Megjelent a rendelet: itt az új környezetvédelmi felelősségbiztosítás

Főoldal 9 blog 9 Megjelent a rendelet: itt az új környezetvédelmi felelősségbiztosítás

2023. 11. 30.

Megjelent egy új rendelet, amely a jövőben a szemétgazdálkodási vállalkozásoknak, valamint minden olyan cégnek, aki szemetet termel, kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás megkötését írja elő. Cikkünkben összefoglaltuk a környezetvédelmi felelősségbiztosítással kapcsolatos tudnivalókat.

A környezetvédelem ma már kulcsfontosságú része az életünk számos területének, különösen cégek esetében. Amikor sok szakember már azt számolja, mennyi ideje van hátra a Földnek, meddig lesz ivóvizünk és milyen állapotban van az élővilág, akkor hatalmas szerepe van a legkisebb odafigyelésnek is.

Ez a kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás a teljesen átalakuló szemétgazdálkodási rendszernek köszönhetően rengeteg vállalkozásnak kötelező eleme lesz a mindennapi tevékenység folytatásához.

A környezetvédelmi felelősségbiztosítás jogszabályi háttere

Kezdjük először az aktuálisan érvényben levő jogszabályokkal, amelyek alapján tulajdonképpen 2 kört különböztethetünk meg:

 

  1. Az egyikbe a hulladéktermelők tartoznak, vagyis azok a cégek akiknek a tevékenységük nyomán meghatározott mennyiségű szemét képződik (erről lentebb írunk pontosan),
  2. a másikba a hulladékgazdálkodó szervezetek tartoznak. Ide sorolandók azok a szervezetek is, amelyek e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végeznek, vagy az európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoznak, kivisznek vagy átszállítanak.

A 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet egészen pontosan úgy rendelkezik, hogy az adott gazdálkodó szervezet tevékenysége által okozott, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében kell környezetvédelmi biztosítást kötni, a kormányrendeletben meghatározottak alapján.

Mikor kötelező megkötni a környezetvédelmi felelősségbiztosítást?

Az előírt hulladékmennyiségek kapcsán szigorú szabályozások vannak érvényben, amelyek a telephelyeken keletkező és birtokolt hulladék mennyiségét szabályozzák. A rendelkezések szerint, ha egy gazdálkodó szervezetnél a tárgyévben keletkezett hulladék meghaladja a meghatározott küszöbértékeket, akkor kötelezővé válik bizonyos intézkedések megtétele. Veszélyes hulladék esetén a 200 kilogrammos, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kilogrammos, és nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén a 5000 kilogrammos határokat kell figyelembe venni.

Az előírásoknak megfelelően, a kötelezettség életbe lépése esetén minimum tízmillió forintos biztosítási összeggel kell számolni.

Milyen feltételei vannak a felelősségbiztosításnak?

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy e téren nincs különbség hulladéktermelők és hulladékgazdálkodók között, mindkét tevékenységre ugyanazt a feltételt kell alkalmazni. Lényeges egyrészt a területi hatály, hiszen a biztosítási védelem Magyarország területén történt üzemzavar miatt, az ország területén bekövetkezett környezetkárosodásokra terjed ki. A biztosítási fedezetet nyújt a biztosított minden hazai telephelyén végzett, biztosított tevékenységéből eredő környezetkárosodásokra.

De mégis mit értünk biztosítási esemény alatt? Ez egy olyan közigazgatási jogi felelősség, amely előre nem látható véletlen, váratlan, a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre visszavezethető környezetkárosodások miatt kialakult fizetési kötelezettség. Ilyen lehet például, ha egy kollégád véletlenül felborít egy tartályt, amiben veszélyes vegyszerek vannak, az kiömlik a földre, felszívja a talaj, esetleg belecsorog a közeli patakba is. A filmekben ilyenkor mutánssá változnak a környékbeli gyíkok, a valóságban azonban sokkal valószínűbb, hogy elpusztul az élővilág egy része és szennyezetté válik a talaj illetve a víz.

Ez a károkozás érinthet:

  • védett fajokat, természetes élőhelyeket
  • felszíni vizeket is, azok készleteit, minőségét, mennyiségét,
  • ezen vizek medrében és partjában, a víztartó képződményekben és azok fedőrétegeiben, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területek is ide sorolandók.
  • Nem szabad megfeledkezni továbbá a talajban, a talaj termőképességében, szerkezetében, víz- és levegőháztartásában, valamint élővilágában okozott károkról sem.

Ha a cég több hulladékgazdálkodási tevékenységet végez több engedély alapján, akkor minden tevékenységre külön-külön kell biztosítást kötni. Amennyiben pedig úgynevezett összevont engedélyről van szó, vagyis az Ügyfél több hulladékgazdálkodási tevékenységet végez egy engedély alapján, akkor egy biztosítási szerződés keretében lehet kezelni a több tevékenységet. Ilyenkor tevékenységenként ki kell számolni a biztosítási összeget, és a legnagyobb limitre kell megkötni a biztosítást.

Milyen költségeket térít a felelőbiztosítás?

Valójában több dologra is kitér a felelősségbiztosítás. Az érvényes biztosítással rendelkezők számára téríti az elsődleges helyreállítási intézkedés költségeit, ami az eredeti állapot helyreállítását támogatja. Ez valójában a legjobb forgatókönyv akkor, ha bekövetkezik a baj, de még van lehetőség a visszaállításra. Ide sorolandók továbbá a kiegészítő helyreállítási intézkedés költségei is.

Ez akkor lép érvénybe, ha az eredeti állapot helyreállítása valami miatt nem lehetséges. Ekkor a pótlás költségei, a kompenzációs helyreállítási költségeket, a helyreállítás befejezéséig felmerült intézkedési költségek, a szakértői költségeket, a bírósági, hatósági eljárás költségei is térítésre kerülnek.

A környezetvédelmi felelősségbiztosítás egy igen összetett dolog, amire az érintett vállalkozásoknak, cégeknek, gazdasági szervezeteknek mindenképpen nagy figyelmet kell fordítani. Éppen ezért érdemes pontosan tisztában lenni a jogszabályban foglaltakkal és a biztosítás részleteivel kapcsolatban egyaránt. Lényeges ez egyrészt a jogszabályi intézkedések miatt, de egy-egy véletlen során bekövetkezett anyagi és egyéb károk megtérítése miatt is.

Nem kell azonban, hogy Ön végezze el az egész kutatást; keresse meg szakértőinket és segítünk megtalálni az optimális környezetvédelmi felelősségbiztosítást az Ön cége számára!

Szeretne még többet megtudni a rendeletről és a felelősségbiztosításról?

Olvasson bővebben ezekről itt >>>

Frissítés: A környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással és termeléssel összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2024.01.01 dátummal hatályba lépett. Ezzel együtt a korábbi 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet hatályát vesztette. A jelenleg hatályos 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet érdemi változást nem tartalmaz.