Mi a felelősségbiztosítás? Mit jelent, mire jó, ki köthet ilyet és milyenre van szüksége Önnek?

Főoldal 9 blog 9 Mi a felelősségbiztosítás? Mit jelent, mire jó és ki köthet ilyet?

2024. 02. 28.

A felelősségbiztosítás sokféle lehet. Lehet magánemberi, lehet céges felelősségbiztosítás, de van egy olyan is közöttük, amelyet mindenki ismer: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. A felelősségbiztosítás nagyon hasznos, de mégis sokan – főleg magánszemélyek – nem tudják, hogy mire is jó. Mai cikkünkben végignézzük, hogy mi a felelősségbiztosítás, mit jelent, mire jó és ki köthet ilyet.

A civilizált társadalom egyik nagy vívmánya, hogy a társadalomban együtt élő emberek felelősséget vállalnak a másik személy egészsége, testi épsége, ellátása, illetve annak vagyontárgyai iránt is. Ezek egy részének megoldására jött létre a TB vagy a nyugdíj is, amellyel az adott országban élők bizonyos összegek az állam részére történő átengedésével ellátásban részesítenek kisebb csoportokat, például a nyugdíjasokat, vagy éppen a betegeket. Ezzel szociális hálót képeznek az elesett, segítségre szoruló embertársak megsegítésére.

Mindemellett pedig az ország állampolgárainak törvényi kötelességük a cselekedeteikért, tevékenységeikért is felelősséget vállalni.

Ha az embereknek törvény adta kötelezettségük, hogy cselekedeteikért, tevékenységeikért felelősséget vállaljanak, akkor előfordulnak olyan esetek is, amikor valaki szándékosan, gondatlanságból esetleg súlyos gondatlanság miatt, vagy véletlenül kárt okoz a másiknak. Ekkor lép színre a felelősségbiztosítási védelem, hogy az okozott kárt megtérítse.

Mit jelent és mire jó a felelősségbiztosítás? A felelősségbiztosítás célja

„Ki a felelős ezért?” – kérdezi feddőn az anya a gyermekeit, amikor meglátja a kiöntött vizet a konyhapadlón. Ilyenkor nincs szükség felelősségbiztosításra, azonban már gyermekkorban is szembesülünk a felelősség kérdésével. A felelősség felnőttkorban kiemeltebb szerepet kap, hisz házat, autót vásárlunk, munkát vállalunk, vállalkozásba kezdünk, gyermeket nevelünk, háziállatot gondozunk, sportolunk, utazunk. Ezek mind olyan helyzetek, amelyek magukban hordozzák annak a lehetőségét, hogy vétlenül valakinek vagyoni vagy személyi sérüléses kárt okozunk.

Ilyen esetek pénzbeli megoldására jöttek létre a felelősségbiztosítások, amelyek lehetnek kötelezőek, például egy vállalkozói felelősségbiztosítás esetén a szakmai felelősségbiztosítás, vagy egy gépjármű üzemeltetőjének a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. De nem csak kötelező felelősségbiztosítások léteznek, hanem javasoltak is, ilyen lehet egy céges általános felelősségbiztosítás vagy egy magánemberi felelősségbiztosítás is. Ha gondatlanul, véletlenül okoz kárt valakinek, de van felelősségbiztosítása, akkor számíthat arra, hogy a bíróság által a károsultnak megítélt összegeket a biztosító kifizeti ön helyett.

A felelősségbiztosítás formái

Szakmai felelősségbiztosítás

Hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz, ez a biztosítás is kötelező, illetve kötelező rendelkeznie annak, akinek tevékenységéhez ez törvényileg előírt. Talán a legismertebb ezek közül az orvosi felelősségbiztosítás, amely minden egészségügyi vagy szociális területen tevékenykedő magánszemélynek, egyéni vállalkozónak vagy cégnek szükséges, de már kevesebben tudják, hogy szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel más foglalkozások végzőinél is szükséges.

A szakmai felelősségbiztosítás megléte az alábbi néhány foglalkozás esetében kötelező még:

Mire jó a szakmai felelősségbiztosítás?

Ha a biztosított a munkája végzése közben kárt okoz akkor, ha a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik például egy orvosi kezelés esetén félrediagnosztizálás történik, emiatt pedig nem a megfelelő kezelést kapja meg a páciens, ennek köszönhetően pedig valamilyen maradandó károsodást szenved, akkor a bíróság által megítélt kártérítést az orvos helyett a biztosító téríti meg a páciens részére.

Általános felelősségbiztosítás

Az általános felelősségbiztosítás a szakmaitól eltérően csak egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy cégként köthető meg szinte bármilyen tevékenység végzéséhez. Az általános felelősségbiztosításon belül választhat:

 • Tevékenységi felelősségbiztosítást,
 • munkáltatói felelősségbiztosítást,
 • szolgáltatói felelősségbiztosítást,
 • termékfelelősség-biztosítást,
 • környezetszennyezési felelősségbiztosítást,
 • környezetvédelmi felelősségbiztosítást. (Új: 2024 januárjától hulladéktermelőknek és hulladék-kezelőknek kötelező a biztosítás megléte.)

Biztosítótól függ, hogy milyen egyéb kiegészítőkkel teheti még teljesebbé a felelősségbiztosítását, hiszen magában nem feltétlen felel meg a tevékenységének. Ilyen kiegészítő lehet például a területi hatály kiterjesztése Európára vagy az egész világra; teljesítési segédek (alvállalkozók biztosítása, megbízottak) biztosítottak; ingatlanbérlői felelősségbiztosítás; stb.

Mire jó az általános vállalkozói felelősségbiztosítás?

Bizonyos tevékenységek esetén, akiknek kötelező a biztosítás megléte, csak a szakmai felelősségbiztosítás tud segíteni, de egyes esetekben, például környezetvédelmi felelősségbiztosítás, amely ugyancsak kötelező bizonyos esetekben a tevékenység végzéséhez. Az, hogy önnek kötelező megkötni a biztosítást, vagy csak ajánlott, attól függ, hogy ön milyen tevékenységet végez.

 

 • Ki az ön célcsoportja?
 • Milyen szolgáltatást/terméket nyújt nekik?
 • A szolgáltatás/termék okozhat-e kárt (pl: Ha gyártás/bérgyártás a tevékenység, akkor a hibás gyártásból fakadhat-e kártérítési kötelezettség?)
 • Ha kötelezhetik önt kártérítésre, akkor milyen mértékű lehet ez? Százezres, milliós, netán tízmilliós összeget jelenthet a kártérítés?
 • Egy ilyen incidens bekövetkezése, illetve egy ilyen kártérítési összeg kifizetése veszélyezteti-e a cége üzletmenet-folytonosságát?

Ha nem biztos benne, kérje tanácsunkat, szívesen segítünk Önnek is!

Tornai Edit

Felelősségbiztosítást keres?

Kérje segítségünket! Megtaláljuk, amire szüksége van!

D&O felelősségbiztosítás

A magyar jog változtatásával létre hívta a jogalkotó a vállalkozások vezető tisztségviselői pozícióinak betöltőire vonatkozó felelősséget. Ez annyit jelent, hogy ha egy személy egy bizonyos vállalkozásban vezető tisztséget tölt be és kárt okoz a vállalkozásnak, akkor felelősségre vonható és kártérítésre kötelezhető. A D&O biztosítások lényege, hogy miközben a vezető tisztségviselő – a biztosított – döntést hoz a cégben, azt megfelelő körültekintéssel teszi, de a döntés hibásnak bizonyul és a hibás döntés által kárt szenved a cég, akkor azt a biztosító a vezető tisztségviselő helyett megtéríti.

Munkavállalói felelősségbiztosítás

A munkavállalói biztosítás egy átmenet a vállalkozói biztosítások és a magánemberi biztosítások között. Ezt magánszemélyként köthetik meg, mindazok, akik szeretnék a munkavállalói tevékenységüket biztosítani és szeretnének a foglalkozásuk körében elkövetett hibákra fedezetet. A biztosítás kiterjedhet pusztán dologi károkra és kiterjedhet személyi sérüléses károkra is.

Ki minősül munkavállalónak? Ebben az esetben a biztosított a munkavállaló. Munkavállalónak minősül a munkaviszonyban, a közszolgálati jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a szolgálati jogviszonyban álló személy.

Munkavállalóként is elég széles palettán mozog azoknak azok az esetek, amikor kár következhet be:

 

 • Építkezésen ön a művezető, a kivitelező alkalmazottjaként követi el a hibát, amit később észlelnek és vissza kell bontani az épületet;
 • Ön biztonsági őr, elalszik és ez idő alatt betörnek az ön munkaadója által őrzött telephelyre;
 • Targoncakezelőjeként figyelmetlenségből nekihajt egy raktári polcrendszernek, amely emiatt összedől a rajta tárolt áru megsemmisül a munkaadója ezt önre terheli;
 • Bolti pénztárosnak a kasszájában jóval alacsonyabb összeg van záráskor, mint amennyinek lennie kellene, ezt a bolt tulajdonosa ráterheli a pénztárosra.
 • És még sok más esetben is segítségére lehet a munkavállalói felelősségbiztosítás.

Magánemberi felelősségbiztosítás

Magánemberként is – tehát nem munkavállalóként, nem vezető tisztségviselőként, nem cégtulajdonosként és !!nem gépjármű üzembentartóként!! – sokféle eseménnyel szembesülünk életünk során, amely, ha megtörténik, akkor felelősséggel tartozunk az okozott kárért. Gondoljunk csak olyan apró eseményre, hogy

 • Sietünk valahová, és figyelmetlenségünkben fellökünk valakit, akinek elszakadt a ruhája;
 • Nem takarítottuk el a portánk elől a havat és valaki elcsúszik, megsérül;
 • Lakásunk ablakában lévő virágot véletlenül cserepestül kilökjük az ablakon, amely egy ott parkoló autó tetején landol;
 • Gyalogosként átszaladunk az úttesten és két autó emiatt összeütközik.

Ezek mind olyan lehetséges események, amelyek a mindennapjaink részét képezik.

Milyen költségeket fedez a biztosító a magánemberi biztosítási szerződés keretében? Ez is biztosítótól, illetve terméktől függ, de a legtöbb esetben számíthat a következő költségek fizetésére: kártérítés, sérelemdíj, késedelmi kamat, jogi eljárás költségei, társadalombiztosítási megtérítési igény, kárenyhítési költségek, természetesen ezeket a biztosítási szerződésben és feltételekben meghatározott kondíciókkal.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb)

Az autó üzembentartójának kötelező fenntartania a kgfb szerződést mindaddig, amíg az általa üzemeltetett gépjármű forgalomba van helyezve, van rendszáma, tehát nincs sem ideiglenesen, sem véglegesen forgalomból kivonva és közúti közlekedésben részt vesz. Fontos, hogy a kgfb nem keverendő össze a casco biztosítással. A kötelező a másoknak okozott kárt téríti, a casco pedig saját kárainkat (törés, lopás, részlopás, üvegkár, elemi károk).

A kgfb akkor téríti meg a másoknak okozott kárt, amennyiben azt azzal az adott gépjárművel okoztuk, amelyre érvényes a gépjármű biztosítás. Milyen károk lehetnek ezek?

 • Másik autóban okozott kár,
 • más tulajdonában álló egyéb vagyontárgy sérülése esetén,
 • köztulajdonban okozott károk (pl.: egy kidöntött KRESZ tábla),
 • személyi sérüléses baleset okozása.

Kíváncsi további részletekre? Korábbi cikkünkben már összeszedtük, hogy milyen károkra fizet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.

Felelősségbiztosítások kiegészítőként: ahol még találkozhat a felelősségbiztosítással

Sokféle biztosítás létezik, amelyek alapvetően nem felelősségbiztosítások, de mégis kiegészítőként tartalmaznak ilyet.

Felelősségbiztosítás az utasbiztosításban

Az utasbiztosítások általában tartalmaznak valamilyen mértékű felelősségi kártérítésre fedezetet. Ezt a biztosító dönti el, hogy a termékében milyen mértékben kínálja ezt. Azonban jó, ha tudja, ezek általában korlátozott biztosítások, csomagtól függően alacsonyra korlátozott limitekkel, nagyobb károkozás esetén nem feltétlenül viseli a biztosítás a biztosított által okozott teljes kárt.

Az utasbiztosításokban lehet:

 • általános felelősség kiegészítő,
 • szállodai felelősség kiegészítő,
 • szakmai felelősség kiegészítő.

Az utasbiztosításokban különösen fontos, hogy legyen felelősségbiztosítás! Olvass el ezzel kapcsolatos cikkünket:

Síelni indul Olaszországba? Ezt kérik bemutatni a sípályák!

A lakásbiztosítás felelősségbiztosítás kiegészítői

A lakásbiztosítások a legtöbb biztosító kínálatában szerepelnek, de ezek szinte már nem is csupán lakásbiztosítások, hanem életmód-biztosítások. Mit jelent ez? Azt, hogy a mindennapjainkban előforduló általános eseményekre nyújt szolgáltatást a lakás beázástól kezdve, a baleseten és az utcai rabláson keresztül a felelősségi károkig. Biztosítótól, illetve csomagtól függően a lakásbiztosításon belül kaphat általános magánemberi felelősségbiztosítási kiegészítőt, sportolói felelősségbiztosítást, gyermek felelősségbiztosítást, kutyatartói felelősségbiztosítást is, de a Generali biztosító kínálatában a sírkő felelősségbiztosítás is megtalálható. Ezek külön nem megvásárolhatóak, hanem egy bizonyos biztosítási csomag részét képezve a lakásbiztosításon belül kaphatóak.

Általános magánemberi felelősségbiztosítási kiegészítő

A lakásbiztosításban másnak okozott személyi sérüléssel is járó kár, illetve szerződésen kívül (magánemberként) okozott dologi károk miatti kártérítési kötelezettség. Azt, hogy pontosan milyen események számítanak biztosítási eseménynek, vagyis mikor térít a biztosító, azt a mindenkori biztosítási feltételek tartalmazzák.

Sportolói felelősségbiztosítás kiegészítő

Kifejezetten a sportolás (nem hivatásos sportolás, szabadidős tevékenység) közben előforduló károkozások esetén nyújt térítést a károsultnak. Az okozott kár lehet személyi sérülés vagy dologi kár.

Gyermek felelősségbiztosítás

Ha ön, mint a károkozó gyermek gondviselője felelősséggel tartozik másoknak okozott személyi sérülés vagy dologi kár miatt, akkor a biztosítás téríti a kárt.

Ebtartói felelősségbiztosítá

A magyar jog szerint felelősséggel tartozik az ön gondozásában lévő kutyáért. Ha a kutya személyi sérülést vagy dologi kárt okoz, akkor a biztosítási szerződés alapján téríti a biztosító a kutya által okozott kárt.

Sírkő felelősségbiztosítás

Ez egy különleges kiegészítő, sokan nem is sejtik, hogy egy rosszul karbantartott sírkő is okozhat másnak kárt. Okozhat személyi sérüléssel járót, vagy dologit egyaránt (pl. az ön kezelésében lévő sírkő rádől a mellette lévőre és az megsérül). Ha ezek bekövetkeznek és ezt tartalmazza a biztosítási szerződése, akkor a biztosító kifizeti az okozott kárt.