Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás hulladékkezelőknek és hulladéktermelőknek

tartalmazza a csomag Felelősségbiztosítás hulladékkezelőknek, vagy hulladéktermelő vállalkozásoknak

tartalmazza a csomag Választható biztosítási összegek, de minimum a törvényi elvárások szerinti 10 millió Ft éves aggregált biztosítási összeg

tartalmazza a csomag A teljes biztosítási szerződés megfelel a törvényi előírásoknak

tartalmazza a csomag Munkavégzés közben környezeti elemekben okozott károk térítése

tartalmazza a csomag Magyarország területi hatály

tartalmazza a csomag Gyors biztosítás kötés

Főoldal 9 Vállalati biztosítás 9 Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás hulladékkezelőknek és hulladéktermelőknek

Az új 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a szemétgazdálkodási vállalkozások és szemetet termelő cégek számára kötelezővé válik a környezetvédelmi felelősségbiztosítás megkötése. A rendelet 2024.01.01-től hatályos és elrendeli, hogy a gazdálkodó szervezetek kötelesek környezetvédelmi biztosítást kötni az általuk okozott előre nem látható környezeti károk felszámolásához. A biztosítás célja a finanszírozás ezen károk kezelésére, valamint a hulladékkezelőknek és hulladéktermelőknek a törvényi megfelelés biztosítása.

Milyen pontosan fedi le a kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás a cég tevékenységeit?

A már említett kormányrendelet pontosan meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyeknek kötelező megkötni a környezetvédelmi felelősségbiztosítást. Amennyiben a biztosítás megkötésekor pontosan adja meg cégének a tevékenységi körét, akkor teljes mértékben lefedi a biztosítás az ön által végzett feladatokat közben elkövetett károkozásokat.

A rendelet kötelezettséget ír elő a nem veszélyes hulladék gyűjtésétől, szállításától, kereskedelmétől és közvetítésétől kezdve a nem veszélyes hulladék hasznosításán és előkezelésén, valamint az ártalmatlanításán át, egészen azokig a cégekig, akik termelik a hulladékot akár veszélyes akár nem.

környezetvédelmi felelősségbiztosítás szemétszállítás

Ugyanígy a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kiterjed a veszélyes hulladék területére is, beleértve annak gyűjtését, szállítását, kereskedelmét és közvetítését. Ezenkívül a biztosítás fedezetet nyújt a veszélyes hulladék hasznosítására, előkezelésére, valamint az ártalmatlanítására, kivéve a hulladéklerakókat.

Azonban nem minden esetben kell biztosítást kötni azoknak, akik termelik a hulladékot. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó új rendelet részletezi, hogy a vállalkozás telephelyén keletkező és birtokolt hulladék mennyiségének túllépésével válik kötelezővé a biztosítás.

A rendelet három kategóriába sorolja a hulladékot: veszélyes, nem veszélyes és nem veszélyes építési-bontási hulladék.

 • A veszélyes hulladék esetén a 200 kilogramm,
 • a nem veszélyes hulladék esetén (kivéve a nem veszélyes építési-bontási hulladékot) a 2000 kilogramm,
 • míg a nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kilogramm a meghatározott határérték.

Ha a képződött és birtokolt hulladék mennyisége ezen értékeket meghaladja, kötelezővé válik a környezetvédelmi biztosítás megkötése.

Tornai Edit

Környezetvédelmi felelősségbiztosítást keres?

Kérje segítségünket! Megtaláljuk, amire szüksége van!

környezetvédelmi felelősségbiztosítás hulladékkezelőknek

Kötelező felelősségbiztosítás hulladékgazdálkodóknak

Hulladékgazdálkodóknak a tevékenységükhöz kötelező a környezetvédelmi felelősségbiztosítás megléte. Tehát 2024.01.01-től kizárólag olyan cég végezhet ilyen tevékenységet, aki a hatóság részére be tudja mutatni a minimum 10 millió Ft biztosítási összeggel megkötött felelősségbiztosítás dokumentumait.

 

Az alábbi tevékenységekkel rendelkező hulladékkezelő vállalkozásoknak kötelező a felelősségbiztosítás megkötése:

 • $Nem veszélyes hulladék, gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése.
 • $Nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése.
 • $Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével).
 • $Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése.
 • $Veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése.
 • $Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével).
környezetvédelmi felelősségbiztosítás hulladéktermelőknek

Kötelező felelősségbiztosítás hulladéktermelőknek

Ahogy már említettük feljebb hulladék mennyiségi limitjei a 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet határozza meg, amennyiben egy gazdasági szervezet, amely teljesen mindegy, hogy milyen cégformában működik (bt. kft. zrt, stb.) évente (!) minimum 200 kg veszélyes hulladékot és/vagy 2000 kg nem veszélyes hulladékot és/vagy 5000 kg Nem veszélyes bontási-építési hulladékot termel, akkor a tevékenység további végzéséhez környezetvédelmi biztosítást kell kötni!

Példák, hogy milyen vállalkozásoknak lehet kötelező a hulladéktermelői felelősségbiztosítás megkötése:

 • $Termék gyártója, akinek a gyártás során hulladék keletkezik.
 • $Nagykereskedés, akinek a raktárában nagymennyiségű csomagolóanyag felesleg keletkezik.
 • $Autószervíz, ahol a szervizelés közben a régi alkatrészek és az újak csomagolásai is hulladékok.
 • $Irodaház, ahol a bérlők napi szemetét az irodaház kukáiból szállítják el.
 • $Építőipari cégek, akiknek építési-bontási hulladékat meghaladja az 5000 kg-ot.
r

“A hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet a pénzügyi biztosíték képzésére kötelezettekről, a képzett pénzügyi biztosíték formájáról és mértékéről.” – 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.2§ (8)

 

Az újonnan felálló hulladékgazdálkodási hatóság – hasonlóan kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások belügyminisztériumi nyilvántartásához – nyilvántartást fog vezetni minden cégről, amely kötelezett a biztosítás, vagy más biztosíték fenntartására.

Milyen esetekben térít a biztosító a környezetvédelmi felelősségbiztosítás alapján?

A biztosító kártérítést kizárólag akkor fizet, ha a károkozást a hulladékgazdálkodási hatóság jogerős határozata alapján állapítják meg. A környezeti elemekben bekövetkező károkozások terjednek védett fajokra, természetes élőhelyekre, felszíni vizekre és azok minőségére, talajra és annak tulajdonságaira.

A biztosító téríti az elsődleges helyreállítási intézkedések költségeit, melyek a terület eredeti állapotának helyreállítását célozzák. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása lehetetlen, a kiegészítő helyreállítási intézkedéseket pótló intézkedések költségei kerülnek térítésre. Emellett a kompenzációs helyreállítási költségek, azaz a helyreállítás befejezéséig felmerült intézkedési költségek, valamint szakértői, bírósági és hatósági eljárások költségei is a biztosító által fedezettek.

Fontos megjegyezni, hogy a kifizetés kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság jogerős határozata alapján történik, ami biztosítja a jogi és hatósági hitelességet a kártérítési igények kezelésében.

környezetvédelmi felelősségbiztosítás, károkozás kifiztés

Mekkora összegű biztosítási fedezetet nyújt a környezetvédelmi biztosítás?

A környezetvédelmi felelősségbiztosítás minimum 10 millió forintos biztosítási fedezetet nyújt a gazdálkodó szervezetek és szeméttermelő vállalkozások számára, ez a rendeletben meghatározott minimum, ez alatt nem lehet biztosítást kötni. A minimális 10 millió forintos limit biztosítja, hogy a vállalkozások megfeleljenek a rendeletben meghatározott előírásoknak.

Ez a fedezeti összeg biztosítja azt is, hogy a vállalkozások képesek legyenek fedezni a környezeti károk helyreállítása közben felmerült költségeket. A minimális 10 millió forintos limit azt jelenti, hogy a biztosítás legfeljebb ekkora összegig fizet károk esetén, azonban fontos megjegyezni, hogy bizonyos körülmények között a károk összege meghaladhatja ezt az összeget, ilyenkor a vállalkozásnak kell fedezni a különbséget.

Van-e lehetőség a biztosítási fedezet testreszabására a cég specifikus igényeinek megfelelően?

A Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás rugalmasságot biztosít a vállalkozások számára a biztosítási fedezet testreszabásában, lehetővé téve a cégük specifikus igényeinek megfelelő beállításokat. A minimális 10 millió forintos biztosítási fedezet emelhető, így a vállalkozások lehetőséget kapnak a magasabb összegek választására annak érdekében, hogy hatékonyan megfeleljenek a környezeti károk potenciális költségeinek és a vállalkozás méretéből adódó kihívásoknak.

A biztosítás testreszabhatósága segíti a vállalkozásokat abban, hogy a környezetvédelmi felelősségüket pontosan az ő kockázati profiljuknak megfelelően kezeljék. A fedezet emelése különösen előnyös lehet olyan iparágakban, ahol magasabb környezeti kockázatok és potenciálisan jelentősebb károk fordulhatnak elő.

A fedezet mértékének kiválasztásakor ajánlott figyelembe venni a vállalkozás méretét, a lehetséges környezeti kockázatokat, valamint a környezeti károk potenciális költségeit. Így a biztosítás személyre szabása lehetővé teszi, hogy a vállalkozás pontosan olyan védelmet kapjon, amely az egyedi jellemzőkkel és tevékenységi területekkel összhangban áll. A testreszabhatóság hozzájárul a hatékony környezetvédelmi intézkedésekhez, és biztosítja, hogy a vállalkozások megfeleljenek az aktuális környezetvédelmi előírásoknak, valamint felelősségteljes és fenntartható üzleti gyakorlatot folytassanak.

Hogyan határozzák meg a biztosítási díjat?

A biztosítási díj meghatározása a Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás esetében számos tényező alapján történik, amelyeket a rendelet részletesen körülír. A fizetendő díj meghatározásánál a tevékenység jellegét, a veszélyességet, a kezelt vagy termelt hulladék mennyiségét, és az üzemeltetés helyét (például védett területe üzemelteti vállalkozását vagy sem) egyaránt figyelembe kell vennie a biztosítónak.

Ha személyre szabott biztosítási kalkulációra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gombra kattintva.

Ügyfeleink gyakran ismételt kérdései környezetvédelmi felelősségbiztosítással kapcsolatban

Mikortól kötelező a környezetvédelmi biztosítás megkötése?

Hulladéktermelők számára 2024. január 1-jétől van érvényben a biztosítási kötelezettség. Hulladékgazdálkodók esetében ez a kötelezettség a 2024. január 1. után kezdődő hulladékgazdálkodási és engedélymódosítási eljárásokra vonatkozik.

Milyen törvény írja elő a környezetvédelmi biztosítás kötési kötelezettségét?

A kötelező környezetvédelmi biztosítás részletes szabályait a 681/2023. (XII. 29.) számú Kormányrendelet állapítja meg, amely a pénzügyi biztosítékot, a céltartalékot és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi biztosítást szabályozza.

Hatályba lépett már környezetvédelmi biztosításokról szóló rendelet?

Igen, eredetileg a 271/2023. (VI. 29.) kormányrendelet szabályozta, viszont ehhez a korábbi jogszabályhoz képest az új kormányrendelet száma és a tartalma is megváltozott. A jelenleg hatályos jogszabály: 681/2023. (XII. 29.) számú Kormányrendelet

Mely hulladékot termelő vállalatokat kötelezik a környezeti biztosítás kötésére?

A hulladéktermelő gazdálkodó szervezet akkor köteles biztosítást kötni, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége meghaladja

 • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 • nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy
 • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.
Melyik hulladékkezelő vállalatokra vonatkozik a kötelezettség, hogy környezetvédelmi biztosítást kössenek?

A hulladéktörvény értelmében azok, a hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató szervezetek, amelyek tevékenysége engedélyezéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött, szükséges a környezetvédelmi felelősségbiztosítás megkötése.

Mit kell tenni, ha egyszerre tevékenykedik hulladéktermelőként és hulladékgazdálkodóként?

Ilyen helyzetben – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások alapján – egyetlen környezetvédelmi biztosítás kötése elegendő.

Miben különbözik a korábbi 271/2023. (VI. 29.) kormányrendelet az új, 681/2023. (XII. 29.) kormányrendelet a korábbitól?

Eltörölték azt az előírást, amely szerint a hulladékgazdálkodóknak minden egyes engedélyhez külön biztosítást kellett kötniük. Ez azt jelenti, hogy a több engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodók mostantól egyetlen környezetvédelmi biztosítás alatt is megállapodhatnak, feltéve, hogy minden engedéllyel rendelkező tevékenységük fedezve van.

Amennyiben egy hulladékgazdálkodó több helyszínen, akár több különböző engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet is folytat, lehetősége van több külön biztosítás helyett, egy összevont biztosítási összegre vonatkozó környezetvédelmi biztosítást kötni.

A Magyarországon hulladék importálásával, exportálásával vagy tranzit szállításával foglalkozó vállalkozások dönthetnek úgy, hogy vagy környezetvédelmi biztosítást kötnek, vagy pénzügyi garanciát nyújtanak.

Megszűnt az a szabály, hogy a biztosító csak a hulladékgazdálkodási hatóság jogerős határozatára alapozva teljesíthet biztosítási kifizetést.

Mi értendő összevont biztosítási összeg alatt?

Amikor egy vállalkozás több helyszínen, esetleg több különböző engedély vagy nyilvántartás alapján folytat tevékenységet, az ebből eredő környezetvédelmi biztosítási kötelezettségek egyetlen összevont biztosítási összeggel rendelkező környezetvédelmi biztosítással teljesíthetők. Az összevont környezetvédelmi biztosításnak minden releváns helyszínen és tevékenységen nyújtania kell fedezetet. Ebben az esetben a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell az összes érintett telephelyet és tevékenységet. Alternatívaként, a telephelyek külön-külön történő felsorolása helyett, a szerződésben szerepelhet olyan kitétel is, amely szerint a biztosítás az adott biztosított összes magyarországi telephelyén folytatott tevékenységre kiterjed.

Ki végzi az ellenőrzést és mennyi ideig kell igazolni a környezetvédelmi biztosítás létrejöttét?

Egy hulladéktermelőnek a 309/2014. (XII. 11.) kormányrendelet alapján évente, a tárgyévet követő év március 1-jéig kell adatot szolgáltatnia a keletkezett hulladék mennyiségéről. Amennyiben bármely telephelyén a termelt vagy tárolt hulladék mennyisége meghaladja az alábbi értékeket.

A környezetvédelmi biztosítás kötését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) alapján a kötelezett cégnek a lezárt üzleti év utáni május 31-ig kell igazolnia a hulladékgazdálkodási hatóság felé. Ezen kívül, a hulladékgazdálkodók esetében a koncessziós társaság, például a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. is kérheti a környezetvédelmi biztosítás bemutatását.

Hulladéktermelőknek mekkora összegű környezetvédelmi biztosítást kell kötniük?

A minimum biztosítási összeg 10 millió forint káreseményenként és biztosítási időszakonként.

Hulladékgazdálkodó cégek számára mekkora összegben szükséges a környezetvédelmi biztosítást létesíteni?

A kormányrendelet 2. sz. mellékletében megadott képlet alapján kell kiszámítani az adott hulladékgazdálkodónak szükséges biztosítási összeget.

B=A*V*T

B: a környezetvédelmi biztosítás minimális összege,

A: alapérték, amelynek összege: 10.000.000 Ft

V: veszélyességi szorzó,

T: területi szorzó.

Lehet-e egy szerződés keretében mind hulladéktermelői, mind hulladékgazdálkodói tevékenységet fedezni?

Igen, de a kormányrendelet értelmében, ha egy cég egyszerre végez hulladéktermelői és hulladékgazdálkodói tevékenységet, akkor csak a hulladékgazdálkodási tevékenységeire kell környezetvédelmi biztosítást kötnie.

Kik vagyunk mi és miért válasszon minket?

MIXIO KER Kft.
MIXIO KER Kft.
2023.07.28.
Gyors és alapos segítséget, valamint szolgáltatást kaptunk. Köszönjük!
Krisztina Dombovári
Krisztina Dombovári
2023.06.07.
Több biztosítót is megkerestem, sportolói, magánemberi felelősség biztosítás témakörben. Egyedül itt tudtak ajánlani olyan biztosítási terméket, amely megfelelő volt számunkra. Köszönöm Tornai Gábornak a segítőkész, türelmes ügyintézést!
Erzsebet Krudy
Erzsebet Krudy
2021.11.17.
As a Hungarian-Canadian citizen traveling to Hungary experienced unique helpfulness, empathy and constant help, instructions during my travel insurance inquiry process. A great company, which I recommend to all travelers to Hungary and other European countries.
Katalin Myers
Katalin Myers
2021.08.12.
Nagyon kedves es segitokesz csapat.
Jánosné Bujdosó
Jánosné Bujdosó
2021.06.17.
Szakszerűség, empátia, és türelem. Ilyen is lehet egy ügyintézés? Szinte hihetetlen, de mindezt megkaptam. Mindenki menjen bátran, nem fog csalódni!
Péter Marton
Péter Marton
2021.04.14.
Gabor Gleisz
Gabor Gleisz
2021.02.02.
Ferencné Németh
Ferencné Németh
2021.01.08.
Rövid időn belül visszahívást kaptam. Korrekt volt az ügyintézés. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
éva hrivó
éva hrivó
2020.10.16.
Lajos Bodnár
Lajos Bodnár
2020.10.09.
Laptop biztosítás megkötésében segítettek - minden flottul ment, minden információt telefonon megadva el tudtunk intézni online. Visszahívtak, email-ben válaszoltak rövid időn belül mindenre, így én elégedett vagyok. Köszönöm!

Több, mint 20 év tapasztalat

Kívül-belül ismerjük a biztosításokat, amiket kínálunk, ezt a tudást adjuk át önnek!

ügyfelek

Több ezer elégedett ügyfél

Tartozzon ön is elégedett ügyfeleink népes családjába, mi mindent megteszünk, hogy a legjobbat kapja!

Nem engedjük el a kezét

Nem hagyjuk magára! Számíthat ránk azután is, hogy aláírta a biztosítási szerződést!

Több, mint 20 év tapasztalat

Kívül-belül ismerjük a biztosításokat, amiket kínálunk, ezt a tudást adjuk át önnek!

ügyfelek

Több ezer elégedett ügyfél

Tartozzon ön is elégedett ügyfeleink népes családjába, mi mindent megteszünk, hogy a legjobbat kapja!

Nem engedjük el a kezét

Nem hagyjuk magára! Számíthat ránk azután is, hogy aláírta a biztosítási szerződést!

email

Email címünk

Telefonszámunk

06 1 378 47 09

Irodánk

1191 Budapest, Üllői út 259.

email

Email címünk

Telefonszámunk

06 1 378 47 09

Irodánk

1191 Budapest, Üllői út 259.