazottra érdemes is és kell is biztosítást kötni, ugyanis az asszisztens ugyanúgy állhat a vádlottak padján, akár az orvos. Ez azért van így, mert ő alkalmazottként ugyanolyan egészségügyi tevékenységet végző személy, mint maga az orvos. Az asszisztens ugyanúgy felelősségre vonható a cselekedeteiért, mint az orvos.

Egy picit más, de talán ehhez a kérdéshez kapcsolódik, hogy habár a biztosítási szerződésen nem tüntetjük fel például az orvost helyettesítő személyt, a biztosítás mégis kiterjed a biztosított orvos távollétének ideje, például a szabadsága alatt, az őt hivatalosan helyettesítő személy helyettesítési tevékenységére is.

Kérdező: Lehet-e a biztosítást egyéb – pl. az ingatlanban bekövetkezett – káresemény esetére is kiterjeszteni?

Biztosításszakértő.com válasza: A szakmai felelősségbiztosítás többféle kiegészítővel is teljesebbé tehető. A kérdésben említett ingatlanban bekövetkezett káreseményre is kiterjeszthető az orvosi felelősségbiztosítás egy ingatlanbérlői felelősségbiztosítás kiegészítővel. A kiegészítő alapján a biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra, amelyeket az orvos az általa bérelt ingatlanban okoz, és amelyekért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Másik hasznos kiegészítő a jogvédelem biztosítás. Ennek keretében a biztosító a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetése miatti jogvitákban segíti és támogatja a biztosítottat jogi érdekeinek védelmében. Például jogi tanácsot ad, gondoskodik a biztosított jogi képviseletéről az ellene indult jogi eljárásban, valamint viseli a biztosított jogi érdekeinek védelméhez szükséges jogi tanácsadás, illetve jogi eljárások költségeit.

Ezek mellett pedig létezik egy Európa területi hatály kiegészítő is. Ezt abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben az orvos nem csak Magyarországon tevékenykedik.

Parkoló autóban okozott kár, így kaphat kártérítést

Sokféleképpen sérülhet meg a parkoló autó, most néhány gyakori esetet vizsgálunk meg és megpróbáljuk kideríteni, hogy ezekben az esetekben kitől, milyen kártérítésre számíthat.

Évente ennyit tud kivenni az államkasszából: az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye

Az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye által még többet fog érni megtakarítása a nyugdíjba vonuláskor. Mennyi ez az összeg és mire kell odafigyelni?

Mit jelent az útlemondási biztosítás és hogyan tud segíteni önnek?

Az útlemondási biztosítás is pénzügyileg segíti az utazót akkor, amikor megtörtént a baj, azonban nem az egészségügyi ellátások felkutatásában és térítésében, mint a normál utasbiztosítások.

Mi a fedezetlenségi díj? Részletfizetés lehetséges vagy elkerülhető valahogy?

Sok kérdés merül fel a kötelező biztosítás fedezetlenségi díj miatt: Kötelező megfizetni? Kinek kell kifizetni? Mekkora összeget jelent? Részletfizetés lehetséges?

Területi hatály: hol érvényes az utasbiztosítás?

Cikkünkben megnézzük, hogy milyen utasbiztosításnak, mi a területi hatálya; hol lehet felhasználni az egészségügyi ellátások fedezetére.

Ezért fontos az egészségbiztosítás külföldön

A külföldi útjaink mindig tartogatnak meglepetéseket. Jobb esetben csak a látnivaló és az élmények okoznak érdekes helyzeteket, de néha bizony Murphy közbeszól és külföldön betegszünk meg. Mi ilyenkor a megoldás? A válasz a cikkünkben!

Mikor kell megkötni a kötelező biztosítást?

Ha nem tudjuk, hogy milyen határidők vonatkoznak ránk, akkor nem is tudjuk azokat betartani. Pedig a kötelező biztosítás megkötésénél nagyon fontosak a határidők. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amikor már rendelkezni kell kgfb-vel.

Életbiztosítás nyugdíjasoknak: ezért éri meg megkötni

Az ember szeret biztonságban, nyugalomban élni, de ugyanezt kívánja a szeretteinek. Habár az ember utolsó földön töltött pillanatival elég nagy költséget ró a családjára, mégis van arra lehetőség, hogy ezt a terhet az elhunyt levegye a gyermekei, unokái, szerettei válláról.

Ön KATA-s vállalkozó? Ilyen nyugdíjra számíthat és ez lehet rá a megoldás!

A nyugdíj az időskor fő megélhetési forrása, azonban bizonyos esetekben ez nagyon kevés lesz. A KATA pont ilyen eset és ezért összefoglaltuk, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy a nyugdíjba vonulását követően ne érjék meglepetések.

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

A kötelező biztosítás, ha használt autót vásárolt, akkor van néhány szabály, amit jó, ha tud. Ezzel pedig megkönnyítheti az ügyintézést a biztosítás kötéstől az átírásig.

parkoló autóban okozott kár

Parkoló autóban okozott kár, így kaphat kártérítést

Sokféleképpen sérülhet meg a parkoló autó, most néhány gyakori esetet vizsgálunk meg és megpróbáljuk kideríteni, hogy ezekben az esetekben kitől, milyen kártérítésre számíthat.

önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye

Évente ennyit tud kivenni az államkasszából: az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye

Az önkéntes nyugdíjpénztár adókedvezménye által még többet fog érni megtakarítása a nyugdíjba vonuláskor. Mennyi ez az összeg és mire kell odafigyelni?

Mit jelent az útlemondási biztosítás

Mit jelent az útlemondási biztosítás és hogyan tud segíteni önnek?

Az útlemondási biztosítás is pénzügyileg segíti az utazót akkor, amikor megtörtént a baj, azonban nem az egészségügyi ellátások felkutatásában és térítésében, mint a normál utasbiztosítások.

fedezetlenségi díj

Mi a fedezetlenségi díj? Részletfizetés lehetséges vagy elkerülhető valahogy?

Sok kérdés merül fel a kötelező biztosítás fedezetlenségi díj miatt: Kötelező megfizetni? Kinek kell kifizetni? Mekkora összeget jelent? Részletfizetés lehetséges?

területi hatály

Területi hatály: hol érvényes az utasbiztosítás?

Cikkünkben megnézzük, hogy milyen utasbiztosításnak, mi a területi hatálya; hol lehet felhasználni az egészségügyi ellátások fedezetére.