13 eset, amikor segít Önnek a Storno biztosítás

Főoldal 9 blog 9 13 eset, amikor segít Önnek a Storno biztosítás

2021. 07. 22.

A Storno biztosítás hasznos kiegészítője lehet az utasbiztosításnak, hiszen egy útlemondás, vagy útmegszakítás kellemetlen költségekkel járhat. Mai cikkünkben 13 esetet veszünk sorra, amikor az Európai Utazási biztosító útlemondási biztosításának segítségére számíthatunk.

A Storno biztosítás a lemondás és az utazás megszakításának költségeit állja

A külföldre tett látogatás sok szervezést és némely esetben magas díjakat igényel, amelyeknek egy részére az utazás lemondásakor az utazást szervező cég, vagy repülőtársaság lemondási költséget állapíthat meg. Ha ez megtörtént, akkor a befizetett utazásunk árának csak egy részét kaphatjuk vissza, így pedig nem csak az hagy rossz szájízt az egész esettel kapcsolatban, hogy nem tudtunk elutazni, hanem az a bizonyos lemondási költség is ott lebeg a fejünk felett. Az alábbi 9 esetben fizeti a biztosító az utazás lemondásának költségeit:

1. Megbetegedés vagy baleset

A váratlan betegség, vagy baleset így is-úgy is rossz élmény, hát még ha az utazást kénytelen lemondani emiatt az utazás résztvevője. Ezért a biztosítási szerződésen megjelölt személyek bármelyikének váratlan betegsége, vagy balesetekor a Storno biztosítás az összes biztosított útlemondási költségét fedezi. Például, ha egy család összes tagja utazik, ebből az egyik személy beteg lesz, akkor a biztosító nem csak a megbetegedett személy költségeit téríti, hanem az összes családtag utazásával összefüggő vissza nem téríthető díjait, költségeit fedezi.

2. Haláleset

A gyász minden egyéb tevékenységről eltereli a figyelmet, így az utazásról is. Ezért az utazás résztvevőjének halála az utazás kezdetét megelőzően, vagy az utazás résztvevőjének közeli hozzátartozójának halálesete miatti utazás lemondása biztosítási eseménynek minősül. A biztosító ilyen esetben a megfelelő dokumentumok benyújtását követően a lemondási költségek kifizeti.

3. Tűz, elemi kár vagy bűncselekmény által okozott vagyoni kár

A tűz, elemi kár, vagy a betöréses lopás, rablás kockázatokra fedezetet nyújt a lakásbiztosítás, vagy autó esetén a casco, de mi történik, ha ezek valamelyike bekövetkezik és az kihatással van az utazásunkra. Hiszen, ki akar/tud úgy elutazni másnap nyaralni, hogy előző nap betörtek a lakásába? Ugye, ez egy viszonylag nehéz ügy, de a válasz mégis egyszerű. Ha pedig az utazás lemondása megtörténik, akkor a lemondási költségek is megjelennek, így pedig a lakásbiztosítás vagy a casco kifizeti a vagyontárgyakban keletkezett károkat, a Storno biztosítás pedig a lemondás miatt jelentkező költségeket téríti.

4. Utazási okmány eltulajdonítása

Az Európai Unión belül a személyek szabad mozgása alapvető jog, ennek ellenére személyazonosító okmányokra feltétlenül szükség van bármely tagállam területére is lépünk. Ha pedig Unión kívüli úti célunk van, akkor azt csak útlevél segítségével érhetjük el. Mi történik, ha közvetlenül az utazás előtt az útlevelet, a személyi igazolványt, a jogosítványt vagy az autó forgalmi engedélyét ellopják? Abban az esetben, ha ez meggátolja az elutazást és az eltulajdonított iratot még gyorsított eljárásban sem lehet az utazás kezdete előtt beszerezni, akkor az utazás lemondása elkerülhetetlenné válik. A biztosítóhoz bejelentett szolgáltatási igény után a biztosító kártérítést nyújt a lemondási költségek kifizetésével.

5. Munkaviszony megszűnése

A család megélhetése nagyon lényeges pontja a mindennapoknak, így az az élethelyzet, amikor valaki elveszíti a munkáját, jogosulttá teszi, hogy a Storno biztosítás szolgáltatásait igénybe vegye. Ha az utazás résztvevőjének, vagy kiskorú esetén, bármely szülőjének megszűnik a munkaviszonya önhibáján kívül, akkor a szolgáltatás sztornózás költségei téríthetőek a biztosítás által.

6. Váratlan terhesség

A várandósság egy csodálatos dolog, de az örömbe egy kis üröm is vegyülhet, ha a váratlan terhesség megállapításra kerül és ez az utazás kezdete előtt történik, ami pedig befolyásolja az indulást. Ha a résztvevő várandóssága a 10. terhességi hét végéig kiderül, de az utazás/szolgáltatás lefoglalásának időpontjában még nem volt ismert, akkor természetesen aggodalomra nincs ok, mert a Storno biztosítás ilyen esetben is téríti a lemondási költségeket! Fontos, hogy ha a várandósság ténye ismert az utazás lefoglalásakor, akkor ha az utazás záródátuma a várandósság 29. hetén belül van, akkor csak olyan terhességi komplikációk esetén nyújt fedezetet az útlemondásra a biztosító, amelyek megakadályozzák az utazást, egyéb komplikációk esetén nem.

7. Válás

A házasság megromlása magával hozza a válóper indítását. Ha a biztosítottal szemben a házastársa házassági pert indít, akkor a Storno biztosítás kifizeti, mind a biztosított résztvevő személy, mind a vele együtt utazó kiskorú lemondási költségeit.

8. Érettségi vizsgán való megbukás

A tavasz közeledtével megkezdődnek az érettségi vizsgák, ezzel együtt sok sikeres és bizonyos számú sikertelen próbálkozás minden évben akad. Azonban a még vizsga előtt lefoglalt, a sikeres érettségiért járó, a szeretett nagyszülőktől kapott jutalom út a sikertelen érettségi esetén elvész. Nincs más lehetőség, mint egy újabb próbát tenni pótló, vagy javító érettségi során. Sajnos az utazás még így is kárba vész, de szerencsére az útlemondási biztosítás kifizeti ebben az esetben a lemondással járó költségeket

9. Bíróság vagy hatóság által tanúként való beidézés

Előfordulhatnak élethelyzetek, amikor Ön egy baleset, vagy bűncselekmény szem-, vagy fültanúja lesz, vagy egyéb jogi eljárás miatt Önt tanúként idézik be a bíróságra, illetve egyéb hatósághoz. A bírósági idézést megtagadni nem lehet, ezért az utazással történő ütközés bizony a nyaralás elhalasztását, lemondását okozza. A Storno biztosítás szolgáltatásának igénybevételéhez bírósági vagy hatósági idéző végzés másolata, valamint annak igazolása szükséges, hogy a bíróság, vagy hatóság a személyes megjelenéstől nem tekint el, az alól nem adott felmentést.

Utazás megszakításakor, amikor már elhagyta az utazás résztvevője az országot, de valamilyen fontos okból, azonnal haza kell utaznia, akkor a biztosító a Storno biztosítás alapján a fel nem használt napok árát visszafizeti a biztosítottnak, tehát az útlemondási biztosítás térítést nyújt időarányosan a fel nem használt utazási napokra, ha az alábbi 4 váratlan esemény bekövetkezik:

10. Sürgősségi ellátást igénylő betegség, baleset miatti hazaszállítás

A külföldi tartózkodás, legyen az munkaügyben, vagy pihenés miatt, tartogathat egészségügyi problémákat, baleseteket, amelyek itthon is megeshetnek bárkivel. Az utasbiztosítás, amennyiben kötött ilyet, akkor kifizeti az orvosi és mentési költségeket, a sürgősségi orvosi ellátást, valamint a hazaszállítást is, de az utazás megszakítása miatt kieső már kifizetett szolgáltatások költségét nem. Amennyiben a biztosított részesült indokolt sürgősségi orvosi ellátásban külföldön és hazaszállítják, hogy az orvosi ellátását Magyarországon folytathassák, akkor a Storno biztosítás visszatéríti a fel nem használt napokra vonatkozó költségeket. Ha ugyanebben a szerződésben hozzátartozója is biztosítva volt, akkor az ő utazás megszakítását, illetve az utazásának fel nem használt, de kifizetett napjait időarányosan megtéríti a biztosító.

11. Haláleset, otthon maradt közeli hozzátartozó halála

Az utazás résztvevőjének halála egyértelműen azonnal megszakítja az utazást a halott és a vele együtt utazó hozzátartozók számára egyaránt. Az utazó közeli hozzátartozójának, házastársának, élettársának, vagy egyéb közeli hozzátartozójának halála is jogosulttá teszi az utazás megszakítására és a biztosítás szolgáltatásának igénybevételére.

12. Otthon maradt közeli hozzátartozó életveszélyes állapota

Ahogy az előző pontban összefoglalt eset, ez is egy olyan komoly helyzet, ami nem tűr halasztást. Az otthon maradt közeli hozzátartozó életveszélyes állapotakor a Storno biztosítás segít.

13. Tűz, elemi kár vagy bűncselekmény által okozott vagyoni kár

A 3. pontban említett tűz, elemi kár, betöréses lopás, rablás kockázat vonatkozik a külföldön töltött idő megszakítására is. Így a nyaralás megszakításakor a már kifizetett, de fennmaradó idő árát a biztosítás alapján a biztosító visszatéríti.

Forrás: Eub.hu – Biztosítási feltételek 2019 Nyári szezontól – Storno biztosítás EUB2019-01ST

Figyelem! A leírásunk csupán kivonata a Storno biztosítás feltételeinek, ezért cikkünk elolvasása nem helyettesíti a biztosítási feltételek megismerését, elfogadását az online vagy személyesen történő szerződés kötés előtt!