7+1 dolog, amitől függ a kötelező biztosítás díja

Főoldal 9 blog 9 7+1 dolog, amitől függ a kötelező biztosítás díja

A magyar kötelező biztosítás törvényileg elég szűkre szabályozott, ennek ellenére a biztosítók bizonyos kereteken belül egyedileg határozhatják meg a kötelező díját. Ezért arra a kérdésre, hogy „Mitől függ a kötelező biztosítás díja?” csak egy igen terjedelmes cikkben tudunk válaszolni.

Sok ügyfelünk kérdezi, hogy miért vannak néha igen komoly különbségek biztosító és biztosító vagy ügyfél és ügyfél között a kötelező díjban? Az egyik legnagyobb eltérést az okozhatja, hogy mennyi kárt okoztunk vagy éppen nem okoztunk, de emellett rengeteg lehetőség van, hogy miért térnek el a díjak. Rengeteg apró paramétert kell figyelembe venni ahhoz, hogy megkapjuk, hogy mennyi a kötelező biztosítás díja az autóra.

Az alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni, hogy mitől is függ a kgfb éves díj.

7+1 dolog, amitől függhet a kötelező biztosítás ára

1. A kötelező ára függ a biztosító alapdíj-szabásától

Bizonyos kerteken belül a biztosító saját maga alakítja a kötelező biztosítási termékét, így tehát önállóan határozza meg a saját díjait, kezdve azt az alapdíjjal. A kötelező biztosítások árának számítási alapja a jármű teljesítményéhez (kW), és a szerződő életkorához társított alapdíj. Ezt az alapdíjat szabadon határozzák meg a biztosítók és hónapról hónapra, de legalább 60 napra előre kötelezően ki kell hirdetniük; az MNB honlapján pedig hozzáférhető bárki számára minden biztosító kötelező autó biztosításának tételes tarifája.

Az alapdíj minden járműkategóriára más, külön kell feltüntetni a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó díjakat, a személygépjárműre vonatkozókat, de a rendszámmal rendelkező mezőgazdasági vontatóra érvényes díjakat is. Hiszen lássuk be nem is lenne értelme egyféle alapdíjjal kijönnie a biztosítónak minden korosztályra, minden fajta járműre vonatkozólag.

Miért ennyire fontos az alapdíj? Azért, mert erre az alapdíjra tevődnek rá a pótdíjak, illetve vonódnak le a kedvezmények. Pótdíj lehet például a hajtóanyag pótdíj, amely a dízelautókat extra költséggel terheli; kedvezményként pedig a díjat csökkentheti a fizetési ütem szerinti kedvezmény, amely esetén minél ritkább ütemet választ az ügyfél, például éves fizetést, annál nagyobb a kedvezmény mértéke.

Az alapdíj tehát a gépjármű biztosítás alfája és omegája, ebből lesz meghatározva néhány további adat hozzáadásával a végleges fizetendő díj.

2. A kgfb díja függ az ön autójától, és hogy mennyit használja az autóját

Ahogy az első pontban már írtuk, a biztosítók – önre vonatkozó – alapdíja függ, hogy milyen teljesítményű autóra szeretne kötelező biztosítást kötni. Minél magasabb szám jelenik meg a forgalmi engedélyben a P.2 – gépjármű teljesítménye – pontban, annál valószínűbb, hogy az alapdíjtábla alapján magasabb ár jelenik meg az online kötelező biztosítás kalkulátor végeredményekét. Már ugyancsak említettük feljebb, hogy az autó jellemzőjeként pótdíjat kaphat, ha dízel vagy elektromos meghajtású autóra szeretne kötelező biztosítást kötni, habár ez sem egyöntetűen használatos minden biztosítónál.

A kötelező díj meghatározásánál a használati faktorok közé tartozik még a futásteljesítmény is. Vannak olyan biztosítók, amelyek kedvezményt adnak abban az esetben, ha kevesebb kilométert fut az autó egy év alatt. Ezt a kedvezményt megelőlegezve kapja a szerződő, tehát ha úgy látja év közben, hogy több futott kilométert mutat majd a kilométeróra, akkor az évforduló előtt ezt jelezni kell a biztosító felé.

A magyar biztosítási piacon a biztosítók kedvezményt vagy pótdíjat adhatnak abban az esetben is, ha az üzembentartó mellett más is használja a járművet: minél idősebb személy használja az autót az üzembentartó mellett, annál nagyobb kedvezményre tehet szert. Ha az üzembentartó jogosítvány nélkül köti a kötelező biztosítást, akkor is változik a kötelező ára általában a magasabb díj irányába.

Használatból eredő pótdíjat jelenthet, ha bérgépjármű, taxi, veszélyes anyag szállító vagy egyéb speciális használta van az autónak.

3. A fizetendőt befolyásolja az ön vezetői kvalitása, és hogy van-e bónusz-malus fokozata

Amikor azt írtuk, hogy az ön vezetői kvalitásaitól függ a biztosítás díja, akkor arra gondolunk, hogy ön hányszor okozott kárt másnak, az új kötelező biztosítás megkötésekor milyen bónusz fokozatban van és van-e érvényben károkozói pótdíj az üzembentartó nevén.

A 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet tartalmazza a bonus-malus rendszer részleteit, és szabja meg, hogy hogyan kell alkalmazni, valamint írja le azt is, hogy tulajdonképpen mi a rendeltetése ennek a rendszernek. A bonus-malus rendszer azért lett kitalálva, hogy aki balesetmentesen vezet, annak évről évre a magasabb bónusz fokozatok egyre kedvezőbbé teszik a biztosítását. Ez természetesen fordítva is igaz: ha valaki balesetet okoz, akkor a bónusz visszalép és fokozatonként 4-6%-kal kell évfordulót követően többet fizetnie a kötelező biztosításáért.

Ez ma már csak részben teljesíti a célt, amiért létre lett hozva, mert a legtöbb biztosítónál a folyamatosan növekvő javítási költségszint ellensúlyozására régóra használnak egy úgynevezett károkozói pótdíjat, illetve kármentesség esetén kármentességi kedvezményt is. Ezek lényegesen olcsóbbá tehetik a kármentesen vezető sofőrök kgfb díját. A kármentességi kedvezmény és károkozói pótdíj rendszer azt jelenti, hogy ha kárt okoz valaki a járművével, akkor amellett, hogy a bónusz fokozata visszalép 2 szintet, elveszíti a kármentességi kedvezményét is és károkozói pótdíjat is kaphat.

Ha egy gépjármű váltásnál vagy kötelező váltásnál elfelejti a bónuszát helyesen besorolni az online kgfb kalkulátor felületén, illetve besoroltatni a biztosítás közvetítőnél, esetleg megfeledkezik arról, hogy kárt okozott korábban, akkor komoly hátrány is érheti! Ha rosszul sorolja be a kedvezményeit, vagy pótdíjait, akkor nem biztos, hogy annak a biztosítónak lesz a legolcsóbb a kötelező biztosítása, amelyet az online kalkulátor annak számolt.

Hogyan lehetséges ez? Minden biztosítás kötést felülvizsgál a biztosító és a biztosítók közös elektronikus kárnyilvántartó rendszerében megvizsgálja az ügyfél által megadott adatokat. Ha úgy látja, hogy nem megfelelő bónuszt adott meg, vagy nem adta meg a korábbi károkozást, akkor átsorolja a díjat és arról értesítőt küld a szerződőnek.

Kötelező biztosítás bonus malus fokozatok

Minden autós, amikor kötelező biztosítást köt A00 fokozatból indul, ezt lehet korrigáltatni már szerződéskötéskor is abban az esetben, ha az előző autóját eladta és annak bonus-malus fokozatait szeretné átvinni az újra.

Ha még nem adta el a régi autóját, akkor csak később tudja átsoroltatni a bónusz fokozatot, így az új autó kgfb-je mindenképpen A00 fokozatból indul.

A bónusz fokozat átvitele csak abban az esetben lehetséges, ha a régi és az új autó azonos kategóriába esik, vagyis személyautóról csak személyautóra vihető át a bónusz, de például motorbiciklire már nem.

A bónuszok évről évre eggyel nagyobb szintre lépnek, amíg el nem érik a B10 szintet, itt megáll és addig marad ezen a szinten, amíg károkozás nem történik. A00-tól visszafelé is lehet lépkedni, egészen az M04, vagyis teljes nevén a malus 4 fokozatig. Ezt úgy lehet elérni, hogy több károkozás is történik egymást követően azonos biztosítási évben.

A bónusz fokozatok (az A00-hoz képest balra csökken, jobbra emelkedik):

M04, M03, M02, M01, A00, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10

Ha a járművel kárt okoznak, akkor a bónusz fokozat 2 szintet esik vissza; például, ha valakinek B10-es bónusza van és kárt okoz, akkor B08 szintre lép vissza a biztosítási évfordulót követően. A fokozatok fokozatonként változóan 4-6% kedvezményt jelentenek az alapdíjból, a B10 szintnél pedig már tetemes összeggel, 50%-kal csökkenti az évente fizetendő díjat.

A bónusz elvesztése a kötelező biztosításon

A bónusz elvesztésére kétféleképpen kerülhet sor. Mivel mind a két eset igen gyakori és tulajdonképpen egy tőről fakad, ezért nagyon fontos ezeket kiemelni. Ez az egy tő az, hogy nem visszük át másik autóra az összegyűjtött fokozatunkat.

 • Az első lehetőség, hogy habár vásárolt autót, de elfelejtette az új kötelező biztosítás kötésénél a bónusz fokozatot átvezetni, vezettetni az új kötelezőre és 2 év elteltével elévült a korábbi fokozata.
 • A második lehetőség, hogy nem vásárolt új autót és a régi eladásától, illetve forgalomból történő végleges kivonásától számított 2 év már eltelt. A 2 év elteltével a bonus-malus fokozat elévül és kezdhetjük A00-ból „tisztalappal’ a gyűjtögetést.

4. Attól is függhet kötelező biztosítás díjszabása, hogy ön Magyarország melyik részén él

A magyar biztosítók díjtáblázataiban mindenhol kiemelt szerepet kapnak a magyar települések, azon is belül irányítószámokra lebontott díjszorzó vagy alapdíj. A terület díjváltozó többféleképpen is megjelenhet a biztosítók tarifájában:

Az egyik, hogy az állandó lakcímének irányítószáma alapján alacsonyabb vagy magasabb alapdíjra számíthat a szerződő.

A másik lehetőség, hogy nem az alapdíjba építi be a biztosító, hanem attól függően, hogy a szerződő állandó lakcímének irányítószámát a kárstatisztikák alapján az adott biztosító milyen pótdíj szorzóra sorolja be: a szorzó lehet 1, ebben az esetben az alapdíj nem változik, lehet 1-nél kisebb szám, ekkor kedvezményt kap az üzembentartó, de lehet 1-nél nagyobb szám, ilyenkor pedig pótdíjra lehet számítani.

Miért kap ilyen kiemelt helyet ez az információ? A magyarországi biztosítók is, mint a világon mindenhol, kárstatisztikákat is figyelembe véve készítik el a biztosításaik díjait. Ezen statisztikák megmutatják pontosan, hogy hol és milyen arányban történik a legtöbb károkozás. A magyar főváros, valamint annak agglomerációja, a megyeszékhelyek, nagyvárosok lakói általában többé-kevésbé pótdíjra számíthatnak, míg kisebb városok, falvak lakói pedig általában kedvezményt kapnak lakhelyük miatt.

5. Függ a biztosítás ára attól, hogy hány autónak az üzembentartója ön

A kötelező biztosítás több autó esetén hasonlóan működik, mintha új belépők lennénk. Tehát ha önnek több autó is van a nevén, több gépjármű üzembentartója ön, akkor a régi autón továbbra is fennmarad a megszerzett bónusz, az új autó pedig A00-ból indul.

Ez az egyik része, amely befolyásolja a kötelező biztosítás kalkuláció végeredményét. Másrészt a biztosítók alkalmazhatnak egy úgynevezett párhuzamos üzemeltető pótdíjat is, ezzel emelve a második autó biztosításának díját.

Amikor eladta az autót, elajándékozta, üzembentartót cserélt, vagy véglegesen kivonta a forgalomból, akkor a bónusz fokozat átvihető az új járműre (ahogy már említettük, csak ha azonos kategóriába esik, tehát nem vihető át teherautóról, személyautóra, de ilyen esetben a párhuzamos üzemeltetés sem áll fenn.), ezen a kocsin pedig tovább gyűjtheti a fokozatokat és élvezheti a kedvezményes kötési lehetőséget.

6. A kötelező díját befolyásolja, hogy kért-e kiegészítő biztosításokat

A magyar biztosítási piacon vannak olyan biztosítók, amelyek kínálnak kötelező biztosítás kiegészítőket. Ezekkel az igazán hasznos kiegészítőkkel teljesebbé teheti a biztosítását, és védheti saját magát is. Jó, ha tudja, ha választ ilyet, akkor az befolyásolja a kötelező biztosítás díját, ezért is szükséges mindenképpen megemlíteni.

Sokfajta kiegészítő létezik, a legismertebbek az assistance jellegű kiegészítők, amely baleset vagy meghibásodás miatti menetképtelenség esetén Magyarország, vagy akár egész Európa területére kínálnak gépjármű assistance szolgáltatást és egyben megoldást az autó helyszíni javítására, elszállíttatására.

Emellett léteznek casco jellegű kiegészítők is, amelyek az assistance jellegű kiegészítőkkel szemben nem azonnali segítségnyújtást kínálnak, hanem a jármű utólagos javítása érdekében szinte ki is válthatnak egy különálló casco-t; ilyen casco jellegű kiegészítő például egy természeti kár kiegészítő, illetve önvédelem casco kiegészítő törésre, de kátyú általi károkozás, gyermekülés és poggyász kiegészítők is léteznek már. Ezek a casco jellegű kiegészítők extraként, extra díjért kérhetőek a kötelező biztosításba, amely így megjelenik a biztosítás éves díjában, ezzel pedig többé-kevésbé megemelkedik a fizetendő összeg.

Ennek ellenére, a kedvező áruk miatt érdemes a biztosítás megkötésekor megfontolni egy kiegészítő választását, akár casco, akár assistance jellegű. A kötelező kiegészítők jellemzően olyan védelmet kínálnak, amelyeket csak önálló casco megvásárlásával tud megszerezni.

7. A kötelező biztosítás kalkulátor által kiadott eredmény egyéb kedvezmények igénybevételétől is függ

A biztosítók, ahogy meghatározhatják az alapdíjaikat is egyedileg, úgy határozhatják meg a kedvezményeket is, amelyek bizonyos esetekben megadhatók, bizonyos esetekben viszont nem. A gépjármű biztosításokon belül minden biztosító kínálatában megtalálható valamilyen kedvezmény, olyan is, amelyet egy szűk csoport tud csak igénybe venni (pl: közszolgálati dolgozók kedvezménye) és olyan is, amelyet szinte bárki kihasználhat kortól, nemtől, foglalkozástól függetlenül (pl: e-kommunikációs kedvezmény).

Ahogyan magát a kedvezményt kitalálhatják, úgy egyedileg találhatják ki annak mértékét is, így szinte biztos, hogy nem fogunk 2 egyforma kedvezményt találni a magyar biztosítók kötelezős kínálatában. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban talál néhány kedvezmény fajtát, amiket a különböző biztosítók kínálatából szemezgettünk ki:

 

 • közszolgálati dolgozók kedvezménye
 • 18 év alatti gyermekének születési éve szerinti kedvezmény
 • meglévő casco biztosítás kedvezmény
 • nyugdíjas kedvezmény
 • e-kommunikációs kedvezmény
 • partnerkedvezmény
 • kgfb+casco együttkötés
 • többszerződéses kedvezmény
 • polgárőr kedvezmény
 • családi kedvezmény

+1 A jövő: A gépjármű biztosítások díja a jármű tényleges használatától is függhet (majd)

Magyarországon jelenleg egyféle használatalapú casco biztosítás létezik, amely nem rég jelent meg a magyar biztosítási piacon. Manapság Magyarországon még nem terjedtek el a használatalapú autó biztosítások, annak ellenére, hogy az effajta biztosítási konstrukciók a világ több részén léteznek, sőt nagy sikernek örvendenek.

És hogy milyen sikerei vannak az ilyen típusú gépjármű biztosításoknak más országokban? A nem is olyan messzi Olaszországban az új biztosítási szerződések 70%-a használatalapú konstrukcióként jön létre, ezzel pedig már 7,1 millió megkötött és élő használatalapú biztosítás létezik az olasz biztosítási piacon, írja a Fintechzone.hu.

A használatalapú biztosítások nagy előnye, hogy az autó telematikája rögzíti (amelyet egyébként a tulajdonos is nyomon követhet online bármikor), hogy hányszor használta a szerződő a járművét, milyen távolságokat tesz meg egy alkalommal vagy naponta összesítve. Azt is rögzíti, hogy milyen manővereket hajt végre a sofőr, például gyakori, nagy sebességű közlekedés, gyakori vészfékezés, gyors, erőteljes kormánymozdulatok vagy ezzel szemben nyugodt, egyenletes tempójú közlekedés, határozott és megbízható autókezeléssel párosulva. Ezek pedig beleszámítanak a következő időszakra vonatkozó biztosítási díjba.

Ahogy korábban is említettük, a biztosítók részben statisztikák alapján alakítják ki a díjaikat. A használatalapú rendszer egy olyan egyedi paramétert ad biztosítók kezébe, amellyel tényleg egyedileg, személyre szabottan adhatnak díjat a különböző vezetői képességekkel rendelkező, és habitusú sofőrök számára. Ezzel pedig lehetővé válik az, hogy aki gyakorlott, megfontolt sofőr, annak a díja is sokkal kedvezőbb legyen azoknál, akik veszélyes helyzeteket teremtenek maguk és mások számára a magyar közutakon.

Összefoglalva…

A kötelező biztosítás, az autósok egymásnak okozott kárait téríti meg, tehát azt a célt szolgálja, ha valaki egy vétlen félnek kárt okoz, akkor a vétlen fél kára meg legyen térítve, őt ne érje pénzügyi hátrány. Mivel a károkozások és kárkifizetések mindennaposak, ezért a biztosítók rendszeresen vizsgálják díjaikat és módosítanak azokon.

A javítási költségek és a gépjárművek beszerzési árai folyamatosan növekszenek, az új és drágább autóknál pedig alapvetően magasabb szintről indul a beszerzési és javítási ár egyaránt. Ezért is a biztosítók folyamatosan változtatnak árainkon, változtatnak a kedvezményeken és azok mértékén, egyéb paramétereiken, így a legbiztosabb eredményt úgy kaphatjuk, ha kötelezős díjunkat akarjuk megkapni, ha egy kalkulátor vagy egy tapasztalt biztosítás közvetítő segítségével számoljuk ki és tekintjük át a biztosításunk árát és ránk vonatkozó egyéb paramétereit akár évről évre évforduló előtt mindaddig, amíg üzembentartói vagyunk egy járműnek.

Kapcsolódó cikkeink
Legújabb cikkeink