Ezért nem jó megoldás az Európai Egészségbiztosítási Kártya, ha külföldön kell orvoshoz menni

Ezért nem jó megoldás az Európai Egészségbiztosítási Kártya, ha külföldön kell orvoshoz menni

Főoldal 9 blog 9 Ezért nem jó megoldás az Európai Egészségbiztosítási Kártya, ha külföldön kell orvoshoz menni
Főoldal 9 blog 9 Ezért nem jó megoldás az Európai Egészségbiztosítási Kártya, ha külföldön kell orvoshoz menni

A szabad mozgás az Unión belül fontossá teszi, hogy egy határokon átívelő egészségbiztosítás az emberek rendelkezésére álljon. Az Európai Unió a tagállamok állampolgárainak, illetve az EGT egyéb tagállamai lakosainak megoldást kínál az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) által, amelynek sajnos több a hátránya, mint az előnye, ennek ellenére mégis érdemes élni a lehetőséggel.

Mi az Európai Egészségbiztosítási Kártya és mire jó?

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által kiadott, a kötelező egészségbiztosítási rendszerben fennálló biztosítotti jogviszony igazolására alkalmas hatósági okirat. Az EEK nem helyettesíti Magyarországon a TAJ kártyát és számot, ez egyben azt is jelenti, hogy mint egy utasbiztosítás, a kiindulási országban érvénytelen a dokumentum, tehát kizárólag külföldön érvényes. Kiváltása gyors, egyszerű és külföldön történt baleset vagy betegség bekövetkeztekor, orvosilag indokolt esetben nyújthat segítséget az egészségügyi ellátás terheinek viselésében.

„Van EEK-m, akkor minden oké!”

Ez sajnos nem ennyire egyszerű. Számos hátránya van az Európai Egészségbiztosítási Kártya, vagy másik nevén European Health Insurance Card (EHIC) használatának. Kiváltása ingyenes és minden EGT tagállam állampolgárának jár, amennyiben rendelkezik a lakóhelye szerinti tagállamban egészségbiztosítással. Ezért érdemes is kiváltani, de jobb, ha tudja, hogy az EEK használata nem egységes, nem minden tagállamban ugyanazokkal a feltételekkel veheti igénybe az orvosi ellátást a kártyája terhére.

Az EEK kiváltása előzetes tájékozódás nélkül hamis biztonságérzetet adhat, így mindenképpen javasoljuk, hogy a kártya kiváltása előtt részletesen tájékozódjon a NEAK hivatalos tájékoztatójából. Az alábbiakban pedig mi is átnézzük milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal rendelkezik az Európai Egészségbiztosítási Kártya.

Az EEK előnyei

Amennyiben rendelkezik magyarországi kötelező egészségbiztosítással, akkor ingyenesen kiváltható. A kártyát a járási hivatal, vagy közvetlenül a NEAK adja ki kérelem benyújtását követően. A kérelemhez szükség van egy igénylő adatlap kitöltésére, amely letölthető a NEAK honlapjáról, valamint személyazonosságot igazoló okmány, TAJ kártya és bizonyos esetekben egyéb dokumentumok bemutatására is. Ehhez kapcsolódóan előnynek mondható, hogy a kártya a kiváltásától számítva 36 hónapig érvényes, tehát viszonylag sokáig nem kell újra végigjárni a kiadási procedúrát.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltásával jogosultságot szerez az Európai Gazdasági Térség* tagállamaiban az egészségügyi ellátás igénybevételére az adott tagállamban, ahol tartózkodik, ez a fentebb említett problémáktól eltekintve nagyon is hasznos a megbetegedett vagy balesetet szenvedett utazó számára.

* Az Európai Gazdasági Térség tagállamai közé olyan országok is tartoznak, amelyek nem az EU tagjai, azonban az Unió Egységes Piacának kiterjesztése által részesülnek a szabad mozgás adta előnyökből. Az EGT országok a következők: Ausztria, Horvátország, Norvégia, Bulgária, Hollandia, Olaszország, Belgium, Írország, Portugália, Ciprus (kivéve Észak-Ciprus), Izland, Románia, Csehország, Lengyelország, Spanyolország, Dánia, Lettország, Svájc, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Svédország, Észtország, Litvánia, Szlovákia, Finnország, Luxemburg, Szlovénia, Franciaország, Málta, Szerbia, Görögország, Németország.

Hátrányai

Tehát az ügyintézés a járási hivatalok, vagy a NEAK ügyfélszolgálatain nem bonyolult, a kiállítás sem vesz igénybe sok időt, azonban muszáj megnézni, hogy milyen hátrányokkal jár az EEK, ha csak erre támaszkodva indul útnak:

1. Csak szerződött partnereknél használható a kártya

Azt gondolnánk, hogy egy Uniós szinten szabályozott rendszerben bármely tagállam, bármely egészségügyi szolgáltatójához fordulhatunk a gondunkkal. Ez sajnos nem így van, hiszen itt is kizárólag az EEK rendszerrel szerződött kórházakat, rendelőket sorakoztatja fel és bocsájtja rendelkezésére a külföldi állampolgároknak. Képzelje el, hogy baleset éri és mentő érkezik önért. Bizonyos tagállamokban a mentést sem téríti az EEK, emellett pedig a mentő nem biztos, hogy szerződött kórházhoz fogja szállítani, így önnek marad a költségtérítéses lehetőség. Hogy milyen költségekkel jár külföldön az ellátás? Erről már írtunk itt, de olvashat búvárbalesetről idekattintva vagy motorbalesetről Olaszországban itt.

2. Magán egészségügyi ellátásra egyáltalán nem használható az EEK

Tény, hogy a turistaközpontokban és azok környékén inkább csak a magánellátók vannak. Ha ilyen helyre utazik utasbiztosítás nélkül és megbetegszik, vagy baleset éri, de az Európai Egészségbiztosítási Kártya ki lett váltva, akkor nagy valószínűséggel a költségtérítéses ellátás lehet csak a megoldás a problémájára. Ezt természetesen egy megfelelő utasbiztosítással elkerülheti, amely mind a magán, mind az állami szolgáltatók igénybevételére feljogosítja.

3. Nem egységes az igénybe vehető szolgáltatások köre és a finanszírozás

Általánosan igaz az, hogy az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosít a kártya, azonban tagállamonként eltér az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatások köre. Előre pedig nehéz meghatározni, hogy a célországban milyen ellátást fognak részünkre előírni, ha bajban vagyunk. Ez eleve egy hatalmas probléma, hisz baleset ellátásakor csak később derül ki, hogy bizonyos típusú ellátások fedezetére (például mentés) az EEK-t nem fogadják el. Előfordulhat olyan is, hogy a helyi egészségbiztosítás visszatérítéses rendszerben működik, ilyen például Franciaország, Belgium, Luxemburg, Finnország. Ebben az esetben az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor előre kell megfinanszírozni saját magunknak az ellátás költségeit, majd utólag visszatérítik az EEK alapján.

4. Az önrészesedést nem állja az Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az önrészesedés ugyancsak tagállami szabályozástól függ, így ez is nehezen tervezhető költség. Ha előre akarja tudni, hogy ha egészségügyi ellátásra szorul, milyen költségekre számíthat, akkor utazás tájékozódjon a célországról részletesebben! Fontos megemlíteni, hogy míg az Európai Egészségbiztosítási Kártya által nem finanszírozott az egészségügyi ellátás önrészesedése, addig az utazási biztosítások térítik ezt is. Idekattintva megtekintheti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részletes tájékoztatóját a tagállamok által alkalmazott önrészesedésről.

5. Egyéb fontosabb szolgáltatásokat sem fedez

Hazaszállítás költségeinek megtérítése: Ez azért fontos, mert előfordulhatnak olyan betegségek, balesetek, amikor különleges mentőrepülőgépes szállításra van szüksége a betegnek, esetleg olyan állapotban van, hogy menetrendszerinti járattal utazhat, ám több ülés elfoglalására kényszerül. Az EEK alapján ezek költségeit mind saját magának kell állnia, ami többszázezer, de akár millió forintos összegeket jelenthet.

Gyógyászati segédeszközök: A kártya terhére semmilyen gyógyulást segítő segédeszköz vásárlása nem számolható el, így amennyiben szükséges, akkor saját pénztárcát terheli ezeknek a beszerzési költsége is.

Poggyászkárok: Egy baleset bekövetkeztekor előfordul, hogy nem csak a testi épség sérül, hanem a poggyász, vagy a magunkon hordott ruhák is tönkremennek. Ezeknek a térítésére nem nyújt fedezetet a kártya.

Tervezett ellátások: sem az EEK, sem az utasbiztosítás nem fizeti

Az egészségügyi ellátások tekintetében különbséget kell tenni tervezhető és sürgősségi, vagy akut esetek között. A sürgősségi és akut esetek olyan egészségügyi krízishelyzetek, amelyek előre nem láthatóan következtek be, míg a tervezett ellátások, ahogy a neve is mutatja előre eltervezett beavatkozások. Az EEK nem téríti a tervezett ellátásokat, azért hogy az ilyen, előrelátható ellátások, mindig a lakóhely szerinti országban, az állami ellátórendszerben történjenek. Ugyanez igaz az utasbiztosításokra is, ugyanis a biztosítások is az előre nem látható események fedezetére terjednek ki és habár az EEK nem biztosítás, mégis egy korlátozott biztosítási jellegű védelmet nyújt a külföldre utazóknak.

Összességében elmondható, hogy a sok hátrány ellenére érdemes kiváltani az EEK-t, hiszen az ügyintézés idejét leszámítva semmilyen egyéb vonzata nincs a kártya kiadásának.

Ha meggyőztem arról, hogy ne induljon útnak kizárólag az Európai Egészségbiztosítási Kártyával a zsebében, akkor nézzen körül utasbiztosításaink között!

Forrás:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=hu
http://www.oep.hu

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül?

A kötelező biztosítást mindig az üzembentartó köti meg a gépjárműre, de mi a helyzet, ha az üzembentartó nem vezet? Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül? Mi a teendő ilyenkor?

Kötelező biztosítás késve fizetés, mennyi a türelmi idő?

A kötelező biztosítás késve fizetése csak akkor probléma, ha már a türelmi idő is lejárt. Ennek ellenére érdemes mindig az esedékesség első napjára befizetni a biztosítási díjakat.

Ön tudja, miből fog majd megélni nyugdíjas korában?

Feltétlenül bízik az állam által nyújtott nyugellátásban? Ne tegye, mutatjuk a kalkulációt!

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

A kötelező biztosítás, ha használt autót vásárolt, akkor van néhány szabály, amit jó, ha tud. Ezzel pedig megkönnyítheti az ügyintézést a biztosítás kötéstől az átírásig.

Mikor kell megkötni a kötelező biztosítást?

Ha nem tudjuk, hogy milyen határidők vonatkoznak ránk, akkor nem is tudjuk azokat betartani. Pedig a kötelező biztosítás megkötésénél nagyon fontosak a határidők. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amikor már rendelkezni kell kgfb-vel.

Hackelje meg a biztosító kárrendezését a nagyobb kárkifizetésért!

Ma már szinte mindennel kapcsolatban találni interneten egy lifehack-et. Miért ne használnánk a kreativitásunkat arra, hogy a biztosító kártérítése is jobb legyen. Egy egyszerű lifehack trükköt mutatunk be, amivel magasabb kárkifizetést is el lehet érni.

Nyugdíj-előtakarékosság okosan – Így készüljön fel idős éveire

Egyes dolgok a legtöbbünket elérnek az életben. Ilyen a nyugdíj is, ami a jelenlegi gazdasági és demográfiai helyzet miatt égető kérdéssé vált. Kérdés tehát az, hogy vajon mikortól kell elkezdeni gondoskodni a nyugdíjas évekről?

Életbiztosítás nyugdíjasoknak: ezért éri meg megkötni

Az ember szeret biztonságban, nyugalomban élni, de ugyanezt kívánja a szeretteinek. Habár az ember utolsó földön töltött pillanatival elég nagy költséget ró a családjára, mégis van arra lehetőség, hogy ezt a terhet az elhunyt levegye a gyermekei, unokái, szerettei válláról.

Adójóváírás: Így tehet szert évről évre extra pénzre

Varázslat nem létezik, sem pénzt termő fa, azonban egy-két jól megválasztott megtakarítással akár éves szinten több százezer forintot érő adó-visszaigényléssel tudja duzzasztani a számláit. A mai cikkünkből megtudja, melyek ezek!

Bonus-malus fokozatok: így lesz egyre kedvezőbb a kötelező biztosítása

A bonus-malus rendszer ugyanúgy az autósok mindennapjait képezi, mint maga a kötelező biztosítás. Ennek ellenére a kevés autós van tisztában azzal, hogy hogyan működik a bónusz gyűjtése, elvesztése, átvezetése. Ha nem szeretne meglepetéseket a kötelezőjével kapcsolatban, olvassa el cikkünket!

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül

Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül?

A kötelező biztosítást mindig az üzembentartó köti meg a gépjárműre, de mi a helyzet, ha az üzembentartó nem vezet? Köthető autó biztosítás jogosítvány nélkül? Mi a teendő ilyenkor?

késve fizetés, türelmi idő

Kötelező biztosítás késve fizetés, mennyi a türelmi idő?

A kötelező biztosítás késve fizetése csak akkor probléma, ha már a türelmi idő is lejárt. Ennek ellenére érdemes mindig az esedékesség első napjára befizetni a biztosítási díjakat.

nyugdíj

Ön tudja, miből fog majd megélni nyugdíjas korában?

Feltétlenül bízik az állam által nyújtott nyugellátásban? Ne tegye, mutatjuk a kalkulációt!

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

A kötelező biztosítás, ha használt autót vásárolt, akkor van néhány szabály, amit jó, ha tud. Ezzel pedig megkönnyítheti az ügyintézést a biztosítás kötéstől az átírásig.

Mikor kell megkötni a kötelező biztosítást?

Ha nem tudjuk, hogy milyen határidők vonatkoznak ránk, akkor nem is tudjuk azokat betartani. Pedig a kötelező biztosítás megkötésénél nagyon fontosak a határidők. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amikor már rendelkezni kell kgfb-vel.