Bonus-malus fokozatok: így lesz egyre kedvezőbb a kötelező biztosítása

Bonus-malus fokozatok: így lesz egyre kedvezőbb a kötelező biztosítása

Főoldal 9 blog 9 Bonus-malus fokozatok: így lesz egyre kedvezőbb a kötelező biztosítása
Főoldal 9 blog 9 Bonus-malus fokozatok: így lesz egyre kedvezőbb a kötelező biztosítása

Akinek van autója, az biztos, hogy találkozott már a bonus-malus fokozatok rendszerével, de kevesen tudják, hogy hogyan működik és milyen szabályai vannak. Összefoglaltuk a tudnivalókat a bonus-malus rendszerről, amit minden gépjármű tulajdonosnak kötelező ismernie, hogy ne a kalkulátor végeredményénél érje meglepetés és döbbenjen meg, hogy mennyibe kerül a biztosítása.

Mi a bonus-malus rendszer?

A kötelező biztosítás bónusz fokozatok rendszere egy jutalmazási/büntetési rendszer, amely a biztosítóktól független és szinte minden jármű tulajdonosra vonatkozik. A 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet szigorúan szabályozza a hatályát, felhasználását, átvezetését, elvesztését, a biztosítóknak pedig ezen szabályok szerint eljárva kell a bónuszt jóváírni a kgfb -n, illetve a végleges fizetendő díjat megállapítani.

A biztosítók 60 napra előre kihirdetett díjtáblázataiban ismertetik az alapdíjaikat és minden más faktort is, amely befolyásol(hat)ja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás árát. Így, ha megnyitjuk bármely biztosító táblázatát, vagy számítást végzünk bármelyik alkusz biztosítás kalkulátor felületén, akkor azt látjuk, hogy a kötelező biztosítás díjának számításában egy faktornak számít a sok közül a bónusz, illetve malus fokozat.

A bonus-malus fokozat személyhez és autóhoz kötött. Az autóhoz kötöttség azt jelenti, hogy nem vihető át másik járműre (például párhuzamosan üzemeltetett másik autóra) mindaddig, amíg a jármű eladásával, üzembentartó cseréjével, vagy a forgalomból történő végleges kivonással fel nem oldják azt és átvezethetővé nem teszik.

A személyhez kötöttséget nem lehet feloldani, a bónusz fokozatok nem adhatók át más személy részére, sem részben, sem egészben, az autó adásvételekor vagy üzembentartó cseréjekor nem örökli meg az új tulajdonos vagy üzembertartó. A gyűjtött bonus-malus fokozatok mindaddig megmaradnak az adott személy nevén, ameddig járművet üzemeltet, azt követően pedig, amíg el nem évülnek.

Kötelező biztosítás bónusz besorolás, bonus-malus fokozat kiszámítása

A bonus fokozat minden olyan kármentesen közlekedő gépjármű után jár, amely az említett rendelet szerint a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozik. Ilyen jármű a személygépjármű, de például az 50 cm3 hengerűrtartalom alatti segédmotoros kerékpárok nem tartoznak a rendszer hatálya alá. Ez azt jelenti, hogy míg egy személyautóval gyűjthetők a bonus fokozatok, addig egy legfeljebb 50cm3-s robogóval nem.

A rendelet azt is szabályozza, hogy minden új belépő – akinek nem volt még, vagy 2 éven túl volt a nevén kötelező biztosítás korábban – A00 fokozatból indul. A bónusz fokozat évente 1 szintet lép előre, de csak abban az esetben, ha nem volt károkozás és a biztosítási időszak folyamán legalább 270 napig megszakítás nélkül volt kötelező a tulajdonos/üzembentartó nevén.

A kötelező biztosítás kötése után a biztosító 45 napon belül köteles besorolni az üzembentartót és járművét a megfelelő bónusz fokozatba, egyúttal pedig bejegyzi az elektronikus kárnyilvántartásba a besorolást. Ha nem tudja egyértelműen beazonosítani a bonus-malus fokozatot, akkor A00-ra sorolja vissza kötelezőt, ennek megfelelően módosítja a díjat, erről pedig értesítőt küld az üzembentartónak.

A bónusz fokozatok (az A00-hoz képest balra csökken, jobbra emelkedik, az M04 miatt a legtöbb pótdíjjal kell számolni; a B10-nél a legtöbb kedvezménnyel):

M04, M03, M02, M01, A00, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10

A személygépjármű, és a motorkerékpár kötelező biztosítás bónusz besorolás az alábbi táblázat szerint történik:

bonus-malus fokozatok táblázata

Más gépjármű kategóriák esetén a kötelező biztosítás bónusz besorolás – pl.: autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató – más táblázat szerint történik.

A bonus-malus fokozat kiszámítása nem nehéz, sőt mi sem egyszerűbb a fenti táblázat segítségével, kalkulátor nem is kell hozzá, de a számításhoz szükség van még:

 1. a kiinduló bónusz fokozatra, pl: B10,
 2. hány károkozás történt abban az évben, pl: 1 kár (ha önnek okoztak kárt, az nem számít!),

A táblázat ennek megfelelő részét keressük ki, majd olvassuk le az évfordulótól esedékes új kgfb bonus-malus fokozatot.

Nagyon fontos, hogy csak akkor tudjuk kiszámítani a ránk vonatkozó következő évfordulótól esedékes fokozatot, ha pontosan tudjuk, hogy mi volt az előző évben érvényes bónusz. Ha nem biztos benne, hogy milyen bonus-malus fokozatban van az autó, akkor több helyen is utánanézhet, érdeklődhet:

 1. a biztosítási ajánlaton,
 2. a biztosítási kötvényen,
 3. a biztosító által, az előző évben küldött évfordulós értesítő levélen,
 4. ha már megkapta a következő évre esedékes díjértesítőt, akkor ezen a dokumentumon,
 5. felhívhatja a biztosítójának központi telefonszámát vagy ellátogathat a legközelebbi ügyfélkapcsolati pontra, ahol azonosítás után, meg tudják mondani az ön jelenlegi kgfb bónuszát.

Arra a kérdésre, hogy „milyen bonus malus fokozatban vagyok?” azonnali választ tud adni a biztosítója, akinél a kötelező biztosítást kötötte. Amennyiben alkuszon keresztül vagy online kalkulátor segítségével kötötte a biztosítását, akkor is az a biztosító, amelynél létrejött a szerződés, értesítőt küld a sikeres biztosítás kötésről biztosítási kötvény formájában.

Amennyiben már több éve szerződője az adott biztosítónak, akkor a legegyszerűbb, és leggyorsabb módja annak, hogy tájékozódjon az aktuális bonus-malus fokozatról, ha felkeresi biztosítója ügyfélkapcsolati pontját, vagy felhívja a központi telefonos elérhetőségét.

Mi történik baleset okozásakor?

Ha az adott biztosítási időszak alatt károkozás történt, akkor 2 lépcsőt esik vissza a bonus fokozat, ha több kár történik, akkor – erősen leegyszerűsítve – annyiszor 2 fokot lép vissza, ahány kárt okozott.

A fentebb látható táblázat alapján könnyen kiszámíthatja, hogy milyen fokozatban lesz a kötelezője károkozása miatt a következő évforduló után.

Ha káresemény történt, és a biztosító kifizette a károsult részére a jármű javításának költségeit, illetve bármilyen egyéb ezzel az eseménnyel kapcsolatos költséget, akkor erről értesítőt küld a károkozó részére. Ebben az értesítőben részletesen tájékoztatnak a kifizetett kárösszegről és arról, hogy a bonus fokozat hogyan változik.

Az értesítő arra is felhívja a figyelmet, hogy a kötelező biztosítás bónusz besorolás nem változik, ha a megállapított, és kifizetett kárösszeget visszafizeti a károkozó a biztosító számlájára. A visszafizetésre az értesítő kézhezvételétől számított 45 napon belül van lehetőség átutalással. A kifizetett kár visszatérítése nem kötelező, de így lehetőség nyílik megőrizni az összegyűjtött bonus-malus fokozatot.

Ha más okozta a kárt nekem, én veszíthetek bónuszt?

Röviden: Nem; Bővebben: Esetleg casco bónuszt. A casco bónuszt is csak abban az esetben veszíthet, ha a kár okozója nem ismert és önnek saját zsebből, illetve a casco biztosítási szerződése terhére kell megjavíttatnia a gépjárművet.

A kötelező és a casco hasonlóan, de nem egyformán működik, ami a bónusz fokozatot illeti. Mind a két esetben lehet bónuszt veszíteni, ha igénybe vette a biztosító szolgáltatásait.

A kötelező biztosítás bónusz elvesztése

Az évekig gyűjtött fokozatok 2 év elteltével évülnek el, tehát, ha ön az előző járművétől számított 2 éven belül vásárol a saját nevére másik járművet, akkor át tudja soroltatni a bonus fokozatokat. Ezáltal pedig nem kell, hogy kötelező biztosítás bónusz elvesztése miatt fájjon a feje és A00 kezdő szintről indulnia az új autó esetén. De mi történik, ha kicsúszott a 2 éves periódusból? Ebben az esetben sajnos elévültek a bónuszai, tehát a kezdő A00-ról, új belépőként kell elkezdenie a gyűjtést.

Korábban, ha díjnemfizetéssel szűnt meg a biztosítás, akkor a kötelező biztosítás bónusz elvesztése volt az egyik büntetés a rendszer részéről. Ha díjelmaradás miatt törölték a szerződést, akkor az újra kötésnél a biztosítási tanácsadó, vagy a kalkulátor már csak az A00-s díjat tudta kiajánlani. Ez szerencsére megszűnt, így ezzel az opcióval sem szükséges számolni, ha tart a bónusz elvesztésétől.

A bonus malus fokozat átvezetése

Új belépő

Ez az az eset, amikor nincs mit tenni, A00-ból kell kezdenünk, a bonus-malus rendszer adta kedvezmények gyűjtögetését. Új belépő nem csak az a személy, illetve cég lehet, akinek valóban nem volt még soha jármű a nevén, hanem az is kerülhet ebbe a kategóriába, akinek 2 éven túl volt biztosítása.

Ez azokban az esetekben fordulhat elő, ha

 1. a tulajdonos/üzembentartó nevén 2 éven túl volt jármű. Ahogy már említettük, így kicsúszott abból a bizonyos 2 éves periódusból, amely az előző jármű eladása, üzembentartó cseréje vagy forgalomból történő végleges kivonása, és az új gépjármű vásárlása között telt el. Ezzel tulajdonképpen elévült a bonus-malus fokozat és elveszítette az üzembentartó.
 2. más gépjármű kategóriára gyűjtött bónusz fokozatokat. Ez abból fakad, hogy a kötelező biztosítás bonus malus fokozat átvezetése nem lehetséges jármű kategóriák között, így a biztosítók sem a kárelőzményeit (ha okozott, ha nem) és a bónuszt sem vehetik figyelembe egy új biztosítás kötésénél. Tehát például személyautón gyűjtött bonus-malus fokozat átvezetése nem lehetséges motorra vagy teherautóra.

Van megszűnt előzmény biztosítási szerződés

A kötelező biztosítás bónusz fokozatok átvezetése egyszerűen megtörténik, amennyiben van valamilyen előzmény biztosítási szerződés, amely már megszűnt. Ennek az előzmény kgfb-nek az adatait a biztosítónak kötelező felvezetnie a belügyminisztérium által üzemeltetett elektronikus kártörténeti nyilvántartás (KÁNYA) felületére, de emellett pedig kártörténeti igazolást is küldenek a biztosítók az ügyfeleknek.

Az átvezetés mindig az elektronikus kárnyilvántartás alapján történik annak ellenére, hogy bónuszigazolást nyújt be a biztosítás szerződője. A papíralapú kártörténeti igazolást kötelesek figyelembe venni a biztosítók, azonban nem ez alapján sorolják be, vezetik át a bonus-malus fokozatot, hanem az elektronikus rendszer alapján.

Az átsoroláshoz elégséges a biztosítás megkötésekor megadni a tanácsadónak vagy a kalkulátor megfelelő kérdésénél, hogy van megszűnt előzmény szerződése, az előző kgfb biztosítójának nevét, az előző gépjármű rendszámát és az előző kgfb kötvényszámát. Ez a három adat már elég ahhoz, hogy az új járművön ne A00 fokozattal, hanem a korábban gyűjtött szintnek megfelelően kapjon biztosítási díjajánlatot.

Párhuzamos üzemeltetés, vagyis van másik, ugyanabba a kategóriába tartozó jármű az üzembentartó/tulajdonos nevén

A párhuzamos üzemeltetés nagyon sok esetben előfordul, de az alábbi két eset legjellemzőbb:

 1. A tulajdonos/üzembentartó több azonos kategóriába sorolt járművet tart, tehát több autója, vagy több motorkerékpárja, vagy több teherautója van. Ekkor minden járműre egymás mellett, párhuzamosan fut a kgfb bonus-malus fokozatok gyűjtése. A több járműből egy vagy több bónusza felszabadul, akkor természetesen egy másik járműre azokat is átviheti.
 2. Nem csak úgy lehet valaki párhuzamos üzemeltető, hogy a tulajdonos/üzembentartó ténylegesen egymás mellett tart több járművet. Gyakori eset, hogy egy átmeneti időszakban, egyszerre van a tulajdonában a régi autó és az új (akár csak 1-2 napig). Amikor a régi autó, motor vagy bármely más járműve még eladás alatt van, de még nem sikerült megtalálni a jármű új gazdáját, de az új „családtag” már megérkezett, akkor az új járműre a régi eladásáig A00 fokozattal lehet csak kötelező biztosítást kötni.

Az átmeneti időszak alatt a tulajdonos kénytelen egy magasabb biztosítási összeggel elkezdeni az új autó kötelező biztosítását, azonban, amint eladták a régi autót, akkor annak a bónusz fokozata felszabadul, és az adásvételi keltétől számítva a biztosítási év további részében már egy kedvezményesebb díjra állítja át a biztosító a kgfb díját, amennyiben ezt kéri az üzembentartó.

A párhuzamos üzemeltetést fontos, hogy jelezze a biztosítás megkötésekor a tanácsadójának, vagy az online kalkulátor felületén az erre irányuló kérdésnél a „van párhuzamosan biztosított másik járművem” opciót válassza. Nagyon fontos, mert teljesen más összegbe kerül a kötelező egy új belépőnek A00-ban, egy párhuzamosan másik járművel rendelkezőnek A00-ban és egy bónusz átvezetéses ügyfélnek, valamilyen magasabb bónusszal.

Kötelező bónusz – casco bónusz, mi a különbség?

A kötelező és casco bónusz nagyon hasonló, mégis teljesen különböző, de akár össze is függhet. Ha ez egy pillanatra megzavarta, akkor ne aggódjon, nem önnél van a hiba.

Mind a kettő biztosítás gépjármű biztosítás és mind a kettőben lehet bónuszt gyűjteni, és veszíteni, és ez befolyásolja is, hogy mennyibe kerül a biztosítás, de nagyjából itt meg is áll a hasonlóság.

A biztosítók kedvezményt (magasabb casco bónuszt) adhat, ha magasabb kötelezős bónusszal rendelkezik a casco kötésekor.

Nézzük meg röviden összefoglalva, hogy melyik, hogyan működik:

kgfb bonus malus

A kgfb bonus malus fokozatokról már sok szó esett, ezért összefoglalva a legfontosabbak: a kötelező biztosítás az általunk másoknak okozott kárt fizeti. A bónusz fokozatokat törvényileg kötelező kapni kármentességkor és elveszíteni kár okozásakor, jármű-kategóriánként lehet gyűjteni és nem lehet átvinni más kategóriájú járműre. Törvényileg szabályozott, hogy a fokozatok M04 foktól B10-ig tartanak.

Casco bonus

A casco nem kötelezően megkötendő biztosítás. A casco a saját járművünk védelmére használhatjuk, lopás, elemi kár, töréskár, üvegkár esetén, amelyben egy önrész levonásával a biztosítók kifizetik a biztosított kárát. Ennél a biztosításnál teljesen mindegy, hogy ki miatt keletkezett a kár, az önrész levonásával térül. A casco bónusz nincs törvényileg szabályozva, ezért a biztosítók saját hatáskörben találják ki a bónusz lépcsőket, hogy hány százalék kedvezményt adnak, illetve, hogy milyen fokozatból indul egy új casco szerződés.

Mindezért sajnos nem is lehet egy általános leírást adni arról, hogy a casco bónuszok hogyan működnek, mert ahány biztosító, annyi módon adja, illetve veszi el és kapcsol hozzá kedvezményt.

Nyugdíj előtakarékossági lehetőségek bármilyen pénztárca mérethez

Milyen nyugdíj előtakarékossági lehetőségek vannak, amely fiataloknak, idősebbeknek, kevesebb pénzből élőknek vagy a nagyobb jövedelemmel rendelkezőknek is jó lehet? Mai cikkünkben összeszedjük!

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül?

A kötelező biztosítást mindig az üzembentartó köti meg a gépjárműre, de mi a helyzet, ha az üzembentartó nem vezet? Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül? Mi a teendő ilyenkor?

Kötelező biztosítás késve fizetés, mennyi a türelmi idő?

A kötelező biztosítás késve fizetése csak akkor probléma, ha már a türelmi idő is lejárt. Ennek ellenére érdemes mindig az esedékesség első napjára befizetni a biztosítási díjakat.

Ön tudja, miből fog majd megélni nyugdíjas korában?

Feltétlenül bízik az állam által nyújtott nyugellátásban? Ne tegye, mutatjuk a kalkulációt!

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

A kötelező biztosítás, ha használt autót vásárolt, akkor van néhány szabály, amit jó, ha tud. Ezzel pedig megkönnyítheti az ügyintézést a biztosítás kötéstől az átírásig.

Adójóváírás: Így tehet szert évről évre extra pénzre

Varázslat nem létezik, sem pénzt termő fa, azonban egy-két jól megválasztott megtakarítással akár éves szinten több százezer forintot érő adó-visszaigényléssel tudja duzzasztani a számláit. A mai cikkünkből megtudja, melyek ezek!

Egészségpénztár mint nyugdíj-megtakarítás?

Milyen kiadásai vannak egy nyugdíjasnak? Sokféle lehet, mindenkinek más és más, egy dolog viszont biztos: a legtöbb nyugdíjasnak magasak az egészségügyi kiadásai. Miért ne készülne fel ezért a nyugdíjas éveire egészségpénztárral?

Nyugdíjbiztosítás vélemények: szabad-e hinni a netes véleményeknek?

Ma már mindenről lehet véleményeket olvasni. Független platformokon fejezhetik ki a felhasználók, vásárlók a gondolataikat. De vajon minden esetben jó ötlet ez?

Nyugdíj előtakarékossági lehetőségek bármilyen pénztárca mérethez

Milyen nyugdíj előtakarékossági lehetőségek vannak, amely fiataloknak, idősebbeknek, kevesebb pénzből élőknek vagy a nagyobb jövedelemmel rendelkezőknek is jó lehet? Mai cikkünkben összeszedjük!

7+1 dolog, amitől függ a kötelező biztosítás díja

Sokan teszik fel a kérdést: „Mitől függ a kötelező biztosítás díja?” Erre nagyon nehéz válaszolni, hiszen a biztosítóknak is sokféle adatot kell beleépíteniük a tarifáikba. Cikkünkben kísérletet teszünk rá, hogy néhány lényeges elemet kiemeljünk, amitől függhet a kgfb díja.

Nyugdíj előtakarékossági lehetőségek bármilyen pénztárca mérethez

Milyen nyugdíj előtakarékossági lehetőségek vannak, amely fiataloknak, idősebbeknek, kevesebb pénzből élőknek vagy a nagyobb jövedelemmel rendelkezőknek is jó lehet? Mai cikkünkben összeszedjük!

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül?

A kötelező biztosítást mindig az üzembentartó köti meg a gépjárműre, de mi a helyzet, ha az üzembentartó nem vezet? Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül? Mi a teendő ilyenkor?

késve fizetés, türelmi idő

Kötelező biztosítás késve fizetés, mennyi a türelmi idő?

A kötelező biztosítás késve fizetése csak akkor probléma, ha már a türelmi idő is lejárt. Ennek ellenére érdemes mindig az esedékesség első napjára befizetni a biztosítási díjakat.

nyugdíj

Ön tudja, miből fog majd megélni nyugdíjas korában?

Feltétlenül bízik az állam által nyújtott nyugellátásban? Ne tegye, mutatjuk a kalkulációt!

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

A kötelező biztosítás, ha használt autót vásárolt, akkor van néhány szabály, amit jó, ha tud. Ezzel pedig megkönnyítheti az ügyintézést a biztosítás kötéstől az átírásig.