Szakmai felelősségbiztosítás

tartalmazza a csomag Választható biztosítási összegek: pár milliótól a több százmillióig

tartalmazza a csomag Magyarországra vagy akár egész Európára érvényes

tartalmazza a csomag Gyors biztosítás kötés, akár online

Főoldal 9 Vállalati biztosítás 9 Szakmai felelősségbiztosítás

„Csak az hibázik, aki dolgozik”, tartja a mondás, ebben pedig rengeteg igazság van. Bárkivel előfordulhat, hogy figyelmetlenségből vagy önhibáján kívül elkövet valami olyat, amiből a másik félnek kára származik – legyen az anyagi vagy személyi kár. Ezért mi azt valljuk, hogy a megfelelően összeállított szakmai felelősségbiztosítás minden vállalkozónak elengedhetetlen, akár a kötelező kategóriába tartozik a tevékenysége, akár nem. Problémás helyzetben nagyon sok terhet vehet le a vállalkozó vagy munkavállaló válláról. A biztosítótársaság az aktív vállalati biztosítási szerződésnek megfelelően átvállalja mindazon károk miatt fellépő kártérítési igény megfizetését, amit egyébként a saját költségére kellene megtéríteni. A szakmai felelősségbiztosítás ráadásul egyes szakmák esetében törvényileg kötelező – de nem mindegy, milyet választ!

Ahány szakma, annyi biztosítás

A szakmai felelősségbiztosítások kockázata természetesen igen széles körű. Hiszen míg bizonyos tevékenységek esetén csak a pénzügyi veszteségekre vonatkozik, addig más szolgáltatások esetében előfordulhatnak dologi károk vagy akár személyi sérülések is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szakmájának megfelelő biztosítást kösse meg.

Mit jelent a szakmai felelősségbiztosítás?

Ha valamihez hasonlítani kellene ezeket a biztosításokat, akkor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással lehetne leginkább párhuzamot vonni. Ahogy az autóknál, úgy bizonyos szakmák esetén is kötelező ilyen szerződéssel rendelkeznie annak, akinek tevékenységéhez ez törvényileg előírt. Amikor pedig nem kötelező, akkor is erősen ajánlott, hiszen egy váratlan szituációban igen nagy segítség lehet.

A szakmai felelősségbiztosítás lényege röviden, hogy ha a biztosított a munkája végzése közben kárt okoz, akkor a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Ez lehet például egy rosszul megtervezett épület, egy biztonsági hibából adódó személyi sérülés, vagy akár egy nem megfelelő diagnózis. A szakmákat és problémákat tekintve elképesztően sokszínű ez a történet, és könnyen beláthatjuk, hogy ilyen esetekben a másik fél joggal vár el kártérítést. Ennek összege igen tetemes lehet, de ha van biztosítása, akkor nem kell „saját zsebből” kifizetnie, nem marad magára egy ilyen kellemetlen ügy során.

A szakmai felelősségbiztosítások kiterjednek az adott tevékenység során keletkezett károk vagy személyi sérülések, megbetegedések, esetleges elhalálozás esetén történő kártérítésre. Emellett vonatkoznak dologi-, szennyezési károkra, tárgyrongálásra, a kártérítési felelősségre, mulasztási bírságra – attól függően, mi is áll pontosan a szerződésben. Lényeges ugyanakkor hozzátenni, hogy a szakmai felelősségbiztosítás nem fedezi a biztosított és hozzátartozói által elszenvedett kárt, hiszen ez már más kategóriába tartozik.

Kinek kötelező a szakmai felelősségbiztosítás és kinek nem?

Ahogy fentebb is említettük, bizonyos szakmák esetén kötelező a felelősségbiztosítás megkötése, más esetekben önkéntes. A kötelező kategóriába sorolható a könyvvizsgáló, az adótanácsadó, a könyvelő, az építész, a műszaki tervező, a vagyonvédő, vagyonőr, a társasházkezelő és lakásszövetkezet, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a szakfordító, tolmács, az önálló bírósági végrehajtó, a hitelközvetítő, a szabadalmi ügyvivő, valamint az üzletviteli tanácsadó, az orvos és az állatorvos is.

Válasszon a szakmai felelősségbiztosítások közül

szakmai felelősségbiztosítás foglalkozások
szakmai felelősségbiztosítás-kivitelezői

Kivitelezői felelősségbiztosítás

Legyen szó bármelyik kivitelezői tevékenységkörről, a hibaforrások bizony igen komolyak, ez pedig nem kevés koncentrációt igényel a szakma képviselői részéről. Ezekre pedig  kivitelezőként érdemes jó előre felkészülnie, illetve ennél a tevékenységné törvényileg kötelező is felkészülni.

A kivitelezői szakmai felelősségbiztosítás esetében azt kell figyelembe venni, hogy egy épület megtervezésekor minden alaposság és odafigyelés ellenére előfordulhatnak hibák, amikért pedig felelni kell. Ha már megtörtént a baj, nem sokat lehet tenni az ügy érdekében (ami az épületet illeti az adott állapotában), azonban egy megfelelő biztosítás segíti Önt pénzügyileg az ügy lezárásáig. Nagy előny, hogy köthető egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez projektre vagy keret jelleggel határozatlan időtartamra.

Előfordulhat, hogy a tervezés során nem csúszik hiba a számításba, ami miatt kár keletkezne az épületben, de van esély arra is, hogy pont a munkálatok során történik valamilyen esemény. Sőt, még olyan szituációkban is megoldás lehet egy ilyen biztosítás, amikor egy alvállalkozókkal  dolgozik a biztosított egy építkezésen, és így történik valamilyen hiba.

Bővebben a tervezői, kivitelezői felelősségbiztosításról →

Bővebben az egyszerű bejelentéshez kötött tervezői, kivitelezői felelősségbiztosításról →

szakmai felelősségbiztosítás - tervezői felelősségbiztosítás

Tervezői felelősségbiztosítás

Egy tervezés során ma már szinte minden valamilyen szoftverrel történik, és a számítógép sok hibalehetőséget kiküszöböl, ám ahogy mondani szokták, az ördög nem alszik, különösen a technika ördöge. Így ebben az esetben sem zárhatók ki egy az egyben a tévedések. A tervezők szakmai felelősségbiztosítása kiterjed azokra a károkra, amelyeket a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik. Mindez adott esetben a sérelemdíj megfizetésére is vonatkozhat.

Lássunk egy példát a fentiekkel kapcsolatban! Tegyük fel, hogy egy épületgépész terveinek a hibájából egy lakóházban nem megfelelően elhelyezett vízórában megfagyott a víz. Az ebből fakadó károkat mindenképpen az épületgépészet tervezőjének kell megfizetnie, kivéve, ha rendelkezik megfelelő szakmai felelősségbiztosítással.

Ebbe a körbe sorolhatók a személyi sérülés, a vagyoni veszteség, a közreműködők által okozott károk, illetve a biztosított egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez kapcsolódóan a kockázatviselés tartama alatt okozott károk is.

Bővebben a tervezői, kivitelezői felelősségbiztosításról →

Bővebben az egyszerű bejelentéshez kötött tervezői, kivitelezői felelősségbiztosításról →

szakmai felelősségbiztosítás-könyvelői

Könyvelő felelősségbiztosítás

Egy könyvelő munkája alapvetően is nagyon összetett, ráadásul az egyre gyakrabban változó szabályozások és törvények nyomon követése sem mindig egyszerű. A legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhat, különösen a stresszes, bevallási időszakokban, hogy akár egy hétköznapi számítógépes rögzítés során üt el az ember egyetlen számot, amiből akár komoly anyagi kár is keletkezhet a másik fél számára. Ezt pedig – természetesen – meg kell téríteni az ügyfél felé. Ez sokszor akár milliós tétel is lehet, de ha az adott szakember rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával, akkor hatalmas terhet vehet le a válláról ilyen esetben.

Mindez nem csak a könyvelőkre, de például az adótanácsadókra is vonatkozik például egy olyan esetben, amikor hibás adóbevallást ellenjegyez, és ezzel kárt okoz az érintettnek. A megfelelő szakmai felelősségbiztosítás a hibát okozó illető helyett áll jót az olyan károk megtérítésében, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik. Ez pedig adott esetben vonatkozhat a sérelemdíj megfizetésével kapcsolatos kötelezettségekre is.

Bővebben a könyvelői felelősségbiztosításról →

szakmai felelősségbiztosítás-orvosi

Orvosi felelősségbiztosítás

Az orvosok, ápolók és szociális munkások szakmai felelősségbiztosítása az egészségügyben dolgozók mindennapjait segíti, akiknek a munkája során előfordulhat, hogy a páciens egészségében nem a várt események következnek be. Nem kérdés, hogy ilyen esetben hatalmas a felelősség, és igen nagy a kockázat, nem beszélve egy esetleges egészségügyi perben a károsult javára megítélt összegek volumenéről. Az ehhez a tevékenységhez kötődő szakmai felelősségbiztosítás védi Önt, ha munkavállalóként vagy vállalkozóként egészségügyi és szociális tevékenységet végez.

Ahhoz, hogy a káresemény biztosítási eseménynek minősüljön, több feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie. A biztosítás akkor nyújt segítséget, ha a kárt maga a biztosított, vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Fontos kitétel továbbá az is, hogy ilyen esetben a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási vagy szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével, illetve annak megsértésével okozták. Végül, de nem utolsósorban kitétel, hogy a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták.

Bővebben az orvosi és egészségügyi dolgozók felelősségbiztosításáról →

Tornai Edit

Szakmai felelősségbiztosítást keres?

Kérje segítségünket! Megtaláljuk, amire szüksége van!

szakmai felelősségbiztosítás - állatorvosi felelősségbiztosítás

Állatorvosi felelősségbiztosítás

Az állat-egészségüggyel foglalkozók esetében ugyanúgy szükséges a szakmai felelősségbiztosítás megléte, akárcsak a fentebb említett egészségügyben dolgozóknál. A felelősségteljes munka is magában hordozza a kisebb-nagyobb tévedések lehetőségét, de ha megtörténne a baj, a szakmai felelősségbiztosítás kisegíti Önt! Egy állatorvos a munkája során mindent megtesz az állatok érdekében, mindig jó döntést próbál hozni, ami hatalmas felelősséggel jár. Itt is előfordulhat akár fáradtság, akár figyelmetlenség, akár csak hibás információk miatt, hogy tévedés, vagy váratlan helyzet következik be, ami a páciens állapotának romlásához, esetleg halálához vezethet. Ezekben az esetekben egy megfelelő szakmai felelősségbiztosítás az adott szakember helyett fizeti a kártérítést, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Bővebben az állatorvosi felelősségbiztosításról →

szakmai felelősségbiztosítás - vagyonvédő felelősségbiztosítás

Vagyonvédelmi felelősségbiztosítás

A vagyonvédelmi, vagyonőri vállalkozások felelősségbiztosítása igen széles körre terjed ki, hiszen az ilyen cégek rendszerint több alkalmazottal dolgoznak. Az ilyen jellegű tevékenységek során pedig egyébként is fokozott esélye van annak, hogy egy hiba folytán a másik félnek kára keletkezik.

Például ha egy figyelmetlenség miatt egy őrizendő területre betörtek, akkor az eltulajdonított, vagy megrongált tárgyak értékét Önnek kell megtérítenie – kivéve akkor, ha van egy megfelelő szakmai felelősségbiztosítása, amely pénzügyileg jótáll Ön helyett.

szakmai felelősségbiztosítás hitelközvetítői

Hitelközvetítők felelősségbiztosítása

E szakmakörre vonatkozó biztosítás a független pénzügyi közvetítőkre vonatkozik. Ha a biztosított ilyen szerződéssel rendelkezik és tevékenysége során szakmai tévedés, mulasztás vagy szakmai hiba miatt a megbízónak okoz kárt, a biztosító segít. Ez vonatkozik olyan tisztán pénzügyi veszteségből eredő vagy egyéb vagyoni károkra vagy személyiségi jogi jogsértésére, amelyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel vagy sérelemdíj fizetési kötelezettséggel tartozik.

cégvezető biztosítás, mint szakmai felelősségbiztosítás, d&o

D&O felelősségbiztosítás cégvezetők és vezető tisztségviselőknek

A Polgári Törvénykönyv szerint a társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai teljes személyes vagyonukkal felelnek az általuk vezetett cégnek okozott károkért, de a cég által, harmadik személynek okozott károkért is. A számukra kifejlesztett D&O biztosítás vagyis “Directors & Officers” felelősségbiztosítás segítséget nyújt, és mentesíti a biztosított személyeket károkozás esetén helytállási kötelezettségük alól, akár visszamenőleges hatállyal is.

Bővebben a D&O biztosításról →

P

Szakmák, amelyekre nem kötelező szakmai felelősségbiztosítást kötni – de érdemes

A fentieken túl még számos olyan szakma van, amelyek tevékenységeihez kapcsolódva érdemes felelősségbiztosítást kötni. Ilyen például a társasházkezelő és lakásszövetkezet, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakfordító, tolmács, önálló bírósági végrehajtó, hitelközvetítő, szabadalmi ügyvivő vagy éppen az üzletviteli tanácsadó.

Minek kell szerepelnie a szakmai felelősségbiztosításban?

Szerződéskötés előtt mindenféleképpen érdemes tisztáznia pontos feltételeket, és a szerződést alaposan, nyugalomban átolvasni. Nem mindegyikben szerepel ugyanis fedezet minden eshetőségre, tekintettel arra, hogy vannak olyan üzleti kockázatok, amelyeket nem lehet biztosítással fedezni.

A szerződés tartalma

A szerződések sokfélék lehetnek, íródhat például határozatlan vagy határozott időtartamra.

Ami egységesen igaz, hogy a biztosítási időszak az az időintervallum, amelyre a biztosítási díj kiszámításra került, függetlenül a biztosítási díj részletekben történő megfizetésétől. Határozatlan tartamú szerződések esetén ez minden évben a biztosítási évforduló napján kezdődik, és ettől számítva 1 évig tart. Határozott idejű megállapodások esetén természetesen a szerződésben rögíztett dátumig érvényes a megállapodás.

A biztosítási díj számítása és a fizetés

A biztosítási időszakra megállapított biztosítási összeg úgy működik, hogy ha ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezik valamilyen kár, ami miatt fizetnie kell a biztosítónak, akkor ezzel az összeggel csökken. A gyakorlatban mindez úgy fest, hogy az első díj esedékessége a kockázatviselés kezdete, a további biztosítási díjaké a fizetési gyakoriság által meghatározott, későbbi időpontok. Ez lehet havi, negyedéves, féléves, éves és egyszeri.

Mindez teljesíthető csekken, banki átutalással, csoportos beszedéssel. Érdemes ezeket is előre tisztázni, mert a biztosítási díj ütemezése és a fizetés módja befolyásolhatja magát a díj összegét is, bizonyos biztosítók kedvezményeket adnak a számukra kedvezőbb fizetési megoldásokra.

Ha bekövetkezik a baj… mit érdemes tudni a kárbejelentésről?

Ha probléma adódik, a biztosított köteles a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül bejelenteni, ha vele szemben valami miatt kárigényt közölnek. Ugyanez vonatkozik rá abban az esetben is, ha olyan körülményről szerez tudomást, amely ilyen kárigényre adhat alapot.

Maga a kárbejelentés történhet személyesen a a biztosító ügyfélszolgálatán, telefonon, vagy adott esetben interneten egy online kárbejelentő rendszeren keresztül. A kárbejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a biztosítási szerződés kötvényszámát, a károsult nevét, lakcímét vagy székhelyét is. Meg kell adni továbbá a kár mértékét ha ismert, valamint keletkezésének pontos időpontját, részletes leírását. Mindezeken felül szükség van a biztosított felelősségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatára, indokolással ellátva.

Ha történt valamilyen hatósági eljárás, akkor annak iktatószámát, az eljáró hatóság megjelölését, a hozott határozatot is mellékelni kell. Továbbá szükség lesz a kárrendezésben közreműködő és a biztosított által meghatalmazott személy nevére, címére és telefonszámára is. Mindezeken felül ha van olyan, a kárral kapcsolatos lényeges egyéb információ, amely nem hangzik el a fentiek kapcsán, akkor természetesen azt is közölni kel.

Mi vonatkozik a biztosítottra, ha megtörténik a baj?

A szerződés időtartama alatt többféle kötelezettség is fennáll a biztosítottal szemben. Az egyik ilyen az úgynevezett változásbejelentési kötelezettség, amelynek érelmében a biztosítással kapcsolatos lényeges körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül tájékoztatnia kell a biztosítót. Ilyen lehet például ha módosul a vállalkozás tevékenységi köre, vagy éppen bővül a cég, lényegesen módosul az éves árbevétel az előző évhez képest.

Szintén ide sorolandó a kármegelőzési kötelezettség. Ennek értelmében a biztosítottnak gondosan és körültekintően kell eljárnia annak érdekében, hogy ne következzen be káresemény. Ide tartozik például, hogy az adott tevékenység végzéséhez használt gépek kötelező karbantartását időben el kell végezni – ha ennek elmulasztásából ered a kár, a biztosító nem tud segíteni.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni ennek kapcsán a kárenyhítési kötelezettséget is. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valamilyen káresemény történik, akkor az adott helyzetben elvárható módon kell cselekedni, a lehető legtöbbet meg kell tenni annak érdekében, hogy minél kisebb veszteség keletkezzen. Például ha egy őrző-védő cég esetén betörés történik, a megbízót a lehető legrövidebb határidőn belül értesíteni kell.

Mit NEM fedez a szakmai felelősségbiztosítás?

Fontos, hogy a biztosító nem fizet például akkor, ha a biztosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet a tulajdonosainak okozott kárt a tulajdon százalékos arányában. Továbbá több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárát sem fizeti meg.

Ugyanez vonatkozik arra a kárra is, amelyért a biztosított nem a szerződésben meghatározott minőségében felel. Nem téríti ezen felül az elmaradt vagyoni előnyt, az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások megszegésével okozott kárt, illetve a biztosítottnak az olyan megfizetett díjakat, mint például a megbízási, vállalkozási díj, vagy a költségek visszatérítésére.

Hangsúlyozandó az is, hogy kizárólag lelki sérülés, pszichikai, mentális zavar vagy az érzelemvilág hátrányos megváltozása alapján előterjesztett kárigényeket nem tudja figyelembe venni a biztosító, amennyiben a lelki sérülés mértéke nem éri el az egészségkárosodás szintjét. Ide sorolandók a költségkeretek és hitelek túllépéséből adódó károk, illetve azon károk is, melyek számítógép, vagy számítógépes program hibájával, számítógépes vagy egyéb informatikai rendszerek vagy hálózatok ellen elkövetett támadásokkal vagy számítógépes hálózat védelmi rendszerének hiányával vagy elavultságával függenek össze.

Megszüntethető a szakmai felelősségbiztosítási szerződés?

Amennyiben a biztosított szeretné felmondani a szerződését, annak is megvan a maga szabálya. A megállapodás felbontható a biztosítás évfordulóján, legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal (de legkorábban 60 nappal) írásban történő rendes felmondással. Ide tartozik az is, ha a biztosítási érdek megszűnik, például ha a biztosított a cég tevékenységét megszüntette. A szerződés megszűnése kapcsán pedig mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy a fentieken felül a biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem fizetése miatt is.

A fentiek alapján látható, hogy bár igen összetett és sok esetben bonyolult a szakmai felelősségbiztosítások világa, ennek ellenére nagyon fontos tisztában lenni ennek részleteivel. Ezzel együtt pedig lényeges az aktív szerződés megléte is, hiszen azon túl, hogy sok esetben és számos szakma kapcsán kötelező, igen komoly biztonsági hálót is jelenthet, amikor valaki hibázik, vagy éppen baleset történik. Bármennyire is odafigyel mindenki a munkája során, a hibákat, félreértéseket teljesen kiküszöbölni soha nem lehet. Ha felkészül az ilyen esetekre, hatalmas terhet vehet le a válláról, amikor esetleg bekövetkezik a baj.

A szakmai felelősségbiztosítás azonban csak akkor tud igazi segítséget nyújtani, ha olyat kötött, ami minden szempontból ideális cége és tevékenysége számára. Könnyű elveszni a feltételek között, ezért mindenféleképpen azt ajánljuk, hogy kérjen szakmai segítséget, aki átlátja a kínálatot, és segít kiválasztani azt, amelyik Önnek a legjobb lesz végül!

Kik vagyunk mi és miért válasszon minket?

MIXIO KER Kft.
MIXIO KER Kft.
2023.07.28.
Gyors és alapos segítséget, valamint szolgáltatást kaptunk. Köszönjük!
Krisztina Dombovári
Krisztina Dombovári
2023.06.07.
Több biztosítót is megkerestem, sportolói, magánemberi felelősség biztosítás témakörben. Egyedül itt tudtak ajánlani olyan biztosítási terméket, amely megfelelő volt számunkra. Köszönöm Tornai Gábornak a segítőkész, türelmes ügyintézést!
Erzsebet Krudy
Erzsebet Krudy
2021.11.17.
As a Hungarian-Canadian citizen traveling to Hungary experienced unique helpfulness, empathy and constant help, instructions during my travel insurance inquiry process. A great company, which I recommend to all travelers to Hungary and other European countries.
Katalin Myers
Katalin Myers
2021.08.12.
Nagyon kedves es segitokesz csapat.
Jánosné Bujdosó
Jánosné Bujdosó
2021.06.17.
Szakszerűség, empátia, és türelem. Ilyen is lehet egy ügyintézés? Szinte hihetetlen, de mindezt megkaptam. Mindenki menjen bátran, nem fog csalódni!
Péter Marton
Péter Marton
2021.04.14.
Gabor Gleisz
Gabor Gleisz
2021.02.02.
Ferencné Németh
Ferencné Németh
2021.01.08.
Rövid időn belül visszahívást kaptam. Korrekt volt az ügyintézés. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
éva hrivó
éva hrivó
2020.10.16.
Lajos Bodnár
Lajos Bodnár
2020.10.09.
Laptop biztosítás megkötésében segítettek - minden flottul ment, minden információt telefonon megadva el tudtunk intézni online. Visszahívtak, email-ben válaszoltak rövid időn belül mindenre, így én elégedett vagyok. Köszönöm!

Több mint 20 év tapasztalat

Kívül-belül ismerjük a biztosításokat, amiket kínálunk, ezt a tudást adjuk át önnek.

ügyfelek

Több ezer elégedett ügyfél

Tartozzon ön is elégedett ügyfeleink népes családjába, mi mindent megteszünk, hogy a legjobbat kapja!

Nem engedjük el a kezét

Nem hagyjuk magára! Számíthat ránk azután is, hogy aláírta a biztosítási szerződést.

Több mint 20 év tapasztalat

Kívül-belül ismerjük a biztosításokat, amiket kínálunk, ezt a tudást adjuk át önnek.

ügyfelek

Több ezer elégedett ügyfél

Tartozzon ön is elégedett ügyfeleink népes családjába, mi mindent megteszünk, hogy a legjobbat kapja!

Nem engedjük el a kezét

Nem hagyjuk magára! Számíthat ránk azután is, hogy aláírta a biztosítási szerződést.

email

Email címünk

Telefonszámunk

06 1 378 47 09

Irodánk

1191 Budapest, Üllői út 259.

email

Email címünk

Telefonszámunk

06 1 378 47 09

Irodánk

1191 Budapest, Üllői út 259.