Általános vállalkozói felelősségbiztosítás

tartalmazza a csomag Választható biztosítási összegek: pár milliótól a több százmillióig

tartalmazza a csomag Munkavégzés közben az önnel szerződésben állónak okozott károk megtérítése

tartalmazza a csomag Munkavégzés közben harmadik személynek okozott károk megtérítése

tartalmazza a csomag Magyarországra vagy akár egész Európára érvényes

tartalmazza a csomag Gyors biztosítás kötés, akár online

Főoldal 9 Vállalati biztosítás 9 Általános vállalkozói felelősségbiztosítás

Kapcsolódó termékek

Képzelje el, hogy egy véletlen károkozás milliós terheket rak a vállára, vagy egy ügyetlenség romba dönti az Ön, illetve cége jövőjét. A mi megoldásunk az ilyen váratlan eseményekre az általános felelősségbiztosítás. A vállalkozói felelősségbiztosítás védi önt, ha olyan kárt okoz, amelyért a törvények szerint felelős és pénzügyileg helyt kell állnia. Ez a céges felelősségbiztosítás alapvetően 1+1 területet fed le, de az Ön választása alapján, akár további védelmet is kaphat.

Tevékenységi felelősségbiztosítás: védelem Önnek és olyan személyeknek, akikkel nem áll szerződésben

Minden esetben ez az első fő terület, amelyet a vállalkozói felelősségbiztosítás kínál. A tevékenységi felelősségbiztosítás neve egy kicsit megtévesztő lehet: ez a biztosítási terület abban az esetben nyújt Önnek, illetve cégének védelmet, ha a munkája közben kárt okoz valakinek, akivel nem állt szerződéses jogviszonyban és a magyar jog szerint Ön felelősséggel tartozik az okozott kártért. A kár lehet pusztán vagyoni kár, illetve személyi sérüléses kár, valamint az ehhez kapcsolódó sérelemdíj.

tevékenységi felelősségbiztosítás

Példák a tevékenységi felelősségbiztosítás által kifizetett károkra:

 • Takarító cégének munkavállalója a takarítógéppel áthajt valakinek a lábán, akinek elszakad a cipője.
 • Ön egy épület tetején dolgozik, amikor kicsúszik a kezéből egy szerszám, az eltalál egy ott parkoló autót, amelynek behorpad a teteje.
 • Kertépítőként a munkagépével megrongálja a szomszéd házhoz tartozó kerítést, amelynek hálója több helyen elszakad és az egyik oszlopa is kidőlt.
 • Ön munkásszállót üzemeltet, takarítás közben nem rakja ki a síkosságra figyelmeztető táblákat, egy a munkásszállón lakó személyhez érkező látogató elcsúszik és eltöri a bokáját.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás: ha kárt okoz megbízójának

Munka közben számtalan eset lehet, amikor kárt okozhatunk valakinek. Habár nem szándékosan okozzuk azt a kárt, mégis kártérítési felelősséggel tartozunk. Ha az Ön által nyújtott szolgáltatás teljesítése során kár keletkezik, vagy a feladatának hibás teljesítése következtében dologi kár keletkezik és ezt a kárt olyannak okozta, akivel szerződéses viszonyban áll, akkor az általános vállalkozói felelősségbiztosítás siet a segítségére.

szolgáltatói felelősségbiztosítás

Példák a szolgáltatói felelősségbiztosítás által kifizetett károkra

 • Villanyszerelési feladatait végzi, amikor egy nem megfelelően bekötött elektromos berendezés miatt leégnek a falban a vezetékek.
 • Fűtésszerelőként nem jól kötötte össze a csöveket, amiből így víz folyik a parkettára, ami több helyen felpúposodik.
 • Takarítóként a házban, amelyben dolgozik, rátámaszkodik egy polcra, amely leszakad. Összetörik minden, ami a polcon volt, illetve megsérülnek a tárgyak, amik a polc alatt voltak.
 • Fakivágással bízzák meg az Ön cégét. Az Ön alkalmazottja úgy vágja ki a fát, hogy annak néhány ága ráesik a megbízó házának ereszére, ami leszakad.

Tevékenységi vs. Szolgáltatói felelősségbiztosítás, mi a különbség és melyikre van szüksége, ha általános vállalkozói felelősségbiztosítást köt?

Ahhoz, hogy könnyebben kapjon átfogó képet, hogy melyik felelősségbiztosításra van szüksége az általános vállalkozói felelősségbiztosítás csomagon belül, az alábbiakban összefoglaljuk a tevékenységi és szolgáltatói felelősségbiztosítás hasonlóságait és különbségeit:

biztosító kiválasztása

Tevékenységi felelősségbiztosítás

 • Foglalkozás közben elkövetett hibákra
 • Szerződésen kívül okozott károk fedezete
 • Tevékenységtől függően szükség lehet kiegészítőkre
 • Kötelezően tartalmazza a vállalkozói felelősségbiztosítás
 • Kiterjeszthető Európára
 • Dologi, személyi sérüléses károk és ezzel összefüggő sérelemdíj fedezete

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

 • Foglalkozás közben elkövetett hibákra
 • Szerződött partnernek okozott károk
 • Tevékenységtől függően szükség lehet kiegészítőkre
 • Az általános felelősségbiztosítás válaszható kiegészítője
 • Kiterjeszthető Európára
 • Csak dologi károk fedezete
Tornai Edit

Vállalkozói felelősségbiztosítást keres?

Kérje segítségünket! Megtaláljuk, amire szüksége van!

Termékfelelősség-biztosítás: Ha a hibás gyártás kárt okoz

A termékfelelősség-biztosítás az általános vállalkozói felelősségbiztosítás egy olyan kiegészítője, amely kifejezett fontos lehet termékeket gyártó vállalatok számára. A termékfelelősség-biztosítás azért jött létre, hogy a gyártókat mentesítse termékeik hibás gyártásából eredő károk miatti kártérítési igények megtérítse alól. Ha egy termék hibás, veszélyes és az közvetlenül vagy közvetetten dologi kárt vagy személyi sérülést okoz, akkor a termékfelelősség-biztosítás megtéríti a kárt.

termékfelelősség biztosítás

Példák a termékfelelősség-biztosítás által kifizetett károkra

 • Egy építőipari termékeket gyártó cég által gyártott téglának hibás összetétele miatt a kész termék teherbírása nem megfelelő. Több építkezés leáll a probléma miatt, a már felhasznált téglák miatt több falat vissza kell bontani, ezért a kár jelentős.
 • Egy bútorgyártó cég által előállított polcok minősége és ezért teherbírása nem megfelelő, ezért rendszeresen leszakadnak. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de dologi kár már többször is előfordult.
 • Az elektromos berendezéseket gyártó cég összes érintett termékéről kiderül, hogy áramütést okozhat. Sajnos több esetben is már megtörtént a baj és többen kórházba is kerültek a termék használata miatt.
 • Kertészeti eszközöket gyártó cég eszközei balesetveszélyesek, az indítógomb benyomása nélkül elindulnak, mielőtt észlelte volna a gyártó a hibát már több esetben is súlyos sérüléseket okozott felhasználóknak.

Munkáltatói Felelősségbiztosítás

Ha a munkavállalóját munkavégzés közben baleset éri, akkor Önnek, mint munkáltatónak bizonyos költségekkel járhat az alkalmazott gyógyíttatása. Ilyen esetekben a biztosító vállalja, hogy az általános vállalkozói felelősségbiztosítási szerződésben lefektetett mértékben és feltételek alapján, segítséget nyújt a biztosítottnak a munkaviszonyban álló személyek munkabalesetéből eredő kártérítési követelések megtérítésében.

Ezen felül az általános felelősségbiztosítás keretében a munkáltatói felelősségbiztosítás segítséget nyújt Önnek, mint munkáltatónak abban az esetben is, ha a magyar jog szerint sérelemdíj megfizetésére is kötelezik.

A munkavégzés közben történt munkabalesetekre akkor is kiterjed a biztosítás, ha a munkavállaló távmunkában végzi feladatait, valamint olyan esetekre is, ha az Ön cége munkaerő-kölcsönzőn keresztül vesz igénybe munkaerőt.

Példák a munkáltatói felelősségbiztosítás által kifizetett károkra

 • Ön webshopot üzemeltet, az irodájukban felmostak és az irodai asszisztense elcsúszik a frissen felmosott padlón. A munkavállalója megsérül, eltörik a csuklója.
 • Villanyszerelő cégében több villanyszerelő alkalmazott is dolgozik, a munkavégzés helyszínén az egyik munkavállalója alatt összecsuklik a létra, aki leesik és több helyen eltöri a lábát.
 • Az éttermében dolgozó szakács forró levest tölt egy tálba, ezt követően felemeli, de a tál eltörik a hőtől és több helyen elvágja a kezét.
 • Önkénteseivel fákat ültetnek egy üres területre, amikor az egyik elültetett, de még nem teljesen betemetett földlabdás fa eldől. Sajnos a mellette álló egyik önkéntest fejbe találja a dőlő fa, ettől az erőtől felszakad a feje, amit varrni kell.

Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás hulladékkezelőknek és hulladéktermelőknek

A 271/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet 2024.01.01-től kötelezővé teszi a vállalkozói felelősségbiztosítás megkötését minden cégnek, amely a rendeletben meghatározott mennyiségnél több szemetet termel, illetve azoknak is kötelező a pénzügyi biztosíték, akik hulladékokkal gazdálkodnak.

Az említett kormányrendelet rendelkezik a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól egyaránt.

környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Kiknek kell megkötni a kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítást?

Az Ön cégének kötelező rendelkeznie ilyen biztosítással, ha tevékenysége közben hulladékot termel:

 • veszélyes hulladék esetén a termelt hulladék meghaladja az évi 200 kg-ot,
 • nem veszélyes hulladék esetén a mennyiség eléri vagy átlépi az évi 2000 kg-ot, vagy
 • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az évi 5000 kg-ot meghaladja.

Kötelező rendelkeznie a felelősségbiztosítással, ha az Ön cége hulladékkezelő, és az alábbi tevékenységekkel foglalkozik:

 • Cége veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékokat gyűjt, szállít, kereskedik vele, esetleg közvetíti ezeket a termelő és a kezelő között;
 • Vállalkozása veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékokat hasznosít, illetve előkezeli azokat;
 • Üzletszerűen veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításával foglalkozik.
vállalkozói felelősségbiztosítás-szakmai felelősségbiztosítás

Bizonyos szakmákhoz elengedhetetlen a felelősségbiztosítás. Önnek lehet, hogy inkább a szakmai felelősségbiztosításra van szüksége!

A szakmai felelősségbiztosítás elengedhetetlen bizonyos tevékenységek végzéséhez vállalkozónak és munkavállalónak. Ez a vállalkozói felelősségbiztosítás átvállalja a munkavégzés során keletkezett károk kártérítési költségeit, legyen szó anyagi, személyi vagy más károkról. Néhány szakmában törvényileg kötelező, ilyen például a tervező, kivitelező, vagy éppen a könyvelői szakma, és vannak olyan szakmák, amelyeknek nem kötelező, de ajánlott, hiszen jelentős védelmet nyújt váratlan helyzetekben.

Kötelező felelősségbiztosítás vízvezeték-szerelők és villanyszerelők részére

Ennek a biztosításnak a megléte kötelező a vízvezeték-szerelőknek, akiknek ivóvíz-bekötővezeték, szennyvíz-bekötővezeték építés, kivitelezés a tevékenységük. Mivel ez a vállalkozói felelősségbiztosítás a törvényi feltételeknek való megfelelésért jött létre, ezért, ha ön, illetve cége ilyen tevékenységet folytat, válassza ezt biztosítást!

Villanyszerelőknek törvényileg kötelező ezt a biztosítást megkötni és fenntartani a szakmájuk végzéséhez, ha a tevékenységeik között megtalálható a villamos energia hálózatra csatlakozás, csatlakozó berendezés létesítése és kivitelezése.

Amennyiben ön vízvezeték-szerelő, vagy villanyszerelő, de nem a fentebb említettek a pontos tevékenységei és szeretne biztosítást kötni, akkor válassza az egyszerű bejelentéshez kötött tervezői-kivitelezői felelősségbiztosítást. Amennyiben 300nm-nél nagyobb épületeken is dolgozik, akkor a normál tervezői-kivitelezői felelősségbiztosítást ajánljuk önnek!

 

általános felelősségbiztosítás vízvezetékszerelőknek

Miért éri meg önnek az általános vállalkozói felelősségbiztosítás mellett dönteni?

 • Mert rugalmasan összeállítható: összeállíthatja, hogy mely területeket fedje az általános vállalkozói felelősségbiztosítás szerződése,
 • mert az előbbi okból kifolyólag ön nem fizet feleslegesen a lényegtelen biztosítási elemekért,
 • mert, ha kárt okoz, akkor a biztosítása helytáll pénzügyileg ön helyett,
 • mert cége pénzügyileg egy hiba esetén is stabil marad,
 • mert sok kellemetlenségtől és milliós kiadásoktól kíméli meg magát a vállalkozói felelősségbiztosítás segítségével.

Kik vagyunk mi és miért válasszon minket?

MIXIO KER Kft.
MIXIO KER Kft.
2023.07.28.
Gyors és alapos segítséget, valamint szolgáltatást kaptunk. Köszönjük!
Krisztina Dombovári
Krisztina Dombovári
2023.06.07.
Több biztosítót is megkerestem, sportolói, magánemberi felelősség biztosítás témakörben. Egyedül itt tudtak ajánlani olyan biztosítási terméket, amely megfelelő volt számunkra. Köszönöm Tornai Gábornak a segítőkész, türelmes ügyintézést!
Erzsebet Krudy
Erzsebet Krudy
2021.11.17.
As a Hungarian-Canadian citizen traveling to Hungary experienced unique helpfulness, empathy and constant help, instructions during my travel insurance inquiry process. A great company, which I recommend to all travelers to Hungary and other European countries.
Katalin Myers
Katalin Myers
2021.08.12.
Nagyon kedves es segitokesz csapat.
Jánosné Bujdosó
Jánosné Bujdosó
2021.06.17.
Szakszerűség, empátia, és türelem. Ilyen is lehet egy ügyintézés? Szinte hihetetlen, de mindezt megkaptam. Mindenki menjen bátran, nem fog csalódni!
Péter Marton
Péter Marton
2021.04.14.
Gabor Gleisz
Gabor Gleisz
2021.02.02.
Ferencné Németh
Ferencné Németh
2021.01.08.
Rövid időn belül visszahívást kaptam. Korrekt volt az ügyintézés. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
éva hrivó
éva hrivó
2020.10.16.
Lajos Bodnár
Lajos Bodnár
2020.10.09.
Laptop biztosítás megkötésében segítettek - minden flottul ment, minden információt telefonon megadva el tudtunk intézni online. Visszahívtak, email-ben válaszoltak rövid időn belül mindenre, így én elégedett vagyok. Köszönöm!

Több, mint 20 év tapasztalat

Kívül-belül ismerjük a biztosításokat, amiket kínálunk, ezt a tudást adjuk át önnek!

ügyfelek

Több ezer elégedett ügyfél

Tartozzon ön is elégedett ügyfeleink népes családjába, mi mindent megteszünk, hogy a legjobbat kapja!

Nem engedjük el a kezét

Nem hagyjuk magára! Számíthat ránk azután is, hogy aláírta a biztosítási szerződést!

Több, mint 20 év tapasztalat

Kívül-belül ismerjük a biztosításokat, amiket kínálunk, ezt a tudást adjuk át önnek!

ügyfelek

Több ezer elégedett ügyfél

Tartozzon ön is elégedett ügyfeleink népes családjába, mi mindent megteszünk, hogy a legjobbat kapja!

Nem engedjük el a kezét

Nem hagyjuk magára! Számíthat ránk azután is, hogy aláírta a biztosítási szerződést!

email

Email címünk

Telefonszámunk

06 1 378 47 09

Irodánk

1191 Budapest, Üllői út 259.

email

Email címünk

Telefonszámunk

06 1 378 47 09

Irodánk

1191 Budapest, Üllői út 259.