Egyéni vállalkozói, kis céges és vállalati biztosítás

Főoldal 9 Vállalati biztosítás

Kapcsolódó termékek

A vállalkozói biztosítások célja a vállalkozások és vállalkozók kockázatainak kezelése. Ezek a biztosítások segítenek a vállalkozásoknak abban, hogy megvédjék magukat a különböző kockázatoktól, mint például a vállalkozás által okozott károkért való felelősség, a vagyonvesztés, az élet- és baleseti kockázatok és még sok más esemény, amelyek előre nem láthatóak és komoly veszélyt jelenthetnek a cég működésére. Segítségünkkel könnyen megtalálhatja a legmegfelelőbb biztosítási csomagot, amely megfelel a vállalkozás igényeinek és kockázatainak.

általános felelősségbiztosítás

Általános vállalkozói felelősségbiztosítás

Bárki követhet el hibákat, azonban egy cég üzleti tevékenysége közben olyan hiba is megtörténhet, amikor önnek kell az okozott kárért pénzügyileg helytállni. Az általános felelősségbiztosítás, mint vállalkozói biztosítás a cége pénzügyi segítését vállalja. Ha ön, illetve cége kárt okoz, az általános felelősségbiztosítás, az önt támogató vállalkozói biztosítás és a termék mögött álló biztosító pénzügyi segítséget nyújt és jótállást vállal ön helyett, hogy a vállalati üzletmenet és vagyon stabil maradhasson. Az általános felelősségbiztosítás alapja a tevékenységi felelősségbiztosítás, amely személysérüléses károkra, szerződésen kívül okozott dologi károkra és a közvetlenül összefüggő sérelemdíjra egyaránt nyújt fedezetet. Emellett üzleti tevékenységéhez, igényéhez választhat kiegészítő biztosítások közül szolgáltatói, munkáltatói, termékfelelősségi és környezetszennyezési felelősségbiztosítást. Ez a céges biztosítás megköthető egyéni vállalkozóknak, cégeknek, vállalatoknak egyaránt.

Milyen esetekben válassza az általános felelősségbiztosítást és kiegészítőit?

Az általános felelősségbiztosításon belül válassza a tevékenységi felelősségbiztosítást, ha előfordulhat, hogy munkavégzés közben másnak okozhat kárt, akivel nem áll szerződésben. Például kivitelezőként elejt egy kalapácsot, amely egy autóra esik és betörik a szélvédője. Ha ilyen károkozás bekövetkezik, akkor a biztosító a vállalkozói biztosítás terhére kifizeti az okozott kár kijavításának költségét. Bővebben a tevékenységi felelősségbiztosításról →

Válassza a biztosítások közül a szolgáltatói felelősségbiztosítást, ha vállalkozása szolgáltatást nyújt és a szolgáltatás végzése közben kárt okozhat annak, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Ilyen esemény lehet például, ha sofőrszolgáltatást nyújt és az ön hibájából sérül meg az autó, amelyet vezet. Bővebben a szolgáltatói felelősségbiztosításról →

A termékfelelősség-biztosítás ajánlott a céges biztosítások sorából az ön vállalkozásának, ha ön a termék gyártója, importálója, forgalmazója és a termék hibája által okozott dologi, illetve személyi sérüléses károkért ön felelősséggel tartozik. Ilyen kár lehet például, ha lámpákat gyárt, a tervezési hiba miatt áramütés veszélye áll fenn és az be is következik.

Az ön tevékenységéhez szükséges lehet a környezetszennyezési felelősségbiztosítás, amennyiben munkavégzés, gyártás közben előfordulhat mulasztás, amely környezetkárosodást idéz elő és ennek következtében dologi kár és személyi sérülés is előfordulhat. Ezen belül választható olyan kiegészítő, amellyel a környezeti elemekben okozott károkra is fedezetet nyújt a biztosító.

Erre a biztosításra van szüksége akkor is, ha a törvény által kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítást szeretné megkötni. Bővebben a kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosításról →

A munkáltatói felelősségbiztosítás önnek ajánlott, ha előfordulhat, hogy önt munkáltatóként felelősség terheli a munkavállalói munkabalesete miatt. A biztosító a munkáltatói felelősségbiztosítás alapján kifizeti a cégével szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követeléseket is.

2017. szeptember 1-től bizonyos tevékenységek folytatásához kötelező biztosítást kötnie vízvezeték-szerelőknek, valamint a villanyszerelőknek egyaránt. Ez nem minden vízvezeték-szerelőre és villanyszerelőre vonatkozik, csak azokra, akiknek vízvezeték-szerelőként ivóvíz-bekötővezeték, szennyvíz-bekötővezeték építés, kivitelezés a tevékenységük vagy villanyszerelőként villamos energia hálózatra csatlakozás során csatlakozó berendezés létesítése és kivitelezése a tevékenységük. Ez a biztosítás megfelel a törvényi előírásoknak, tartalmazza a jog által előírt minimum limiteket, így, ha önnek valamely tevékenysége az előzőekben említettek között van, akkor ajánljuk ezt a vállalati biztosítás megkötését. Bővebben a vízvezetékszerelők-villanyszerelők kötelező felelősségbiztosításról →

 

Bővebben az általános vállalkozói felelősségbiztosításról →

szakmai felelősségbiztosítás

Szakmai felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosítás a vállalati biztosítások és a felelősségbiztosítások között egy speciális biztosítási forma, hiszen bizonyos tevékenységekhez kötelező és nélkülözhetetlen a felelősségbiztosítás megléte. Ilyen tevékenység az állatorvos, építész, vagyonvédő, vagy a könyvvizsgáló, de még sok más szakma számára is előírják a jogszabályok a kötelező biztosítási védelmet. A kötelező szakmák mellett vannak olyan szakmák is, amelyek végzéséhez nem kötelező a szakmai biztosítás megléte, de erősen ajánlott. A szakmai felelősségbiztosítás is vállalkozói biztosítás, így ez a termék is azért jött létre, hogy a céges vagyona védve legyen, valamint ügyfelei, páciensei is védettek legyenek pénzügyileg az ön károkozásakor. A szakmai felelősségbiztosítás alapján, ha a biztosítási szerződésen megjelölt tevékenysége közben kárt okoz, a biztosító pénzbeli jótállást vállal a szerződésben meghatározott összegig.

szakmai felelősségbiztosítás

Orvosok, ápolók és szociális munkások szakmai felelősségbiztosítása

Az egészségügyben dolgozók nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha páciens egészségében nem a várt események következnek be. Nagy a felelősség, nagy a kockázat és az egészségügyi perben a károsult javára megítélt összegek volumene is igen magas lehet. Orvosok, ápolók és szociális munkások számára a biztosítási védelem a tevékenység végzéséhez törvényi szabályozás alapján kötelező. Ez a vállalkozói biztosítás az egészségügyben dolgozók részére megköthető magánszemélyként, mint munkavállaló, egyéni vállalkozóként és cégként, mint egy vagy több egészségügyi intézet alvállalkozója. A szakmai felelősségbiztosítás védi önt, ha munkavállalóként vagy vállalkozóként egészségügyi és szociális tevékenységet végez. Bővebben erről →

Állatorvosi tevékenység felelősségbiztosítása

Az állat-egészségüggyel foglalkozók esetében ugyanúgy szükséges a szakmai felelősségbiztosítás megléte, akárcsak a fentebb említett humán egészségügyi dolgozóknál. A két foglalkozás között hatalmas különbség van, de a nagy hasonlóság, hogy egy élőlény egészségért tesznek aktívan. Az aktív cselekvés felelősségteljessé is teszi a munkavégzést, ez pedig magában hordozza a kisebb-nagyobb tévedések lehetőségét. A nagy felelősség és a tévedések lehetősége egyben megköveteli azt is, hogy biztosítási fedezettel védje magát és pácienseit – illetve azoknak a gazdáit egyaránt – a káresemények bekövetkeztének esetére. Ha állatorvosi tevékenységét munkavállalóként, egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társasági formában végzi, mindegyik esetben megkötheti a szakmai felelősségbiztosítását, hogy ha megtörténne a baj, akkor egy partner, egy társ, egy biztosító kisegítse önt! Bővebben erről →

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők szakmai felelősségbiztosítása

Könyvvizsgálóként, adótanácsadóként illetve könyvelőként a cégügyekkel kapcsolatosan minden részletre kiterjedő tudással kell rendelkeznie. Az adótörvények és cégekre vonatkozó jogszabályok folyamatos változásai miatt önnek szüntelenül naprakészen kell tartania tudását, amelyet természetesen ügyfelei, illetve munkáltatója is elvár. Minden igyekezete és tudása ellenére sajnos mégis elkövethet hibákat, ezzel kárt okozva egy cégnek, amely önre bízta az adóügyekkel kapcsolatos teendőit. Ezért a kárért a magyar törvények szerint ön felelősséggel tartozik, ekkor jön jól, hogy ott áll ön mögött a biztosító a könyvelői szakmai felelősségbiztosítással. Bővebben erről →

Tervezői, kivitelezői szakmai felelősségbiztosítás (egyszerű bejelentésen kívül)

Épület megtervezésekor és a tervek megvalósításakor minden apró részletre ügyelni kell, ahhoz, hogy a megrendelő elégedett legyen a végeredménnyel. Sajnos az alaposság és az igyekezet nem mindig elég ahhoz, hogy kifogástalan végeredményt tudjon produkálni a teljes munkafolyamat végére. Ha tervezői, kivitelezői vállalkozásában előfordulhatnak hibák, amelyekért önt vagy cégét felelősség terheli, akkor fontos, hogy legyen egy céges biztosítás, aminek megléte az ön tevékenységének végzéséhez nem csak ajánlott, hanem törvényi kötelezettség is. Az építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása a hibákat nem tudja kivédeni, de ha megtörtént a baj, akkor pénzügyileg segíti önt a problémás ügy lezártáig. Bővebben erről →

Tervezői, kivitelezői felelősségbiztosítás egyszerű bejelentéshez

Munkája, üzleti tevékenysége során ön a legtöbbet nyújtja az ügyfeleinek, de hiába az igyekezet, mert hibát bárki elkövethet! Az ön hivatása egy felelősségteljes munka; a tervezői, illetve kivitelezői vállalkozás, magában hordozza a hibalehetőséget. Ha már megtörtént a baj, akkor kell egy partner, egy biztosítás, egy biztosító, akire támaszkodhat. Ez a társ a 300 nm alatti ingatlanok tervezésével, kivitelezésével foglalkozók egyszerű bejelentéséhez kötött tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítása. Ennek a szakmai felelősségbiztosításnak a megléte ehhez a vállalkozói tevékenységéhez kötelező. Bővebben erről →

Vagyonvédelmi, vagyonőri vállalkozások felelősségbiztosítása

Elaludt az alkalmazottja, ami miatt az őrizendő területre betörtek? Ön, ez esetben köteles megtéríteni az eltulajdonított tárgyak értékét. Ez csak egy a sok hiba közül, ami megeshet a cég életében és ami miatt felelősség terheli a vállalkozását. Ha rendelkezik egy megbízható vállalati biztosítással, akkor nincs baj, mert a vagyonvédelmi, vagyonőri vállalkozások szakmai felelősségbiztosítása jótáll pénzügyileg ön helyett! Hogyan működik ez az üzleti biztosítás? Ha káresemény következik be, amelyért egyértelműen ön, a cége, a munkavállalója a felelős, akkor a biztosító egy kárbejelentés után és megfelelő dokumentumok beadását követően közvetlenül a károsultnak fizeti a kárösszeget, de legfeljebb annyit, amennyi a biztosítási szerződésben meg lett korábban határozva.

D&O felelősségbiztosítás cégvezetőknek, vezető tisztségviselőknek

A D&O (Directors and Officers) céges biztosítás hasonlóan a többi felelősségbiztosításhoz a károkozások fedezetére jött létre. Ha a cégvezető vagy valamely vezető tisztségviselő döntési helyzetbe kerül, amely így vagy úgy befolyásolja cég ügymenetét, pénzügyeit, akkor a nem megfelelő döntéssel veszteség érheti a vállalkozást. Ha ezek a vezető pozícióban lévő személyek alkalmazottak, akkor a cég, a hibás döntésből fakadó veszteség, kár megtérítését követelheti a döntést meghozó vezetőtől. Fontos hozzátenni, hogy ez csak akkor valósulhat meg, ha a vezető valamilyen szabályt szegett a döntésével. A Directors and Officers nem kötelező üzleti biztosítás, azonban erősen ajánljuk a megkötését, hiszen egy nagyobb volumenű kár okozásával kellemetlen helyzetbe kerülhet az, akinek fizetnie kell. Ha ön vezető tisztséget tölt be egy vállalkozás hierarchiájában, akkor önnek szól ez az üzleti biztosítás! Bővebben erről →

Üzleti biztosítás további szakmáknak

Megannyi szakma létezik, ezek szinte mindegyike olyan, aminek végzése közben megtörténhet a károkozás. A szakmai felelősségbiztosításban ezért nem csupán azoknak a szakmáknak köthető biztosítás, amelyek végzéséhez kötelező a védelem megléte, hanem egyéb más hivatás is megszerezheti a biztosítási fedezetet. Ilyen szakma többek között a társasházkezelés, a hivatalos közbeszerzési tanácsadás, a szakfordítás, a tolmácsolás, az önálló bírósági végrehajtás, a hitelközvetítés, a szabadalmi ügyvitel és az üzletviteli tanácsadás. Ha nem találja a listában az ön foglalkozását, az nem azt jelenti, hogy önnek nem köthető biztosítás, csak elképzelhető, hogy egy másik termék keretein belül lehet megoldani a biztosítási védelmet a vállalkozásának. Vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk személyre szabottan önnek és vállalkozásának! Tovább a kapcsolatfelvételre →

vállalkozói vagyonbiztosítás

Vállalkozói vagyonőrző biztosítás: vállalkozói biztosítás a cég vagyontárgyaira

Akármennyire is körültekintő ön, bekövetkezhet egy olyan esemény, amely a vállalkozás üzletmenetének folyamatosságát veszélyezteti. Ha ilyen megtörténik, akkor a termelés kiesés, az árukészlet újra beszerzése, a helyreállítás stb. extra időt, pénzt, energiát emészt fel. A biztosító nem tudja visszaadni az extra ráfordított időt és az energiát, amelyet kénytelen volt belefektetni a vállalkozásába, de a pénzt, amely kiesik a büdzséből kompenzálni tudja a vagyonőr vállalati biztosítás által. Képzelje el: tűz üt ki a boltjában és a teljes árukészlet elég, vagy bútorai, irodai felszerelései eláznak egy csőtörés miatt, betörnek a telephelyére és értékeit meglovasítják. A vagyonőr vállalkozói biztosítás megnyugtató választ ad arra a kérdésre, hogy „mi történik, ha…?” A válasz: a biztosítás kisegíti önt a bajból! A vállalkozása, az üzleti stabilitás, a vállalati vagyon és ön biztonságban vannak itt és most!

Milyen esetekben válassza a vállalati vagyonbiztosítást?

A vállalkozói biztosítások közül a vállalati vagyonbiztosítást olyan esetekben ajánljuk ügyfeleinknek, ha a vállalkozás tulajdonában lévő vagyontárgyakat, ingatlanokat, gépjárműveket, készleteket szeretné biztosítani 1 vagy többféle kár, esetleg all risk – a biztosítás által tartalmazott – mindenféle kár ellen. A biztosítás megköthető modulárisan, így nem feltétlen szükséges mindent kérnie a csomagba, csak azt, amit úgy gondol, hogy a legvalószínűbb a bekövetkezése. Ilyen esemény lehet az elemi kár (például tűz, villámcsapás, beázás, stb), betörés, rablás bekövetkezése, vezetékes-víz által okozott károk (például csőtörés miatti beázás). Javasolt a céges vagyonbiztosítás megkötése akkor is, ha vállalkozása tulajdonában nincsenek értékek, hanem bérelt, más vállalkozás(ok), illetve személyek tulajdonában lévő vagyontárgyakkal dolgozik, például bérelt helyiség, bérelt gépek stb.

Tornai Edit

Vállalkozói biztosítást keres?

Kérje segítségünket! Megtaláljuk, amire szüksége van!

céges autó biztosítás

Céges autó biztosítás

A céges autók esetén hasonlóan működik a gépjármű biztosítás kötés mint a magánszemélyeknek kötött biztosítás. Ha csak egy vagy netán néhány darab van belőle a cégnek, akkor egyedileg tudja megkötni a biztosítást, de ha már sok van belőlük, akkor legegyszerűbb és tapasztalataink szerint bizonyos esetekben kedvezőbb is, ha a járművek biztosításai flotta kötelezőbe és flotta casco-ba vannak szervezve. Ha nem tudja, hogy mi lenne az ön vállalkozásának a legjobb megoldás, akkor olvasson tovább, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot egy egyedi kalkulációért.

céges autó biztosítás
company care vállalkozói biztosítás

HAMAROSAN

Céges csoportos magán egészségügyi biztosítás

A Company Care egy különleges céges biztosítás a vállalkozói biztosítások széles palettáján. A Company Care egy csoportos magán egészségbiztosítás, amely a vállalkozás összes munkavállalójának kínál magán egészségügyi ellátást. Miért érdemes ezt adni béren kívüli juttatásként? A csoportos biztosítás teljes díja költségként elszámolható. Növelheti a munkavállalók cége iránti lojalitását. A gyors ellátásnak köszönhetően csökkenhet a betegszabadságon töltött idő. Csökkenthetőek a munkáltatói többletköltségek (pl.: táppénz). A különböző munkavállalói csoportoknak, különböző biztosítási csomag választható. Biztosíthatja minden munkavállalóját, vagy csak egy meghatározott munkavállalói csoportot. A biztosító a Company Care magán egészségbiztosításban előzetes egészségügyi állapotfelmérés nélkül kínálja a magán ellátóhálózathoz való hozzáférést minden szereplőnek a munkavállalók közül, akinek a vállalkozás adja azt.

Milyen esetekben válassza a Company Care céges csoportos magán egészségügyi biztosítást?

A céges egészségügyi biztosítás javasolt az ön cégének, ha béren kívüli juttatásként olyan igazán hasznos biztosítást szeretne adni alkalmazottainak, amelyet a mindennapokban gyorsan, könnyen igénybe tudnak venni. Javasolt olyan esetben is a Company Care, ha külföldi munkavállalói vannak, akiknek nincs Magyarországon megfelelő egészségügyi ellátásuk. Ezt a biztosítást ajánljuk akkor is, ha folyamatosan változó személyi állomány van a vállalkozásában, hiszen könnyedén ki lehet venni a biztosításból személyeket és egyszerűen betehetőek az újak.

Önnek ajánljuk ezt a biztosítást, ha fejlődő cége még mikro vagy kisvállalkozás, ugyanis a Company Care vállalati biztosítás már 2 főtől megköthető. Használja ki a nagy céges biztosítás előnyeit kisvállalkozóként is!

HAMAROSAN

csoportos életbiztosítás

Csoportos életbiztosítás

Gondolta volna, hogy egy életbiztosítás is lehet vállalkozói biztosítás? Tudta, hogy a balesetek többsége otthon, vagy munkahelyen történik? Gondoskodjon alkalmazottairól egyszerűen, gyorsan és kedvező áron úgy, hogy akár mindenkinek ugyanazt a szolgáltatást adja, vagy csoportokat létrehozva a különböző dolgozói csoportok más-más biztosítást kapnak.

csoportos életbiztosítás
Driver utasbiztosítás

HAMAROSAN

Driver utasbiztosítás – Vállalati biztosítás nemzetközi fuvarozóknak

Árufuvarozó vállalkozóként vagy buszos utaztatással foglalkozó cég vezetőjeként bizonyára odafigyel, hogy gyakorlott, megbízható vezetők legyenek alkalmazottjai, alvállalkozói. Igyekszik vállalkozásában mindent kézben tartani, azonban vannak olyan események, amelyekre nincs ráhatása. Ilyen esemény egy külföldön bekövetkező baleset vagy egészségügyi krízishelyzet, amely orvosi ellátást igényel. Ha valaki sokat van úton, főleg külföldi utakon, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy egészségügyi ellátást kell igénybe vennie abban az idegen országban. Ahogy egy külföldi nyaraláskor, síeléskor is érdemes megkötni az utasbiztosítást utazás előtt, ugyanúgy munkautak közben is érdemes ilyennel rendelkezni, hiszen külföldön nem jár az egészségügyi ellátás úgy, mint belföldön. A Driver vállalati utazási biztosítás hiányában a jármű sofőrjének saját zsebből kell fizetnie az egészségügyi ellátást, de szerencsére a Driver utasbiztosítás segít a bajban. Tartsa kézben az előre nem látható eseményeket is, vértezze fel sofőrjeit Driver nemzetközi fuvarozói egészségügyi biztosítással!

Milyen esetekben válassza a Driver vállalati utazási biztosítást?

Válassza a Driver utasbiztosítást, ha az alkalmazottak egészségügyi védelmét szeretné elősegíteni külföldön. Ha olyan vállalkozása van, ahol sofőrjei róják Európa útjait, akkor érdemes egy ilyen biztosítással védenie a munkavállalókat. A biztosítási csomag tartalmaz többek között egészségügyi ellátási költségtérítést, poggyászbiztosítást, hazaszállítást mentőautóval, sofőrhelyettes-küldés költségeinek térítését, balesetbiztosítást, felelősségbiztosítást és jogvédelem biztosítás és még természetesen sok egyéb mást is.

HAMAROSAN

Hogyan válasszon a vállalkozói biztosítások közül?

Sokféle üzleti biztosítás közül választhat, ezt elismerjük, nem könnyű eldönteni, hogy mire is van szüksége igazából a vállalkozásának. Ha törvényi kötelezettség a biztosítás megkötése, akkor kicsit egyszerűbb a választás, hiszen leírásainkban mindenhol kiemeljük azokat a termékeket a vállalkozói biztosítások közül, amelyek elengedhetetlenek a választott szakmájának végzéséhez, ilyen például a szakmai felelősségbiztosítás vagy a vízvezeték-szerelők felelősségbiztosítása.

Ha olyan biztosítást keres, amiről tudja, hogy jól jöhet a cég ügymenetének fenntartásában egy kritikus pillanatban, azonban ezt nem kötelező megkötni, akkor is segíthetnek a leírásaink önnek a választásban. Ha továbbra is tanácstalannak érzi magát, akkor ne habozzon, egy telefonos vagy űrlapon keresztüli kapcsolatfelvétel után tanácsadóink az ön igényei ismeretében, személyre szabott tanácsaikkal támogatják az elképzeléseinek legjobban megfelelő biztosítási csomag kiválasztásában.

 

Legyen az egy vállalkozói vagyonbiztosítás, ami a saját vagy bérelt értékei károsodásakor segít vagy bármely (kötelező vagy nem kötelező) felelősségbiztosítás, ha kárt okozna másoknak munkavégzés közben; esetleg céges élet-, baleset-, egészség vagy utasbiztosítás a munkavállalók részére, hogy gondoskodó munkáltatóként gyors és minőségi segítséget tudjon nyújtani nekik és családjuknak a legnehezebb pillanatokban.