Autó tulajdonos és üzembentartó, mi a különbség?

Főoldal 9 blog 9 Autó tulajdonos és üzembentartó, mi a különbség?

2021. 07. 26.

A tulajdonos és üzembentartó lehet ugyanaz a személy, de lehet különböző is. Ennek sokféle oka lehet, de mégis akkor kinek mi a felelőssége? Kit, milyen költség terhel a járművel kapcsolatban és a biztosítást ki kötheti?

A gépjárművel kapcsolatos ügyintézés néha bonyodalmakat szül. A rengeteg adminisztráció, fizetendő, adóteher sem könnyíti meg annak a dolgát, aki autót, vagy motort szeretne használni. Az egyik legfontosabb kérdés mégis az, hogy ki lesz a tulajdonos, és lesz-e külön üzembentartó, de most már a kötelező biztosítás díjának kiszámításánál az is tényező lett, hogy ténylegesen ki használja a gépjárművet.

Üzembentartó váltás

A gépjárművet birtokló tulajdonos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban le szeretne mondani a jármű üzemeltetésének jogáról és ezzel együtt a felelősségről is, amely az üzemeltetéssel jár, de a tulajdonáról nem szeretne megválni. Ebben az esetben a jármű tulajdonosa átadja az üzemeltetés jogát egy másik személynek vagy cégnek egy üzembetartó váltás segítségével.

Az üzembentartó váltás egy egyszerű jogi lépés, amellyel tulajdonszerzés nélkül lehet bárki bármilyen jármű üzemeltetője. Az üzembentartó váltás után gépjármű üzemben-, és forgalomban tartásának joga átkerül egyik személyről a másikra.

Sok olyan lehetséges indok van, amiért üzembentartó lesz bejegyezve a forgalmi engedélybe, ezek lehetnek gazdasági vagy akár személyes indokok is. Ilyen ok lehet a jármű tartós kölcsönadása, vagy a tartós bérlet, de ilyen a lízing szerződés is, amely egy személy vagy cég, mint adós, és a bank, mint finanszírozó között jön létre. Vannak olyan esetek is, amikor a 2 éven belül átvihető bónusz fokozat megmentéséért lesz bejegyezve üzembentartó.

Ha eldöntötték, hogy nem a tulajdonos lesz az üzemeltető, akkor az üzembentartó váltáshoz szükségük lesz

 • a tulajdonos és a leendő üzembentartó között megkötött üzembentartói szerződésre, amely letölthető innen a kormányhivatal honlapjáról. Ezt értelemszerűen kitöltve és két tanú aláírásával hitelesítve már készen is áll az új üzembentartó bejegyzésére,
 • egy biztosítás megkötésére kgfb online kalkulátor segítségével, vagy tanácsadóval. Enélkül a kormányhivatalok elutasítják az új üzemeltető bejegyzését, tehát hasonlóan fontos, mint maga üzembentartói szerződés,
 • egy rövid hivatali ügyintézésre, amelyhez szükség van az aláírt üzembentartói szerződésre, biztosítási ajánlatra, amelyet a biztosítás megkötésekor kapott, egy igazolásra a vagyonszerzési illeték megfizetéséről, valamint személyi igazolványra és lakcímkártyára.

Amennyiben a kormányablakban sikerült az üzembentartó váltás, akkor megkapta az új forgalmi engedélyt és bejegyezték önt hivatalosan is a jármű üzembentartójaként.

Gratulálunk, elkezdheti használni a gépjárművet!

Autó tulajdonos és üzembentartó, mi a különbség?

Egy biztos, a járműnek, ha forgalomba van helyezve, akkor mindenképpen van üzembentartója. Vannak olyan esetek, amikor van különbség a tulajdonos és az üzembentartó között, ez pedig ilyenkor nagyon is fontos eltérés! Emellett van olyan is, amikor egyáltalán nincs semmi különbség közöttük.

 1. verzió: A tulajdonos és az üzembentartó személye megegyezik. Ez a legegyszerűbb eset. Ilyenkor mind a forgalmi engedélyben, mind a belügyminisztérium gépjármű-nyilvántartásában egyetlen személy szerepel. Ez a személy birtokolja, használja az autót, viseli az adminisztrációs terheket, műszaki vizsgáztatja az autót, fizeti az adókat, és köt biztosításokat is, vagy éppen fizeti a szabálysértésekért járó büntetést.
 2. verzió: A tulajdonos és az üzembentartó nem egyezik meg. Ha a két személy nem egyezik meg, akkor a tulajdonos birtokolja a járművet, ő vásárolta, az ő tulajdonát képezi, jogosult casco biztosítást kötni, azonban neki ezzel meg is szűntek a jog- és felelősségi körei, már ami az autó üzemeltetését illeti. Az üzembentartó, aki hivatalosan is belekerül üzembentartóként a forgalmi engedélybe, és a belügyminisztérium gépjármű-nyilvántartásába, viseli az üzemeltetéssel kapcsolatos terheket, fizeti a biztosítást, fizeti a büntetéseket, stb.

Mind a két eset lehetséges és nagyon gyakori Magyarországon, így az üzembentartó váltás bármely kormányablakban rutinfeladatszerűen intézhető, akár előzetes időpontegyeztetéssel vagy nyitvatartási időben meglátogatva az említett hivatalt.

Lehet valaki üzembentartó jogosítvány nélkül?

A magyar szabályok szerint bárki lehet tulajdonosa és üzembentartója is egy gépjárműnek. Ez lehet, meglepő, hogy jármű üzembetartója lehet valaki jogosítvány nélkül, azonban mégis érthető annak fényében, ha arra gondolunk, hogy nem feltétlenül használja valaki azt az autót, amelynek ő lesz a tulajdonosa/üzembetartója.

Ha ön vásárol egy járművet, amelynek ön lesz az üzemeltetője, üzembentartói szerződést köt egy jármű tulajdonosával, akkor akár van jogosítványa, akár nincs, a forgalmi engedélybe bejegyzik önt. Mindemellett természetesen ön nem használhatja a járművet, hiszen jogosítvány nélkül ez a világon mindenhol tilos.

Ilyenkor valószínűleg valaki más fogja használni ön helyett az autót, tehát a következőket kell mérlegelnie:

Ha ön a tulajdonos, nincs jogosítványa, de kölcsönadja valakinek a járművet használatra, és nem történik üzembentartó váltás, röviden: ön a tulajdonos és az üzembentartó is. Ön fizeti az adókat, köti, fizeti, valamint kezeli a biztosításokat és önre hárul a büntetések fizetése is, valamint minden más felelősség is az öné, kivéve azt a néhány esetet, amikor a jármű vezetője a felelős és egyben ismert is a jármű vezetője a bírság/pótdíj kiszabásakor.

Ha más a tulajdonos, ön az üzembentartó és megint más használja az gépjárművet. Ez esetben a tulajdonos birtokolja a vagyontárgyat, ön pedig fenntart, fizet, és felelősséget vállal, az autó tényleges használója azonban ezek közül egyiket sem, kivéve amit már fentebb is említettünk.

Az üzembentartó felelőssége

A jármű birtoklója, vagyis tulajdonosa nem feltétlenül egyezik meg az üzembentartó személyével. Ez azért is nagyon fontos, mert az üzembentartó vállalja a jármű használatával kapcsolatos felelősséget. Ez egy elég sokrétű dolog ezért megpróbáljuk most összeszedni, hogy mik is azok az esetek, amikor az üzembentartó felelősséggel tartozik, illetve mik azok, amikről köteles gondoskodni üzemeltetőként.

 • Az üzembentartó felelős a Kötelező gépjármű biztosítás megkötéséért és fenntartásáért mindaddig, amíg az autó forgalomba van helyezve, illetve amíg üzembentartója a járműnek.

Tehát az üzembentartó köti a kötelező biztosítást, ő lesz a szerződő, ő fizeti a biztosítás díját. Amennyiben károkozás történik, akkor ez az általa kötött kgfb fogja megtéríteni a vétlen fél kárát illetve ha assistance kiegészítővel rendelkezik akkor a segítséget kap az üzembentartó a biztosítótól, ha menetképtelen lesz a gépjármű.

 • Az üzembentartó felelőssége, hogy a jármű – legyen az autó, motor, tehergépjármű vagy bármely más besorolású gépjármű – közúti közlekedéshez műszakilag felkészült legyen, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szabályoknak megfeleljen.

Az üzembentartó műszaki vizsgáztatja az autót, tartja karban, közlekedésre alkalmas műszaki állapotban, cserélteti a téli gumit nyárira és vissza, stb.

 • Az üzembentartó felelőssége a gépjárműadó befizetése.

A kiterhelt adó befizetéséről az a személy kell, hogy gondoskodjon, aki az év első napján bejegyzett üzembentartó a járművön.

 • A gépjármű üzembentartója felel a parkolási díj, úthasználati költség, pénzbírságok megfizetéséért.

„A gépjárművel elkövetett szabályszegések, szabálysértések, bűncselekmények elkövetése miatt kiszabott pénzbírságot szintén az adott cselekményt elkövető, vagyis a gépjármű tényleges használója köteles megfizetni, amennyiben a gépjármű tényleges használójának személye nem állapítható meg, a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságot tartalmazó csekket az üzembentartó címére kell megküldeni.” – írja a témában a Jogado.hu

Ha ismert a szabályszegő, illetve elkövető, akkor a tényleges használó a felelős, tehát aki elkövette az fizeti a bírságot, de ha nem ismert, akkor az üzembentartónak kell helytállnia.

Kötelező az üzembentartó nevére a biztosítás?

Hogy kötelező-e az üzembentartó nevére a biztosítás, egyszerre igen és nem a válasz! Kétféle biztosítás is létezik, amelyet járművekre lehet kötni, de attól függ, hogy melyikre lesz igen és melyikre nem a válasz, hogy melyik biztosításról beszélünk.

Kgfb: igen

…Igen, mert a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást jogszabályilag kötelezően az üzembentartónak kell megkötni a forgalomban tartáshoz. Tehát a kötelező biztosításnak a szerződője csak a hivatalos üzembentartó lehet, de mit jelent ez?

Az üzembentartó adataival kell elvégezni a biztosítási díj kalkulációt. Ebben az esetben nem lehet figyelembe venni a tulajdonosnak az adatait a tarifálásnál, csak az üzembentartóét (kivéve, ha a tulajdonos és az üzembetartó ugyanaz a személy vagy cég). Az üzembentartó születési dátuma, lakóhelye, korábbi biztosítási előzményei fognak számítani, így a biztosító például nem veheti figyelembe azt, ha a tulajdonosnak kedvezőbb feltételekkel tudna biztosítást adni az életkora miatt vagy a lakhelye miatt, de ugyanez fordítva is működik, ha a tulajdonosnak van például rosszabb bónusz besorolása, a biztosító azt nem veheti figyelembe.

Mindezek mellett pedig, amíg az autót ez a személy vagy cég üzemelteti, addig csak neki fog a bonus-malus fokozat gyűlni, mit aztán átvihet egy másik járműre, de a tulajdonosnak nem változik a bonus-malus besorolása.
Mivel az üzembentartó felelőssége a kgfb megkötése és fenntartása, és csak ő lehet a szerződő, ezért a biztosítási költség is őt terheli.

Az üzembentartó biztosítás kötési lehetőségei itt azért nem merülnek ki, habár a kgfb megkötése minden esetben kötelező, casco-t is vásárolhat a járműre.

Casco: nem kötelező, csak, ha szeretne, de a tulajdonos is köthet

Míg a kötelező biztosítás a másnak okozott károkat téríti meg és az üzembentartó jogosult megkötni és felelőssége fenntartani a gépjármű forgalomban tartásához, addig a casco esetén egy kicsit más a helyzet.

 • A casco biztosítást megkötheti a tulajdonos.

Az üzembentartói szerződés létrejöttével a felek megállapodhatnak úgy, hogy a casco, amely a saját járműben keletkezett károkat fedezi, a tulajdonos költsége lesz. Ekkor ennek természetesen semmi akadálya nincsen, a tulajdonos is jogosult casco kötésére. Minden biztosító elfogadja azt a jogállást, hogy egy gépjármű esetében van egy tényleges használó, vagyis az üzembentartó és egy tulajdonos, aki érdekelt a jármű állagmegóvásában.
A biztosítás megkötésekor azonban figyelmeztetni kell a tanácsadót arra a tényre, hogy van bejegyzett üzembentartó. Ha online kalkulátor felületén szeretnénk megkötni a biztosítás, akkor ezt külön jelölni kell. Majd a kalkulátor megfelelő részénél be kell jegyezni, hogy a szerződés tartalmazza, a üzembentartó és a tulajdonos adatait egyaránt.

 • …és megkötheti a hivatalos üzembentartó is.

Kötelező biztosítás felmondása üzembentartó váltás miatt

Normál esetben egy üzembentartói kötelező biztosítás 1 évre jön létre, évfordulótól évfordulóig, mint minden más esetben. Ez idő alatt a biztosító fedezetet nyújt a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó által másoknak okozott károkért. A 2009. évi LXII. törvény – másnéven Kgfb törvény szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás dologi károk esetén 1.220.000 € összeghatárig, személyi sérüléses károk esetén pedig 6.070.000 € összeghatárig áll helyt az okozó helyett. Természetesen kiegészítő biztosítások választásával, mint például egy gépjármű assistance a menetképtelenségre vagy jogvédelem kiegészítő a jogi eljárások esetére is védelmet biztosíthat a már említett 1 év alatt.

Üzembentartó váltáskor a korábban 1 biztosítási évre megkötött kgfb az üzembentartói szerződés keltével felmondható és ekkor az meg is szűnik, a fent említett biztosítás által igénybe vehető helytállások, assistance kiegészítők már nem élnek és nem ruházódnak át az új üzembentartóra. Azért, hogy érvényes kgfb legyen az autón, ugyanazzal a dátummal, hogy megszűnik az előző üzembentartó jogi kötelezettsége a kötelező biztosítás fenntartására, biztosítást kell kötnie az új üzembentartónak, mivel neki az üzembentartói szerződés létrejöttével jogi kötelezettsége keletkezik. A biztosítás kötést megteheti természetesen online vagy egy biztosítási tanácsadónál.

A korábbi üzembentartó felmondhatja a kötelezőjét az üzembentartói szerződéssel saját példányával. Tapasztalataink alapján azonban a kormányhivatalokba bejelentve az üzembetartó változást, illetve azt a hivatal által felvezetve a belügyminisztérium által üzemeltetett elektronikus kártörténeti nyilvántartás (KÁNYA) felületére, automatikusan tudomást szerez róla a biztosító és törli a korábbi biztosítást. Ennek ellenére érdemes a biztosítóhoz elektronikusan email formájában, levelezési címre, tanácsadón keresztül vagy ügyfélkapcsolati pontokon bejelenteni a változást.

A felmondás után a biztosító visszautalja a fel nem használt időszakra vonatkozó, de már korábban befizetett biztosítási díjat.

A casco felmondása már nem ennyire egyértelmű

A kötelező biztosítás felmondása egyértelmű, de mi a helyzet a cascoval? Sajnos az nem ennyire egyértelmű, hiszen köthette a tulajdonos és az üzembentartó is, ezért két eset is fennállhat.

1. A tulajdonos kötötte a casco-t

Ebben az esetben a casco nem mondható fel az üzembentartói szerződés felmondásával, illetve egy új üzembentartói szerződés megkötésével sem. Miért? Mert a tulajdonosváltás nem történt, tehát nem történt érdekmúlás sem. Ha mindenképpen szeretné megszüntetni a tulajdonos casco-t, akkor 2 lehetőség áll rendelkezésére:

 • Megvárja a gépjármű tulajdonosa a biztosítási évfordulót, ekkor szabályszerűen az évforduló előtt maximum 60, de legkésőbb 30 nappal írásban jelzi a felmondási szándékát a biztosító felé. Az évforduló dátumával pedig hivatalosan megszűnik a biztosítás, ezzel együtt a biztosító kockázatviselése és a tulajdonos fizetési kötelezettsége. Figyelem! Az évfordulós felmondással nem szűnik meg azonnal a biztosítás, ezért a biztosítás költség megfizetése az évfordulóig fennáll!
 • Közös megegyezéses felmondást küldd a biztosító részére bármikor év közben. A biztosító ezt elbírálja, majd értesítőt küldd az ügyfél részére.

2. Az üzembentartó kötötte a casco-t

Ha az üzembentartó kötötte a casco biztosítást is, akkor egyszerre felmondható a kötelező biztosítás és casco is az üzembentartói szerződés felmondásával. Nincs más teendő, mint 2db felmondó nyilatkozatot kitölteni – 1db a kötelezőre, 1db pedig a casco-ra – és azt az üzembentartó szerződés felmondásával együtt beküldeni a biztosító részére. A legtöbb esetben még a felmondó nyilatkozatra sincs szükség, csupán az üzembentartói szerződést felmondó dokumentumra.

Kapcsolódó cikkeink
Legújabb cikkeink