Bonus-malus fokozatok: így lesz egyre kedvezőbb a kötelező biztosítása

Főoldal 9 blog 9 Bonus-malus fokozatok: így lesz egyre kedvezőbb a kötelező biztosítása

Akinek van autója, az biztos, hogy találkozott már a bonus-malus fokozatok rendszerével, de kevesen tudják, hogy hogyan működik és milyen szabályai vannak. Összefoglaltuk a tudnivalókat a bonus-malus rendszerről, amit minden gépjármű tulajdonosnak kötelező ismernie, hogy ne a kalkulátor végeredményénél érje meglepetés és döbbenjen meg, hogy mennyibe kerül a biztosítása.

Mi a bonus-malus rendszer?

A kötelező biztosítás bónusz fokozatok rendszere egy jutalmazási/büntetési rendszer, amely a biztosítóktól független és szinte minden jármű tulajdonosra vonatkozik. A 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet szigorúan szabályozza a hatályát, felhasználását, átvezetését, elvesztését, a biztosítóknak pedig ezen szabályok szerint eljárva kell a bónuszt jóváírni a kgfb -n, illetve a végleges fizetendő díjat megállapítani.

A biztosítók 60 napra előre kihirdetett díjtáblázataiban ismertetik az alapdíjaikat és minden más faktort is, amely befolyásol(hat)ja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás árát. Így, ha megnyitjuk bármely biztosító táblázatát, vagy számítást végzünk bármelyik alkusz biztosítás kalkulátor felületén, akkor azt látjuk, hogy a kötelező biztosítás díjának számításában egy faktornak számít a sok közül a bónusz, illetve malus fokozat.

A bonus-malus fokozat személyhez és autóhoz kötött. Az autóhoz kötöttség azt jelenti, hogy nem vihető át másik járműre (például párhuzamosan üzemeltetett másik autóra) mindaddig, amíg a jármű eladásával, üzembentartó cseréjével, vagy a forgalomból történő végleges kivonással fel nem oldják azt és átvezethetővé nem teszik.

A személyhez kötöttséget nem lehet feloldani, a bónusz fokozatok nem adhatók át más személy részére, sem részben, sem egészben, az autó adásvételekor vagy üzembentartó cseréjekor nem örökli meg az új tulajdonos vagy üzembentartó. A gyűjtött bonus-malus fokozatok mindaddig megmaradnak az adott személy nevén, ameddig járművet üzemeltet, azt követően pedig, amíg el nem évülnek.

Kötelező biztosítás bónusz besorolás, bonus-malus fokozat kiszámítása

A bonus fokozat minden olyan kármentesen közlekedő gépjármű után jár, amely az említett rendelet szerint a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozik. Ilyen jármű a személygépjármű, de például az 50 cm3 hengerűrtartalom alatti segédmotoros kerékpárok nem tartoznak a rendszer hatálya alá. Ez azt jelenti, hogy míg egy személyautóval gyűjthetők a bonus fokozatok, addig egy legfeljebb 50cm3-s robogóval nem.

A rendelet azt is szabályozza, hogy minden új belépő – akinek nem volt még, vagy 2 éven túl volt a nevén kötelező biztosítás korábban – A00 fokozatból indul. A bónusz fokozat évente 1 szintet lép előre, de csak abban az esetben, ha nem volt károkozás és a biztosítási időszak folyamán legalább 270 napig megszakítás nélkül volt kötelező a tulajdonos/üzembentartó nevén.

A kötelező biztosítás kötése után a biztosító 45 napon belül köteles besorolni az üzembentartót és járművét a megfelelő bónusz fokozatba, egyúttal pedig bejegyzi az elektronikus kárnyilvántartásba a besorolást. Ha nem tudja egyértelműen beazonosítani a bonus-malus fokozatot, akkor A00-ra sorolja vissza kötelezőt, ennek megfelelően módosítja a díjat, erről pedig értesítőt küld az üzembentartónak.

A bónusz fokozatok (az A00-hoz képest balra csökken, jobbra emelkedik, az M04 miatt a legtöbb pótdíjjal kell számolni; a B10-nél a legtöbb kedvezménnyel):

M04, M03, M02, M01, A00, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10

A személygépjármű, és a motorkerékpár kötelező biztosítás bónusz besorolás az alábbi táblázat szerint történik:

bonus-malus fokozatok táblázata

Más gépjármű kategóriák esetén a kötelező biztosítás bónusz besorolás – pl.: autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató – más táblázat szerint történik.

A bonus-malus fokozat kiszámítása nem nehéz, sőt mi sem egyszerűbb a fenti táblázat segítségével, kalkulátor nem is kell hozzá, de a számításhoz szükség van még:

 1. a kiinduló bónusz fokozatra, pl: B10,
 2. hány károkozás történt abban az évben, pl: 1 kár (ha önnek okoztak kárt, az nem számít!),

A táblázat ennek megfelelő részét keressük ki, majd olvassuk le a biztosítási évfordulótól esedékes új kgfb bonus-malus fokozatot.

Nagyon fontos, hogy csak akkor tudjuk kiszámítani a ránk vonatkozó következő évfordulótól esedékes fokozatot, ha pontosan tudjuk, hogy mi volt az előző évben érvényes bónusz. Ha nem biztos benne, hogy milyen bonus-malus fokozatban van az autó, akkor több helyen is utánanézhet, érdeklődhet:

 1. a biztosítási ajánlaton,
 2. a biztosítási kötvényen,
 3. a biztosító által, az előző évben küldött évfordulós értesítő levélen,
 4. ha már megkapta a következő évre esedékes díjértesítőt, akkor ezen a dokumentumon,
 5. felhívhatja a biztosítójának központi telefonszámát vagy ellátogathat a legközelebbi ügyfélkapcsolati pontra, ahol azonosítás után, meg tudják mondani az ön jelenlegi kgfb bónuszát.

Arra a kérdésre, hogy „milyen bonus malus fokozatban vagyok?” azonnali választ tud adni a biztosítója, akinél a kötelező biztosítást kötötte. Amennyiben alkuszon keresztül vagy online kalkulátor segítségével kötötte a biztosítását, akkor is az a biztosító, amelynél létrejött a szerződés, értesítőt küld a sikeres biztosítás kötésről biztosítási kötvény formájában.

Amennyiben már több éve szerződője az adott biztosítónak, akkor a legegyszerűbb, és leggyorsabb módja annak, hogy tájékozódjon az aktuális bonus-malus fokozatról, ha felkeresi biztosítója ügyfélkapcsolati pontját, vagy felhívja a központi telefonos elérhetőségét.

Mi történik baleset okozásakor?

Ha az adott biztosítási időszak alatt károkozás történt, akkor 2 lépcsőt esik vissza a bonus fokozat, ha több kár történik, akkor – erősen leegyszerűsítve – annyiszor 2 fokot lép vissza, ahány kárt okozott.

A fentebb látható táblázat alapján könnyen kiszámíthatja, hogy milyen fokozatban lesz a kötelezője károkozása miatt a következő évforduló után.

Ha káresemény történt, és a biztosító kifizette a károsult részére a jármű javításának költségeit, illetve bármilyen egyéb ezzel az eseménnyel kapcsolatos költséget, akkor erről értesítőt küld a károkozó részére. Ebben az értesítőben részletesen tájékoztatnak a kifizetett kárösszegről és arról, hogy a bonus fokozat hogyan változik.

Az értesítő arra is felhívja a figyelmet, hogy a kötelező biztosítás bónusz besorolás nem változik, ha a megállapított, és kifizetett kárösszeget visszafizeti a károkozó a biztosító számlájára. A visszafizetésre az értesítő kézhezvételétől számított 45 napon belül van lehetőség átutalással. A kifizetett kár visszatérítése nem kötelező, de így lehetőség nyílik megőrizni az összegyűjtött bonus-malus fokozatot.

Ha más okozta a kárt nekem, én veszíthetek bónuszt?

Röviden: Nem; Bővebben: Esetleg casco bónuszt. A casco bónuszt is csak abban az esetben veszíthet, ha a kár okozója nem ismert és önnek saját zsebből, illetve a casco biztosítási szerződése terhére kell megjavíttatnia a gépjárművet.

A kötelező és a casco hasonlóan, de nem egyformán működik, ami a bónusz fokozatot illeti. Mind a két esetben lehet bónuszt veszíteni, ha igénybe vette a biztosító szolgáltatásait.

A kötelező biztosítás bónusz elvesztése

Az évekig gyűjtött fokozatok 2 év elteltével évülnek el, tehát, ha ön az előző járművétől számított 2 éven belül vásárol a saját nevére másik járművet, akkor át tudja soroltatni a bonus fokozatokat. Ezáltal pedig nem kell, hogy kötelező biztosítás bónusz elvesztése miatt fájjon a feje és A00 kezdő szintről indulnia az új autó esetén. De mi történik, ha kicsúszott a 2 éves periódusból? Ebben az esetben sajnos elévültek a bónuszai, tehát a kezdő A00-ról, új belépőként kell elkezdenie a gyűjtést.

Korábban, ha díjnemfizetéssel szűnt meg a biztosítás, akkor a kötelező biztosítás bónusz elvesztése volt az egyik büntetés a rendszer részéről. Ha díjelmaradás miatt törölték a szerződést, akkor az újra kötésnél a biztosítási tanácsadó, vagy a kalkulátor már csak az A00-s díjat tudta kiajánlani. Ez szerencsére megszűnt, így ezzel az opcióval sem szükséges számolni, ha tart a bónusz elvesztésétől.

A bonus-malus fokozatok átvezetése

Új belépő

Ez az az eset, amikor nincs mit tenni, A00-ból kell kezdenünk, a bonus-malus rendszer adta kedvezmények gyűjtögetését. Új belépő nem csak az a személy, illetve cég lehet, akinek valóban nem volt még soha jármű a nevén, hanem az is kerülhet ebbe a kategóriába, akinek 2 éven túl volt biztosítása.

Ez azokban az esetekben fordulhat elő, ha

 1. a tulajdonos/üzembentartó nevén 2 éven túl volt jármű. Ahogy már említettük, így kicsúszott abból a bizonyos 2 éves periódusból, amely az előző jármű eladása, üzembentartó cseréje vagy forgalomból történő végleges kivonása, és az új gépjármű vásárlása között telt el. Ezzel tulajdonképpen elévült a bonus-malus fokozat és elveszítette az üzembentartó.
 2. más gépjármű kategóriára gyűjtött bónusz fokozatokat. Ez abból fakad, hogy a kötelező biztosítás bonus malus fokozat átvezetése nem lehetséges jármű kategóriák között, így a biztosítók sem a kárelőzményeit (ha okozott, ha nem) és a bónuszt sem vehetik figyelembe egy új biztosítás kötésénél. Tehát például személyautón gyűjtött bonus-malus fokozat átvezetése nem lehetséges motorra vagy teherautóra.

Van megszűnt előzmény biztosítási szerződés

A kötelező biztosítás bónusz fokozatok átvezetése egyszerűen megtörténik, amennyiben van valamilyen előzmény biztosítási szerződés, amely már megszűnt. Ennek az előzmény kgfb-nek az adatait a biztosítónak kötelező felvezetnie a belügyminisztérium által üzemeltetett elektronikus kártörténeti nyilvántartás (KÁNYA) felületére, de emellett pedig kártörténeti igazolást is küldenek a biztosítók az ügyfeleknek.

Az átvezetés mindig az elektronikus kárnyilvántartás alapján történik annak ellenére, hogy bónuszigazolást nyújt be a biztosítás szerződője. A papíralapú kártörténeti igazolást kötelesek figyelembe venni a biztosítók, azonban nem ez alapján sorolják be, vezetik át a bonus-malus fokozatot, hanem az elektronikus rendszer alapján.

Az átsoroláshoz elégséges a biztosítás megkötésekor megadni a tanácsadónak vagy a kalkulátor megfelelő kérdésénél, hogy van megszűnt előzmény szerződése, az előző kgfb biztosítójának nevét, az előző gépjármű rendszámát és az előző kgfb kötvényszámát. Ez a három adat már elég ahhoz, hogy az új járművön ne A00 fokozattal, hanem a korábban gyűjtött szintnek megfelelően kapjon biztosítási díjajánlatot.

Párhuzamos üzemeltetés, vagyis van másik, ugyanabba a kategóriába tartozó jármű az üzembentartó/tulajdonos nevén

A párhuzamos üzemeltetés nagyon sok esetben előfordul, de az alábbi két eset legjellemzőbb:

 1. A tulajdonos/üzembentartó több azonos kategóriába sorolt járművet tart, tehát több autója, vagy több motorkerékpárja, vagy több teherautója van. Ekkor minden járműre egymás mellett, párhuzamosan fut a kgfb bonus-malus fokozatok gyűjtése. A több járműből egy vagy több bónusza felszabadul, akkor természetesen egy másik járműre azokat is átviheti.
 2. Nem csak úgy lehet valaki párhuzamos üzemeltető, hogy a tulajdonos/üzembentartó ténylegesen egymás mellett tart több járművet. Gyakori eset, hogy egy átmeneti időszakban, egyszerre van a tulajdonában a régi autó és az új (akár csak 1-2 napig). Amikor a régi autó, motor vagy bármely más járműve még eladás alatt van, de még nem sikerült megtalálni a jármű új gazdáját, de az új „családtag” már megérkezett, akkor az új járműre a régi eladásáig A00 fokozattal lehet csak kötelező biztosítást kötni.

Az átmeneti időszak alatt a tulajdonos kénytelen egy magasabb biztosítási összeggel elkezdeni az új autó kötelező biztosítását, azonban, amint eladták a régi autót, akkor annak a bónusz fokozata felszabadul, és az adásvételi keltétől számítva a biztosítási év további részében már egy kedvezményesebb díjra állítja át a biztosító a kgfb díját, amennyiben ezt kéri az üzembentartó.

A párhuzamos üzemeltetést fontos, hogy jelezze a biztosítás megkötésekor a tanácsadójának, vagy az online kalkulátor felületén az erre irányuló kérdésnél a „van párhuzamosan biztosított másik járművem” opciót válassza. Nagyon fontos, mert teljesen más összegbe kerül a kötelező egy új belépőnek A00-ban, egy párhuzamosan másik járművel rendelkezőnek A00-ban és egy bónusz átvezetéses ügyfélnek, valamilyen magasabb bónusszal.

Kötelező bónusz – casco bónusz, mi a különbség?

A kötelező és casco bónusz nagyon hasonló, mégis teljesen különböző, de akár össze is függhet. Ha ez egy pillanatra megzavarta, akkor ne aggódjon, nem önnél van a hiba.

Mind a kettő biztosítás gépjármű biztosítás és mind a kettőben lehet bónuszt gyűjteni, és veszíteni, és ez befolyásolja is, hogy mennyibe kerül a biztosítás, de nagyjából itt meg is áll a hasonlóság.

A biztosítók kedvezményt (magasabb casco bónuszt) adhat, ha magasabb kötelezős bónusszal rendelkezik a casco kötésekor.

Nézzük meg röviden összefoglalva, hogy melyik, hogyan működik:

kgfb bonus malus

A kgfb bonus malus fokozatokról már sok szó esett, ezért összefoglalva a legfontosabbak: a kötelező biztosítás az általunk másoknak okozott kárt fizeti. A bónusz fokozatokat törvényileg kötelező kapni kármentességkor és elveszíteni kár okozásakor, jármű-kategóriánként lehet gyűjteni és nem lehet átvinni más kategóriájú járműre. Törvényileg szabályozott, hogy a fokozatok M04 foktól B10-ig tartanak.

Casco bonus

A casco nem kötelezően megkötendő biztosítás. A casco a saját járművünk védelmére használhatjuk, lopás, elemi kár, töréskár, üvegkár esetén, amelyben egy önrész levonásával a biztosítók kifizetik a biztosított kárát. Ennél a biztosításnál teljesen mindegy, hogy ki miatt keletkezett a kár, az önrész levonásával térül. A casco bónusz nincs törvényileg szabályozva, ezért a biztosítók saját hatáskörben találják ki a bónusz lépcsőket, hogy hány százalék kedvezményt adnak, illetve, hogy milyen fokozatból indul egy új casco szerződés.

Mindezért sajnos nem is lehet egy általános leírást adni arról, hogy a casco bónuszok hogyan működnek, mert ahány biztosító, annyi módon adja, illetve veszi el és kapcsol hozzá kedvezményt.

Kapcsolódó cikkeink
Legújabb cikkeink